Notater


Match 201 til 400 fra 462

      «Forrige 1 2 3 Næste»

   Notater   Knyttet til 
201 FT1925 Raaby Sogn: Der er angivet en dreng, Erik Johannes Bertelsen, f. 12-9-1916, Frederiksberg, der bor sammen med hende og hendes far. Er det hendes søn? 2010: Hendes søn lever stadig (?) Bertelsen, Betty Carla (I590)
 
202 FT1930: Bor ikke længere i Udbyhøj. Pensioneret fra etaten 1928, da han blev 70 år?
I arbejdsløsheds perioden i 1885 blev Christian hjulpet af kæresten til Daugård ved Vejle, hjalp hendes far Søren Jensen Banke. Louise Marie Banke hed hun. Hun svigtede ham for en skibsmægler i Vejle. Han kom hjem en jul og ingen måtte nævne hendes navn. 
Bertelsen, Strandvagtsmester Christian Thorvald (I54)
 
203 FT1930: Enke i Alstrup. Bor sammen med Ferdinand. Rasmussen, Karen Marie (I24)
 
204 Gårdmand i Store Magleby, hvor? ?, Jan (I1519)
 
205 Gårdmand på Løvegården 1665-ca. 1705. Sønnen Gerrit overtager derefter gården. Se nedenfor

 
Cornelissen Bacher, Cornelis (I1665)
 
206 Gårdmand på matriklen, hvor Amagermuseet ligger nu. Nævnes på skatteliste fra 1645 med hustru og 2 hjemmeboende børn. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Petersen, Wibrandt (I695)
 
207 Gårdmandsdatter fra gård 54. Isbrandt, Ehm (I1666)
 
208 Geneanet: Antoine Dejon i Fleisheim *1703-+1771 kunne være en bror eller fætter? Dejean, Simon /Dejon (I1818)
 
209 Geneanet: Flere Touch i Sarraltroff: http://gw.geneanet.org/pabour?lang=en;p=jean+jacques;n=tousch
Touche/Tausch, Nicolas er "echevin" i Sarraltroff i 1672. (Boehm).
En Elisabeth T. er gift med Dominic Bour, +5.4.1743, *Sarraltroff. 
Tausch/Touche, Catherine (I1597)
 
210 Geneanet: Oftest forekommende i Moselle, Lorraine Gauzelin/Conselin, Joseph (I1864)
 
211 Georg Helbrønd m.fl.: "Bonde af Thy": Overtog 1634 gården efter faderen. Hans efterslægt er beskrevet i ovennævnte bog. Laursen, Niels (I381)
 
212 Georg Helbrønd m.fl.: "Bonde af Thy": Svend Nielsens efterkommere tæller bl.a. Louis Pio og Hans Kirk. SNs hustru, Anne Jensdatter (ca. 1655-1727), var barnebarn af den adlede "Bonde af Thy" Eske Jensen. Fik sammen med sin bror, Christen adelsbrev (våben- eller frihedsbrev) af Erik af Pommern i 1430. Nielsen, Svend (I788)
 
213 Gerrid Cornelissen Bacher overtager gården efter sin far og er nævnt første gang på Løvegården i 1705 og sidste gang i 1723. 1730 er Cornelis Tønnesen gårdmand dér. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Cornelissen Bacher, Gerrid (I1661)
 
214 Gert er en blandt flere af Bacher-slægtens medlemmer, der var Schout (borgmester) i Store Magleby (FH). Corneliussen Bacher, Gerrid/Gert (I1652)
 
215 gift 5 gange... Svendsen Harmens, Johan Christian (I394)
 
216 Gift i 1929 med Hans Leo Frithjof Christiansen fra Jystrup. Larsen, Kamma Larsine (I343)
 
217 Gift ind i Conselin-familien - med Francois Jospeh Conselin o. 1752. Thiebaut, Catherine (I2234)
 
218 Gift med Anne Jans. Ingen børn i folketællingen i 1787. (Transkriberet folketælling). Gerdtsen Bacher, Crilles Dirch (I1684)
 
219 Gift med Cahtherine Thiebaut fra Hommarting Conselin, Francois Joseph (I2183)
 
220 Gift med Jan Olsen Vass f. 1798 Bertels, Grith (Grethe) Theis Carl (I659)
 
221 Gift med Jens Hansen. Gudmandsen, Gerda Maria (I231)
 
222 Gift med Leo. Fik datteren Else, hvis datter, Anne-Mette, idag ejer Graverbakkegård.
Else bor også på gården. 
Larsen, Kamma Larsine (I343)
 
223 Gift med Marchen Carl Hermans, der dør 78 år gammel i 1904 (KB1904) Bertelsen, Gjerth Carl (I626)
 
224 Gift med Richard Bondesen. Sønnen Bent Bondesen, Bøssemagergade (?) Hellebæk, lever han endnu? Gudmandsen, Anna Margrethe (I232)
 
225 Gift med Sigrid Holte, boede i Vestgrønningen 18-20, Dragør Bertelsen, Henrik Johan (I591)
 
226 Gift med sin fætter Henning 6 år efter hun fik en søn, Thormod, hvis fader er ukendt andet end han angiveligt arbejdede som arbejdsmand på hovedvejen og var bondesøn fra Jylland. Alva boede fra 1960 til sin død i aftægtshuset foran "Ny Overdrevsgård". Huset blev opført til formålet. Larsen, Alva Petrine (I75)
 
227 Gift med Svend Carlsson. 4 børn.
 
Larsen, Kaja (I118)
 
228 gift med theodor hansen i lyngby. taxivognmand. døde i brede. amsterdam, brede. Larsen, Gerda (I119)
 
229 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Vosgerau Larsen, Helen (I111)
 
230 Gift samme dag som sin søster Kirsten. Døde som aftægtskone hos sin søn. Mortensdatter, Karen (I498)
 
231 Gift to gange Grou, Anne-Marie (I2085)
 
232 gift tre gange: Thomas Gemmel og Joh. Nikolaus Franck og Johann Fritz Ankommer til Hatzfeld efter april 1771 og inden jan 1776.
I FS staves hun Wagenerin... 
Wagner, Anna Barbara (I1147)
 
233 Gifter sig i 1677 med enken på "Medaillongården", Hovedgaden, Store Magleby. Sidste gang familien nævnes er i 1733, hvor "salig Willum Petersens enkes gård brændt". Enken dør i 1735 og en sønnedatter overtager matriklen. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters Brouwer, Willem (I1663)
 
234 Giftet ind i en Bøgh-familie. Se Søren Bøgh´s slægtstavle og hendes efterslægt: http://home8.inet.tele.dk/sboegh/Amal001M.htm Bertelsen, Edith Ingeborg (I521)
 
235 Graverbakkegård er stadig i familiens eje. Morten Larsens oldebarn, Anne-Mette Christiansen, ejer gården, nu med opdræt af islandske heste. Larsen, Morten (I341)
 
236 H.K. Nielsen, Esrum, fastslår: Esrum sogn kirkebog: Faldt af hesten på Frederiksborg marked og jordet efter amtsmandens resolution. Han er også indført i kirkebogen for Frederiksborg,hvor der også står at han døde i amtets arrest... Det er formentlig et marked i Hillerød, der tales om: `I slutningen af 1700-årene blomstrede handel og håndværk igen op, og Hillerød blev bøndernes by. Folk valfartede til Hillerøds festlige markeder fra hele Nordsjælland` (Hillerød Posten om Hillerød som købstad i 500 år, 2014) Nielsen, Peder (I1591)
 
237 Han og efterslægten kørte Sandagergård videre. Hansen, Ingild (I1377)
 
238 Han var 1. maskinmester på S/S Carmen da den blev minesprængt i Skagerak 2. februar 1919. Skibet var på rejse fra København til Tyne i ballast. 17 omkom og 1 overlevede.

John efterlod en romantisk historie. Mens familien boede i Mejlgade i Århus blev de gode venner med naboerne, guldsmed Petersen og hans 8 børn. John blev forlovet med naboens Jørgine, bedste veninde til moster Betty. Efter en "fuld" aften i København vågnede han op med en frk. Ellen, som han i hast giftede sig med. Stakkels Jørgine flygtede til Amerika med et knust hjerte og kom aldrig over det, hun døde i 1970 i Amerika, jeg traf hende nogle gange.

Men Ellen rendte af med John, de fik en datter Kylle, og åbenbart var hun gravid da John tog ud på sin sidste tur. Det var en stor sorg for bedstefar, og jeg husker når søstrene mindedes ham, at tårene trillede ned af deres kinder. Ellen holdt fast ved familien og kom ofte uinviteret på besøg, plantede sig i den bedste stol, og forlangde behandling som en dronning, mens hun sang sin klagesang. Om hendes andet barn Jørgen var Johns er et stort ubesvaret spørgsmål. Hun giftede sig efter krigen med en sømand. (Egne bemærkninger: Jørgens far kan være ikke John, da han først er født 1925. Faderen hedder Axel Hansen). (www.geni.com). 
Bertelsen, John Christian (I12)
 
239 Han var kaptajn på Hans Jeppesens Brig "Cora" da den forliste i stormfloden i Køge bugt 13. november 1872. Afgik fra Sundsvall District bestemt til Newcastle med en Ladning Trælast. Bertelsen, Peter Carl (I813)
 
240 Han var skipper, i et notat fra bogen "Sømænd og Skibe i Dragør" står der-Jagt "fire brødre" på 14½ læster førtes fra 1740-1751 af skipper Bertel Jacobsen. Jacobsen, Skipper Bertel (I883)
 
241 Hans bror er formentlig Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan og ordineret som sognepræst i 1671 (www.polyjo.dk).
Han har formentlig tilknytning til Lomborggård i Hassing, hvor hans bror Laurids boede i 1702. 
Christensen Lomborg, Christen (I1096)
 
242 Hans familie kunne være Margaretha Hass, der optræder som enke "Witwe aus Gross Heinreff/Lothringen", *1739, +Mastort, 26.01.1814, HNr. 22., 75 år. Hans mor? Hasz, Johan (I1165)
 
243 Hans kone optræder som enke i FT1850 Nielsen, Søren (I1216)
 
244 Hans og Bente fik otte børn, hvoraf døden tog sin part. En søn, Eilert Hansen, blev styrmand og sejlede herefter med forskellige københavnske fartøjer. På et tidspunkt forsvandt han fra den dragørske horisont. Hans to søstre, Griet og Anna, blev gift med henholdsvis Henrich Theisen Palm og Peder Nielsen Kromann.

Hans døde i 1748, og i 1752 giftede Bente sig med Asmus Nielsen Kromann, der var broder til hendes senere svigersøn. (Lokalarkiv Dragør). 
Olufsdatter Kuypers, Bente (I807)
 
245 Hans søn Jens Christian Christoffersen overtager fæstet 1891. 1904 sælges Værkevadsgård til anden familie. (Kilde: Tonie Søndergård). Larsen, Christopher (I872)
 
246 Heimatbuch for St Hubert (side 135) et al fortæller om en Valentin Bernhard i Charleville 12, der dør 61 år gammel i 1786. Oprindelse: Niederorderen, Alsace. Måske familie? Bernhard, Katharina /Bernard (I1166)
 
247 Helle og hendes mand, Ole, overtager aftægtshuset ved Ny Overdrevsgården efter sine forældre. Helles datter, Mette, overtager derefter huset. Jensen, Helle Elisabeth (I357)
 
248 Helsingør Kirkegård: Hun blev begravet i kiste her på Helsingør Kirkegård, ifølge vores bøger, den 20. marts 1949.
Gravstedet ligger/lå på afd. 10 nr. 099, men eksisterer ikke mere. Hun boede i Sct. Olai sogn.
Hun blev begravet i venstre side i gravstedet.
Hun lå ”alene” i gravstedet til det blev sløjfet, formentlig en gang i 1970.
Gravstedets ejer var en Gerda Hansen, der boede på Gurrevej her i Helsingør. 
Petersen, Katrine Boline (I16)
 
249 helsingør. Larsen, Max Theodor (I115)
 
250 Hendes far, Niels Olsen (?-1935), kom oprindelig fra Rørvig og blev født på gård i Rørvig by. Gift med Cecilie, der også kom fra Rørvig. Han var ansat ved Statsbanerne. Niels var bl.a. stationsforstander i Thorsager på Djursland.

Familien tog i 1914 navn efter lokaliteten Korshage ved Rørvig.

Olga var folkedanser i Thorsager i 1920´erne.Se foto.

Gift med Max Hollinger i 1948 i Rørvig og flytter til Nykøbing Falster. Flytter tilbage til Rørvig fra Nykøbing F i 01.10.1966.

Mathias "Max" og Olga ligger begravet sammen i Rørvig.  
Olsen/Korshagen, Olga Elisabeth (I73)
 
251 Hendes mand er enkemand FT1855. Mortensdatter, Mette Marie (I370)
 
252 Henrich Theisen Palm havde som ungt menneske sejlet med sin stedfar, skipper Svend Jansen, der sørgede for, at Henrich fik prøvet livet på farterne til Portugal, Frankrig og Østersøen. I 1750 fik han sin styrmandseksamen og i 1756 blev han skipper på galeasen ”Pelikanen” på 27 læster – et fartøj han sejlede med i mange år. Ifølge sørullen var han mådelig høj med ”rundladen ansigt med lyst hår”. Theisen Palm, Henrich (I663)
 
253 Henridorf village was founded by letter patent dated May 15, 1614, a few years before the Thirty Years' War (1618-1648). According to the sources, the village was founded further to a petition of private citizens (14 or 24). Due to religious beliefs, Duke Henri II of Lorraine grants them a land to clear in order to settle and freely practice their faith.
HENRY-DORFF is therefore Henri's village. (Henridorff village web site). 
Bourgeois/Bürger, Didier (I2385)
 
254 Hillerslev er en landsby 10 km nord for Thisted. hvorfra familien sikkert stammer. Christensdatter Hillerslev, Anne (I1105)
 
255 Hjemmedøbt og død før barnet kom til kirken, 14 dage gammel. Jensdatter Bunk, Maren Kirstine (I1085)
 
256 Home baptized 11 Aug 1801, church baptized 16 Aug 1801. Witnesses at baptism were: frembåren af frøken Caroline de Valmoden - frøken/fru baronesse Ruhede Lehn - hr. forvalter Jørgen Jensen på Nielstrup - forvalter Haae - kokken Broÿè fra Hvidkilde The 1845 census also lists Maren Nielsdatter aged 14 born in Tved and Hedevig Nielsdatter aged 11 born in Svendborg as their children. I think they are hers from a previous marriage. 1834 Census Egense, Hvidkilde : Poul Riget, 34, Ugift, , Snedker on the estate of Frederich Christian V. Holsten, 39, Gift, , Hofjægermester & Baron Riget, Poul Christian (I273)
 
257 Home baptized on 22 May 1807, church baptized on 28 Jun 1807 Witnesses at baptism were: Pigen Anna Anderdatter tjenende på Hvidkilde bar barnet Faddere: Barbara Skomagers - J. H. Hejn på Hvidkilde - Herman Johansen af Orte mølle - Rasmus Nielsen på Nielstrup Moved to Svendborg from Ollerup in Nov 1824, age 17. (Ollerup til og afgangsliste) Hansdatter Riget, Pouline Caroline (I278)
 
258 Hövel er en mindre by i Bockum-området, Westphalen. Hövel, Maria (I263)
 
259 http://aurelia-clemons.dk/svenstpx.htm: Bendt Bentsen hmd i Wiersted 25 May 1764 pg 410 WIFE: Birthe Madsdtr CH: Bendt Bendtsen 21 Ane Marie Bentsdtr guard: Hans Jensen i Wiersted wgd: Ole Thomasen Holte hmd [Svenstrup gods skpr; Book 2 1733-1782; FHL film 41366] Thomasen Holte, Ole (I1271)
 
260 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~banatdata/DDB/ByVillage/Heufeld.htm: HOLLINGER Peter -[H452]- Age: 33 -From: Heufeld
-DtAr: Sunday, 4 Nov 1906 - To: St Louis, MO -Via: Ham/NY -Ship: K Augusta Victoria
-Note: Accompanied by wife, Elisabeth, 30 both born in Heufeld. Last residence, Zichydorf.

HOLLINGER Peter -[H452 ]- Age: 40 -From: Heufeld
-DtAr: Wednesday, 29 Oct 1913 - To: St Louis, MO -Via: Ham/NY -Ship: Imperator
-Note: Born in Heufeld. Wife, Elisabeth Hollinger, lives in Heufeld. Previously lived in St Louis, 1905-1911. 
Hollinger, Peter (I193)
 
261 http://gw0.geneanet.org/biacsid?lang=fr;pz=aron;nz=biacsi+schon;ocz=0;templ=mobile;p=elisabeth;n=stein;oc=1 Weismann, Barbara (I1462)
 
262 http://rigmornoergaard.tripod.com/Bratskov.htm:
29. jan. 1778 fol. 314b skifte Peder Christensen, gift med Inger Christensdatter, i Brovst by. Børn: Christen Pedersen, 21 år, tjener i Brovst, Poul Pedersen, 20 år, tjener Christen Pedersen i byen, Laurs Pedersen, 18 år, tjener Anders Poulsen i Nørreøxe, Kirsten Pedersdatter, 14 år, tjener Jens Boelsmand i Nørreøxe.

Formynder Niels Kier i Brovst, enkens lavværge Laurs Jensen Mandstrup ibidem. 
Jensen Kier, Niels (I796)
 
263 http://www.bjergbymygdallokalhistorisk.dk/User_files/6851cc1231d53605643b8f2da42c02a4.pdfPilgårdsvej nr. 18 – matr. nr. 13 ”Pilgård”
Stuehuset er fra 1862 og løbende renoveret – de fleste af udbygningerne er fra 1970 og senere.
Arealet er omkring 40 ha. Gården lå før udflytningen midt i Snevre by og var i sin tid fæstegård
til Odden.
Omkring 1750 hed ejeren Christen Pedersen, han var født 1721 og døde 30. april 1780. Han var
gift 3 gange. 3 måneder efter at han var død, trolovede enken, Mette, sig med Niels Jensen. De
blev gift 22. okt. 1780, og deres første barn, Lars Christian Pilgaard, blev født 8. maj 1781. Lars
Pilgaard er omtalt i Vendsysselske Aarbøger 1928 fra side 48.
I 1863 er ejeren Thomas Chr. Sørensen. Jakob Christensen købte gården i 1917 og solgte i 1936
gården, der dengang var på ca. 60 tdr. land, til Peter Frydberg, født 1899 i Hjørring, gift med Elly,
der var fra Harritslev. Købesummen var ca. 60.000 kr. Han, der stammede fra ”Holmen” øst for
Hjørring, hed oprindeligt Mikkelsen. En dag, han gik i marken, fik han den ide, at han ville hedde
”Frydberg”. Han søskende, Tina og Laurits, der senere overtog ”Holmen” tog også efternavnene.
Efter Ellys død blev Peter Frydberg nogle år efter gift med Gerda, født Johst.
Den ældste søn, Poul Frydberg, født 1939, overtog i 1969 gården – han er gift med Else – født
1935. I 2000 blev gården solgt til den hollandske familie Lieuwes, der også købte Enggården i
Asdal. Poul og Else Frydberg købte i stedet Havrevænget 20 i Bjergby. 
Sørensen, Morten /Ladefoged (I503)
 
264 http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm: "Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård"
Thisted Museum: pdf: Støvring-Nielsen, H. Anne Pedersdatter i Gammelbygård og efterkommere: b. Margrethe Hansdatter, død 28. jan. 1702 i Jestrup, Sønderhå sogn, 50 år gl. Hendes mand, Christen Lauridsen Lomborg, der var gårdfæster i Jestrup (1688 under Irup, 1692 under Øland, 1700 under Tandrup), var utvivlsomt en søn af Laurids Christensen i Lomborggård, som var broder til sognepræst i Hassing-Villerslev Niels Christensen Lomborg7), der altså ikke var fra Lomborg i Skodborg herred, som Wiberg formoder, men fra Lomborggård i Hassing herred. 
Christensen Lomborg, Laurids (I1391)
 
265 http://www.dietz-lenssen.de/GenDietzHamm.html: (1.2) J. Nikolaus Gemmel (Taufe: Bruschied, 15.5.1739) [KFB Bu 697] oo (Bruschied, 27.4.1773, " 4./3. Grad") Maria Catharina Altmayer (* Bruschied, 1.1.1753) "Familie ins Banat ausgewandert. Vermutlich zusammen mit den Familien Phil. Dunckel u.Daniel Altmayer am 24.12.1784 Ankunft in Hatzfeld (PAS II 224,212)." Gemel, Johann Nikolaus (I1145)
 
266 http://www.hellebaek-aalsgaard.dk/fiskerlejer/ellekilde/ellekilde.htm Pedersdatter, Else (I1358)
 
267 http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p8e42053a.html Jensdatter Holme, Mette (I1038)
 
268 http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p8e42053a.html Jørgensdatter, Anne Kirstine (I1034)
 
269 http://www.tuxen.info/brandstrup/historie.htm: På Tordenskjolds tid i starten af 1700-tallet lå der mellem Sæby og Skagen et fiskerleje ved navn Fladstrand. Navnet passer tilsyneladende udmærket til stedet, men kommer af Flade-Strand, altså den strand, som hørte til Flade, en højtbeliggende landsby et par kilometer vest for det nuværende Frederikshavn. Stedets egentlige betydning kom af, at der var en slags naturhavn, en bekvem ankerplads for skibe, som lå i læ for stormen, inden turen gik omkring Skagen ud i Nordsøen eller til Norge. Af samme grund fik stedet også militær betydning. Blandt andet var der i 1600-tallet under Frederik III og Christian V blevet anlagt nogle skanser, og i begyndelsen af 1700-tallet blev `Citadellet Fladstrand` opført med det nuværende krudttårn omgivet af en mur. Omkring 1712 stod fæstningsværket færdigt, og i årene derefter brugte Tordenskjold stedet som udgangspunkt for sine lystige togter mod svenskerne. I begyndelsen af 1800-tallet fik byen sit nuværende navn Frederikshavn, og i 1818 kom købstadsrettighederne til. Nogenlunde samtidig blev der anlagt en egentlig havn, som siden har haft så stor betydning for byen. Mathisdatter, Marie Kristine (I1229)
 
270 Hun blev gift med Arent Alfsen, sømand på Vestre Sandviken i Øjestad sogn ved Arendal. Andersdatter Kiib, Maren (I383)
 
271 Hun bliver født hos slagtermester Erik Niels Hartman, Borgmester Jørgen Andersens Stræde, Helsingør (FT1787). Nielsdatter, Eva Sophie (I1590)
 
272 hun bliver også nævnt af Peter Grishauge som Maren Pedersdatter Kiib. Pedersdatter Kiib, Maren (I377)
 
273 Hun fik tre børn mere, der døde tidligt. Larsdatter, Karen (I400)
 
274 Hun må være død tidligt som barn, da hun aldrig er nævnt af Jaksi Hollinger, sin fætter...eller et plejebarn, der er kommet med på billedet. Hollinger, Pigebarn (I290)
 
275 Huse og beboere i 1700-tallet i Dragør: Det må være skipper Dirch Jansen Jens, gift med Neel Cornelis Wunder fra Store Magleby, der blev de næste beboere. Han var søn af lodsen Jan Jensen. Deres yngste søn Dirch Dirchsen Jans førte huset videre. Claesen Wunders, Neel Cornelis (I775)
 
276 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: januar 1762 fik han skøde på galeasen "Fire Brødre" på 19 læster. Bertelsen, Carl (I671)
 
277 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: Omkring 1700 er denne nabofamilie repræsenteret ved Gerdte Hansdatter, født i Strandstræde og enke efter Povel Povelsen. For at klare tilværelsen for sig og sine to små piger måtte hun sidde og væve. I 1704 giftede hun sig igen. Den udkårne var en ung sømand fra Amsterdam, Eilert Lendersen, altså en ægte hollænder. Men også dette ægteskab blev kort, for i 1711 bukkede Eilert under for pestens rasen. Derfor opnåede Gerdte at stå brud for tredje gang. Denne gang hed brudgommen Theis Tønnesen Friis. Datteren Sads Theisdatter fra dette ægteskab blev i 1739 gift med matros Niels Pedersen, og de overtog huset, som i 1759 blev betegnet som et 5½ fags hus. Hansdatter, Gerdte/Geerd (I969)
 
278 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: Strandgade 9: Den første ejer, man kan finde på denne adresse, er Hans Eilertsen. Han betalte til fogden for en byggeplads til et 6 fags hus, og det har formodentlig været omkring 1729, hvor han var blevet gift. Fogden har på sin liste kaldt ham for Hans Lendersen, så det er nok det navn, han haft i daglig tale. Hans havde sammen med sin broder i 1724 arvet en sum penge fra en tolderenke i Præstø, Anniche Argens, som formodentlig har været i familie med deres far. Hans var skipper og havde jagten "St. Peter" på 16 læster med en besætning på 2 mand og 1 dreng. Eiglertsen/Lendersen, Hans (I806)
 
279 Huse og Folk i Dragør i 1700-tallet: "var vanvittig". Pieters Schmidt, Karen (I766)
 
280 Huse og mennesker i 1700-tallet i Dragør: I november 1748 lå Eric Petersen - sammen med skipper Dirch Jansen Jens fra von Ostensgade 27 - i Korsør havn lige neden for fæstningen. De skulle her indtage magasinkorn beregnet for søetaten. Mens de to skippere lå her, fik de ordre fra kommandanten, oberstløjtnant Paars, til at slukke ilden i deres kabysser, da de lå for tæt på fæstningen. Herover kom de op at mundhugges, ikke blot med vagten, men også med kommandanten selv, idet de hævdede, at de adskillige gange tidligere havde ligget ved Korsør fæstning og haft "ild om bord". Man fornemmer, hvorledes det ene ord har taget det andet - Dirch Jansen skulle have været den værste til at bruge mund. Kommandanten indgav en klage over de to skippere til krigskancelliet, der videresendte den til Danske Kancelli, hvorfra den gik til amtmanden og videre til schouten, der skulle holde et forhør over de to skippere og deres besætninger. Det endte med, at amtmanden overfor kongen forsøgte at glatte ud - om de to skipperes "begangne forseelse ikke for denne gang måtte afsones med en liden mulkt efter deres vilkår og sagens omstændigheder, nemlig Dirch Jansen, som fornemmeligen er den, der synes mest at være skyldig, at betale 2 rigsdaler og Erich Pedersen 1 rigsdaler, hvilket kunne lære dem en anden gang bedre at opføre sig og derhos være en satisfaktion for kommandanten". Dirch Jansen og Erich Pedersen blev således dømt til at betale henholdsvis 2 rigsdaler og 1 rigsdaler. Disse penge skulle gå til de fattige i Korsør, og byens magistrat fik påbud om at modtage og fordele dette beløb. FT: Blev gift med Leudouw Eiberts. Jansen Jens, Dirch (I688)
 
281 Huse og personer i Dragør i 1700-tallet: Lodsstræde 15: Bente og Theis fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. En søn, Henrich, var i 1812 med orlogsskibet ”Najaden” og druknede ved Sandefjord. Deres yngste datter, Niel, blev gift med en af Dragørs store skibsredere, Carl Jansen Jans, som ejede ejendommen Vestgrønningen 18 (nuv. ”Sadolins Hus”). Hun var hans tredje kone – han havde i alt 14 børn, heraf 9 sønner. Efter Bentes død i 1830 blev huset overtaget af skipper Jan Carlsen Jans – en af skibsreder Carl Jansen Jans’ sønner og dermed en stedsøn til Niel. Bertelsen, Theis Carl (I656)
 
282 I 1752 giftede Bente sig med Asmus Nielsen Kromann, der var broder til hendes senere svigersøn.

Asmus var en matros, der i 1751 var blevet kasseret fra hovedrullen på grund af en dårlig skulder. Han stod ellers lige for at skulle have været udkommanderet på fregatten "Bornholm" på et togt til Trankebar. Men nu giftede han sig i stedet for til jagten "St. Peter" - Hans Eilertsens skib. I 1759 solgte han 1/3 af jagten til sin broder, Rasmus Nielsen Kromann. De sejlede i fællesskab med fartøjet. I 1761 stod Rasmus anført som skipper.

Det var et kort ægteskab med Bente, for hun døde allerede året efter. I 1754 giftede Asmus sig så med Karen Pieter Jensen Pouls fra Skipperstræde 14. I dette ægteskab blev født datteren Bente, der som voksen ægtede Jens Poulsen fra Strandgade 14, samt sønnen Pieter Asmussen Kromann.

Deres mor, Karen Pietersdatter, døde i 1768.

I 1769 giftede Asmus sig for tredje gang. Det var med Marchen Pieter Sørensen. Det var imidlertid en kort fornøjelse for Asmus døde året efter. Marchen giftede sig herefter med lodsen Tønnes Pietersen Passer. Han døde i 1778 og efterlod sig en søn Peder Tønnesen Passer.

Marchen nåede endnu et ægteskab - sit tredje. Det var i 1779 med enkemanden Pieter Pietersen Lars. De fik to døtre. Den ældste, Anna, blev opkaldt efter Pieter Pietersen Lars' første kone, der stammede fra Magstræde 4. (Lokalarkiv Dragør). 
Nielsen Kromann, Asmus (I812)
 
283 I følge kirkebogen levede hun og Peter i flere år i polsk ægteskab... Andersdatter, Karen Marie (I293)
 
284 I godsskiftet er nævnt lokaliteten "Eyaas" i Mosbjerg Sogn. "Ejaas" ligger i Bindslev Sogn... Pedersen, Christen (I1419)
 
285 I historiske kort fra 1806 er Niels Hansen bonden med mest jord i Farendløse. Hansen, (Unge) Niels (I1243)
 
286 I skatteliste 1645 er han nævnt med sin hustru på gård nr. 26 i Store Magleby. Flytter til Ny Hollænderbyen. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet).  Jansen Fines, Peter (I1763)
 
287 I skattelister fra 1682-97 er han nævnt som gårdmand på gård nr. 27 "Mindegården" i Store Magleby. Enken fører gården videre og er nævnt som sådan i en liste fra 1711. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacobsen Kurvemager, Jan (I1512)
 
288 Ifølge Charles Amann i FB Sankt Hubert: kan dette slægtsskab med en søn Stephan ikke endeligt bevises, men det er min hypotese. Gift med Anna Maria Klein 1747 i Lixheim og Christina Schweiger i 1772. En anden søn kunne være Johann Joacob Stein f 1759 i Hilbesheim. Stein, Stephan (I1809)
 
289 Ifølge Robert Boehm "Les anciennes populations de Hommarting" havde de 5 børn. Nagot, Françoise (I2064)
 
290 ikke i KB. Sørensen, Maren Kirstine (I314)
 
291 Ikke med i FT1834 for Tikøb. Hansdatter, Ane Cathrine (I163)
 
292 Jacob Jansen nævnes som gårdmand i Kinkelgade 43, noteres i 1657 med 4 heste, 8 køer, 4 får og et svin. 1679 er familien flyttet til Ullerup. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
293 Jan Gerdtsens datter, Ahf Jansdatter, giftede sig i 1757 med skipper Dirch Albertsen, og det unge par bosatte sig i et fire fags hus på Kongevejen 10/Wismarstræde 2. Måske er denne grund udstykket fra hendes farfars areal ved Wismarstræde 4. Jansdatter, Ahf (I637)
 
294 Jan Jansen er i kirkebogen beskrevet som "van Draker" og det er formentlig gjort for at skelne ham fra de andre af samme navn, der boede i sognet (Store Magleby). (FH). Jansen van Draker, Byfoged, gårdmand Jan (I1620)
 
295 JE var smed i Osted by, formentlig i den tidligere smedie på hovedvejen. Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR). 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. Erichsen, Jørgen (I324)
 
296 Jeg er usikker på denne, da jeg forlader mig på, at faderen hedder Rasmus og at hun er født omkring 1727 i sognet. Født: Dom 5. Epiph. Rasmusdatter, Maren (I537)
 
297 Jeg er usikker på denne. Se noter ved datteren. Lang, Rasmus (I846)
 
298 Jeg er usikker på hende. Se note ved datteren. Rasmusdatter, Johanne (I847)
 
299 Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. Nielsen, Jens (I1299)
 
300 JL har ifølge FT1787 været gift før. Larsen, Jens (I1365)
 
301 Johannes Walter og hustru Margaretha optræder i Boglar i 1746/47 som 26 (*1720) og 21 år (*1725). Kunne være en bror på ca. samme alder, der er immigreret til Boglar før Leonhard kommer.
Han er nævnt i KB Heufeld som værende fra Sar i Ungarn. Szar var også en nygrundlagt by til immigranterne. Grundlagt sommeren 1729. 
Walter, Leonhard (I1895)
 
302 Jørgen Andersen Kiil (452)

Køn : Mand
Alder : 93
Født : 03 Dec 1787 Thinstrup, Thisted landsg.Hundborg herr.Thisted Amt
Døbt : 26 Dec 1787 Thisted
Kilde : FADDERE: (1) (2) (B557)
Død : 23 Mar 1881 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt
Begravet : 01 Apr 1881 Vestervig Kirkegård
Konfirmeret : 1804 Thisted Kirke
Alt.navn : kaldet Baun
Stilling : 1819 Slagter i Thisted - fra 1829 Møller i Gårdhus Mølle, Vestervig sogn.
Ref. : 000066
NoterIflg. FT 1801 Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt - lb.nr. 197 er han tjenestefolk i Silstrup bye
Vestervig sogns tilgangsliste siger for 1829: 1/5 1829 ankommet til Vestervig fra Thisted: Jørgen Andersen Kiil eller Baun, og hustru Ellen Cathrine Christensdatter Bunk, født i Dover med børnene Christiane, Anders, Mette, Christen, Laura og Søren.
Efter hans første hustrus død, flytter han i 1832 til gården Cathrinelund i samme sogn. Gårdens navn er velsagtens efter hustruen Ellen Cathrine.
FT 1834 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt - Gaardhuus
Jørgen Andersen Baun, 47 år gift møller
Mette Kirstine Jensdatter, 35 år hans kone
Børn: Christen 14, Søren 4, Laura 11.
Niels Boesen 38 år gift tjenende på møllen
Niels Pedersen, 23 år ugift tjenende på møllen
Christianne Christensdatter, 25 år ugift tjenestepige
FT 1840 Sm.sted en gaard - Catrinelund.
Jørgen Andersen Baun, 53 år gaardmand
Mette Kjerstine Jensdatter, 44 år hans kone
Børn: Anders 23, Søren 13, Laura 17.
FT 1845 Sm.sted
Jørgen Andersen, 58 år gift gaardmand, født i Tisted
Mette Kirstine Jensdatter, 49 år hans kone, f. i Vester Vandet
Jørgen Christensen Lindberg, 49 år gift tjenestefolk
Mette Marie Hansdatter, 22 år ugift tjenestefolk

Her bor de også iflg. FT 1850+55.

FT 1860 Sm.sted
Jørgen Andersen Baun, 73 år gift gaardmand
Maren Nielsdatter, 36 år gift hans kone
Jens Madsen, 27 år tjenestefolk
Maren Christensen, 18 år do do
FT 1880 Sm.sted et hus i Vestervig - lb.nr. 61-63
Jørgen Baun, 92 år gift kapitalist
Maren Baun, f. Nielsen, 55 år hans husgtru, f. i Ørum sogn
Niels Pallesgaard Laursen, 36 år tøffelmager, f. her i sognet.

Far : Anders Pedersen Kiil (697)
Mor : Anne Kirstine Jørgensdatter (698)
Gift Ellen Katrine Christensdatter Bunk (453)
30 Dec 1815 Thisted Kirke
Kilde : Kirkebog (1) (1) (B614)

Børn : 12 Feb 1816 Christiane Jørgensdatter Baun (435)
28 Aug 1817 Anders Jørgensen Baun (680)
29 Maj 1819 Mette Jørgensdatter Baun (689)
24 Nov 1820 Christen Jørgensen Baun (694)
01 Aug 1822 Lars Jørgensen Kiil (813)
26 Aug 1823 Laura Jørgensdatter Baun (695)
22 Feb 1826 Karen Marie Jørgensdatter Baun (814)
12 Mar 1827 Søren Jørgensen Baun (696)
Gift Mette Kirstine Jensdatter Blach (679)

Gift Maren Nielsdatter Skriver (811)
13 Sep 1859 Vestervig Kirke
Kilde : Gift i hjemmet efter Bevilling af 2/9 1859. (1) (B579)

Børn : 06 Mar 1860 Ellen Cathrine Baun (815)
06 Mar 1860 Mette Kirstine Baun (816) 
Andersen Baun (Kiil), Jørgen (I1031)
 
303 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindal, Jørgen (I1309)
 
304 Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Nielsen, Jørgen (I1301)
 
305 Kaldet Larsdatter i FT1801. Davidsdatter, Ane (I325)
 
306 Kan ikke finde deres vielse i hverken Helsingør, Tikøb eller Esbønderup. - Borgerlig viet? Gudmandsen, Niels Peter (I15)
 
307 kan ikke læse datoen for dåben. Sørensdatter, Sophia (I1270)
 
308 KB 1959: Købmand i Algade, Store Heddinge, Stevns, hvor han er gift med Karen Stresser født Ludvigsen. Han adopterer hendes datter Hanne (Stresser Brandstrup-Petersen).  Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
309 KB 2 oktober 1646: "de den 28aug ter see umgekohmen". Wibrandtsen, Peter (I717)
 
310 KB Brarup og Toreby: negativ. Jensen, Christian (I468)
 
311 KB for 1784-1790: Ikke fundet ham... Sørensen, Laurs (I946)
 
312 KB for 1815 ikke tilgængelig på AO... Lund, Ane Kjerstine (I1468)
 
313 KB for Kirviller starter først 1727... Grou/Gruss, Jacques (I798)
 
314 KB Moyenvic: Baptêmes, mariages, sépultures. 1733-1750, opslag 218: Charles Jean bliver viet til ... (kan ikke forstå fransk). Er han hendes, bror, onkel, far? Jean, Jeanne (I1197)
 
315 KB Toreby og Brarup: negativ. Jensen, Niels (I469)
 
316 KB-1847 Åker: HPL påtog sig faderskabet selvom han var gift med Bodil Kierstine Nielsdatter i Sletteenge på Lyngen, Åker Sogn. Lund, Hans Peter (I93)
 
317 KB-1847: Moderen er ugift fruentimmer. KB-1904: Stedsøn af Niels Nielsen Hansen Marcher, Jens Laurits Peder (I55)
 
318 KB-1847: ugift fruentimmer... Larsdatter, Boel Kirstine (I94)
 
319 KB-1849, opslag 31 (check rigtighed i original)
Kan ikke finde deres vielse i hverken Toreby, Kippinge eller Brarup sogn...mystisk... 
Nielsen, Jens (I82)
 
320 KB-1849, opslag 31, mor til Hans Neble FT-1885 skriver fødested: Kippinge. KB1822-26 for Brarup og Kippinge negativ. FT-1834 for Brarup og Kippinge: negativ Maribo, Falsters Nørre, Kippinge, Vester Kippinge Bye, Huus, 5, FT-1834 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Olsen 31 Gift Huusmand og Dagleier Sidsel Villadsdatter 32 Gift hans Kone [Jens Olsen] Ane Jensdatter 52 Enke Huusfaderens Moder, der af ham forsørges [Jens Olsen og Sidsel Villadsdatter] Johanne Olsdatter 16 Ugift hendes Datter [Ane Jensdatter] Ikke fundet vielse for hende og Jens i Toreby sogn.... Olsdatter, Johanne Marie (I81)
 
321 KB-1857, Vigersted. Enkemand, FT-1855,tjenestepige og 2 smedesvende ansat (boende). KB-1821 som "Erichsen" FT-1834, tjenestefolk (13 år) på Jens Pedersens gård i Ortved By Erichsen (Eriksen), Jens (I300)
 
322 KB-1917 Vor Frelser Sogn: Moderens adresse: Præstøgade 8, 2. Faderens adresse Ved Kløvermarken 4. (Fadder: bl.a. Frk. Betty Bertelsen, Udbyhøj). Skilt fra J.H. 30.04.1940.
Borgervielse med Jaksi: 1936 og 1935 for Kbh. negativ. 
Bertelsen, Irene Betty Andrea (I11)
 
323 KB: Død d. 11 juni 1677 - Kistine Espenss, Jens Suensen up Drakers hustru, 55år. Espenss, Christine (I1601)
 
324 KB: Fik Hans Peter med ukendt far. Hansdatter, Karen Kirstine (I1467)
 
325 KB: Ikke født i samme sogn som de andre børn... Andersdatter, Ellen (I1252)
 
326 KB1772: Datoen er svær at læse. Sørensdatter, Kirstine (I1269)
 
327 KB1820: Der er angivet en mor, der hedder Kirsten Thomasdatter...? Pedersen, Niels (I1263)
 
328 KB1825: Faldet i slaget ved Fredericia d. 6. juli 1849. Andersen, Christen (I1249)
 
329 KB1894: Gift med skibsfører Jan Nielsen Magleby (1832-1888) og senere med Carl Jansen Jans (1780-1854) Bertels, Niel Carl (I627)
 
330 KB1903, Nyborg: Brændstrup er tilføjet i 1955. Hans mors fødenavn. Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
331 KBca1839: Kan ikke finde hende...men hun figurerer i FT med alder. Nielsdatter, Karen Marie (I1242)
 
332 Kilde: OE-1771
Mandens navn: Syvne Gundersen Mandens erhverv: Bonde
Mandens alder: 53 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 48
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Tikøb Herred: Lynge-Kronborg
Amt: Frederiksborg Stednavn: 18-9b
Indtastningsnr: C3902 Løbenr.: 488 
Gundersen, Syvner/Sivne (I1342)
 
333 Kilde: rootsweb.com. For denne families efterkommere via sønnen Hinrich Kroeger se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Rolfs, Elsche (I285)
 
334 Kilde: rootsweb.com. For hans efterkommere se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Kröger, Hinrich (I303)
 
335 kilde: www.mun.dk Pedersen Munck, Adolph (I493)
 
336 Kirkebogen er svær at tyde for hans dåb. Jørgensen, Anders (I547)
 
337 Kirkeborgen for Store Magleby sogn starter i 1640 (FH). Freck Sibrandts, Anna (I20)
 
338 Kirsten blev gift samme dag som sin søster Maren Mortensdatter, Kirsten (I989)
 
339 Klippede er en mindre landsby med 4 gårde i 1806. Nielsen, Niels (I932)
 
340 Kom tilbage efter deltagelse i 30 års-krigen i Picardie. Krigen sluttede i 1648. (Gaston Antoni: HILBESHEIM village mal connu, 1991). Dompierre/Stein, Gérardin/Gérard (I169)
 
341 Kongebrev: feb 1763, Tilladelse til vielse uden forudgående trolovelse og lysning Jacobsen Kurvemager, Marchen Jan (I633)
 
342 Kroholder, borgmester i Henridorff 1714 (Geneanet.org). Noblet, Nicolas (I2393)
 
343 Kurvemager er et sent tilnavn. Nævnt 1661 i skattelister. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
344 Læs mere om Graungård, Hemmet på http://www.greenstreet.dk/ringkobing.htm Pedersen (Toftum), Hans (I581)
 
345 Læs om familiens sommerhus, der nu er kommet på museum: http://hilsenfraodsherred.dk/kaffestuen-coln-470/ Olsen/Korshagen, Olga Elisabeth (I73)
 
346 Le couple partage leurs biens le 14 Mars 1622 Thisse, Michel /This (I2160)
 
347 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Evelyn `Nudde` (I113)
 
348 Lodsstræde 15: Bente og Theis fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. En søn, Henrich, var i 1812 med orlogsskibet ”Najaden” og druknede ved Sandefjord. Deres yngste datter, Niel, blev gift med en af Dragørs store skibsredere, Carl Jansen Jans, som ejede ejendommen Vestgrønningen 18 (nuv. ”Sadolins Hus”). Hun var hans tredje kone – han havde i alt 14 børn, heraf 9 sønner. Efter Bentes død i 1830 blev huset overtaget af skipper Jan Carlsen Jans – en af skibsreder Carl Jansen Jans’ sønner og dermed en stedsøn til Niel. Palm, Bente Hendrich (I657)
 
349 Løvegården nævnes første gang 1645, men er sikkert ældre, da mange dokumenter gik tabt i Store Magleby under svenskernes hærgen. Cornelissen Bacher, Gerrid (I1661)
 
350 Lugoj, Rumænien Hollinger, Ernest-Peter (I136)
 
351 Lugoj. Düsseldorf ?, Helene (I282)
 
352 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Gudmandsen, Asta Boline (I9)
 
353 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Larsen, Tage (I8)
 
354 M: Beathe Madsdatter
tjenestepige i Daugaard
Udlagt barnefader er Hans
Olesen tjenestekarl Hyrup,
Stovby Sogn. 
Hansen, Mads (I941)
 
355 Marchen er datter fra den kendte Backer/Bacher-slægt, der gennem mange år var schout i Store Magleby. Bacher, Marchen Gerdts (I631)
 
356 Maren Christensdatter (451)

Køn : Kvinde
Alder : 87
Født : 13 Mar 1793 Astrup sogn,Vennebjerg herred,Hjørring Amt.
Døbt : 21 Apr 1793 Astrup Kirke
Død : 10 Jul 1880 Sindal
Kilde : Død af alderdom (2)
Begravet : 23 Jul 1880 Astrup Kirkegaard
Konfirmeret : 05 Apr 1807 Astrup Kirke
Vaccineret: Naturlig kobber
Stilling : Ved ægteskab Sypige på gården Odden, Mygdal.
Ref. : 000065
NoterFT 1801 Astrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 29-33 - Astrup by.
Christen Christensen, 50 år gift 2. gang, husmand med jord
Sofie Larsdatter, 35 år gift 1. gang, hans kone
Maren Christensdatter, 8 år deres barn
Christen Christensen, 6 år do
Jens Christensen, 3 år do.

FT 1834 Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 186-190 Biergbye Nørrehede
Søren Mortensen Bæch, 45 år gift seelvejergårdmand og jordbruger
Maren Christensdatter, 41 år gift hans kone
Børn: Karen Marie 8, Dorthea 6, Niels Christian 3

FT 1845 Aasted sogn, Horns herred, Hjørring amt - lb.nr. 791-795 Meiling bye - et huus
Søren Mortensen, 56 år gift indsidder
Maren Christensdatter, 50 år hans kone
Niels Christian Sørensen, 14 år barn
Jacob Sørensen, 10 år do
Christen Sørensen, 7 år do

FT 1850 Sm.sted - lb.nr. 532-538 et hus
Søren Sørensen, 57 år gift tømmermand
Ane Marie Hansdatter, 58 år hans kone
Grethe Olesdatter, 13 år plejebarn
Søren Sørensen, 23 år ugift søn fraværende i krigstjeneste
Maren Christensdatter, 56 år gift indsidder, dagleier, født i Astrup sogn
Jacob Sørensen, 15 år hendes barn, født i Bjergby
Christen Sørensen, 13 år do do

FT 1880 Sindal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 220-223 Fjeldsted, et hus på Hougårds mark.
Niels Chrestian Sørensen, 48 år gift huseier og jordbruger, født i Mygdal sogn
Maren Kirstine Mathisen, 49 år hans kone, f. i Bjergby sogn
Johan Krestinus Christensen, 16 år tjenestekarl, f. i St. Olai sogn
Maren Chrestensdatter, 85 år enke-aftægtskone, Niels' mor, født i Astrup sogn.

Far : Chresten Christensen (2689)
Mor : Sofie Larsdatter (2690)
Gift Christian Pedersen (450)

Børn : 20 Aug 1815 Christian Caspar Møller (434)
Gift Jacob Christensen (2699)

Børn : 15 Jun 1820 Jacob Jacobsen (2682)
Gift Søren Mortensen Bech (2683)
23 Okt 1825 Mygdal Kirke
Kilde : FORLOVERE: (4) (5) (B996)

Børn : 20 Maj 1826 Karen Marie Sørensdatter (2684)
02 Feb 1829 Dorthea Sørensdatter (2685)
10 Dec 1831 Niels Christian Sørensen (2686)
20 Jul 1835 Jacob Sørensen (2687)
26 Apr 1838 Christen Sørensen (2688) 
Christensdatter, Maren (I1438)
 
357 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye Bye, , 35te: familie, FT-1801 Rasmusdatter, Karen (I476)
 
358 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye, en Gaard, 290, FT-1834 Jensen, Niels (I470)
 
359 Måske navneoprindelse fra Slesvig, der er en Lindner i starten af 1700-tallet i Landkirchen, Fehmarn og Egernførde.1741 fødes en Martin Pauli Lindner i Pløn. FT1787: Bor familien ikke længere i Fladstrand... Lindner, Musketér Johan Georg (I1228)
 
360 Matriklen 1682:
Vigersted: 10 gårde, 1 hus 53 tdr.
- Ågerup: 5 gårde, 6 huse, 29 tdr.
- Snekkerup: 13 gårde, 12 huse, 75 tdr.
- Ortved: 12 gårde, 5 huse, 98 tdr.
I alt: 40 gårde, 25 huse, 257 tdr. hartkorn 
Jensen, Christen (I878)
 
361 Med baggrund i svenskernes hærgen på Amager gik kirkebogen for 1654-58 tabt. Petersen, Wibrandt (I695)
 
362 MH er født i Heufeld, landsdelen Banat, som i 1883 var en del af Østrig-Ungarn.

Kom til Danmark i 1907, hvor han blev. 
Hollinger, Slagter Mathias (I21)
 
363 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Jørgensen Møller, Søren (I1039)
 
364 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Sørensen Møller, Jørgen (I1037)
 
365 MPL er ugift, da hun døber Andrea Laurine i Stovby Kirke. Hos Huusmand Thomas Bosen af Rohdenskov. Laursdatter, Maria Petrea (I940)
 
366 Najaden var blevet bygget efter det britiske ran af flåden i 1807 og var i februar 1812 afgået for at tilslutte sig eskadren i Norge. I en dristig aktion blev Najaden og 3 andre danske skibe angrebet af det britiske Orlogsskib Dictator (64 kanoner) og 3 andre britiske skibe. Efter en kort kamp blev Najaden fuldstændig ødelagt og omkring 200 mand af mandskabet dræbt eller sårede. Theisen, Hendrich (I658)
 
367 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olesen 30 Gift Dagleier Stouby sogn Weile amt
Marie Jensdatter 26 Gift Hans kone Heri sognet
Sørine Hansdatter 2 Ugift Deres barn Heri sognet 
Jensdatter, Marie (I1530)
 
368 Navnet er et gæt, da faderen ikke er oplyst i kirkebogen. Lund, NN (I1480)
 
369 Navnet er min formodning.
www.konger-og-loever.dk: Lyngbygård, Hvidbjerg vesten å sogn, Thisted amt. 1418: Liunngbyegaardt – nu Lomborggård. Gård,
antagelig dannet ved nedlæggelsen af en landsby. I sognet endvidere hovedgården Lyngholm med
middelalderligt voldsted – 1429: Liunngholm, også nævnt 1300. Gennem sognet går en vej fra
Vestervig kloster til Thisted. I sognet endvidere fiskerlejet Lyngby, der er af nyere dato. 
..... Lomborg, Christen (I1389)
 
370 Navnet Jan Finis er i følge hollændernes navnetradition afledt af barnebarnet, der hed Jan. Min teori er, at denne person er Jan (Johan) Finis, der står optegnet på kongens liste over indvandrende hollændere.(FH). `Finis`, `Jan` (I2067)
 
371 Navnet også set som Couselin. St. Gauzelin var biskop af Toul (Moselle, Lorraine) i det tiende århundrede og kan have lagt navn til. Gauzelin betyder `lille goter`. Gauzelin/Conselin, Joseph (I1864)
 
372 Nævnes både med og uden "hus/huus". Ifølge http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?7,405346,406616#msg-406616 er et grønnehus et parcelsted, der er en udstykning fra en herregård i 1770´erne. Nielsen Grøn(huus), Peter (I822)
 
373 Nævnes første gang som lods i 1700. Dør formentlig af pest, da 1711 var pestår i Dragør. Jensen, Jan (I653)
 
374 Nævnt første gang sammen med sin mand på "Medaillongården" i skatteliste fra 1677. Efter mandens død i 1715, styrer hun gården frem til den brænder ca. 1733. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
375 Nævnt i skatteliste på gård nr. 12 i Store Magleby første gang i 1673. Sidste gang han nævnes er 1711. Gården ligger øde hen 1712-24, hvor enken er flyttet til gård nr .77. 1724 starter en ildebrand på denne gård. Tomten ligger øde hen frem til 1752. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters Butenstadt, Dirch (I53)
 
376 Nævnt i skattelister 1657-92 på "Maglebygård", Kinkelgade 42. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters, Claus (I60)
 
377 Nævnt på denne gård 1615 "udførte 4 heste". 1645 nævnes Trein Wybrandts (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Wibrandtsen, Pieter (I696)
 
378 Nævnt som `Sergent et haut maire`, sergent, borgmester i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org) Bourgeois/Bürger, Didier (I2385)
 
379 Nævnt som en af grundlæggerne af Henridorff, Lothringen. Hertug Henri II af Lothringen giver i brev af 15. maj 1614 14(24?) familier areal til til en ny by. Familierne flytter hertil pga religionsstridigheder på deres hjemegn i bl.a. Alsace i det tysk-romerske rige (Boehm). Bourgeois, Jean (I2387)
 
380 Nævnt som scheppen (byrådsmedlem) i 1656, 1661 og 1663. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
381 Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan og ordineret som sognepræst i 1671 (www.polyjo.dk)
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm:
73 Niels Christensen Lomborg, præst i Hassing og Villerslev. 10.7.1689. Nr. 28.
E: Karen Clausdatter. Af arvinger angives:
1) bror Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård
2) Kirsten Christensdatter i Villerslev
3) søster g.m. Christen Bertelsen i Tilsted.
http://www.danskkgindex.dk/hassing/div.php: Gravsten i Hassing Kirke. 
Christensen Lomborg, Niels (I1390)
 
382 Niels Svendsen Kiib. Sognedegn 1764-75. Denne Degn synes at være født i Klim Nørgård, hvor hans Forældre boede. Hans Hustru hed Ellen Nielsdatter Kjeldgård, og med hende havde han tre Børn: Christian, f. 1769, Anna, f. 1771, og Maren, f. 1773. Kiib døde den 18. Juni 1775, kun 35 År gl. Han blev begravet den 26. Juni. Enken ejede den halve Klim Kirke med Korn- og Kvægtiende. Efter Degnens Forældre havde hun en Arv på 500 Rdl. og desuden ejede hun en Part af Toftegård i Klim. Indbo og andre Effekter vurderedes til 100 Rdl., såhun synes at have været forholdsvis velhavende. (http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201914/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf) Svendsen Kiib, Niels (I393)
 
383 Nordrup by bestod af 10 gårde i 1806. Niels Nielsens marker lå øst for byen. Nielsen, Niels (I2330)
 
384 Noteret KB Moderens bopæl: Skt. Knudsgade 23, Ringsted. Født hos gårdejerske Maren Jensen i Ortved. Blev som voksen landmand i Ugilt, Vendsyssel, da han giftede sig i 1950 med en pige, Henny Jensen, der havde overtaget sin fars gård. Mødte Henny på Gerlev Gymnastikhøjskole. Glimsholtvej 240, Ugilt. Begravet i Ugilt. Larsen Jensen, Thormod `Tom` (I356)
 
385 Ny Hollænderby fik en kort levetid. Dels blev byen brændt af under krigen mod svenskerne i 1659, dels brændte byen endnu engang i 1697. Da bønderne ikke var så hurtige med at betale deres afgifter til kongen, bestemte han, at byen skulle nedlægges. I stedet blev der anlagt marker med græs - det gav større indtægter. (Kikkenborg nr 2-2015). Jansen Fines, Peter (I1763)
 
386 Også angivet 1797 som fødeår, check kirkebog Bergs, Johanne Jan (I595)
 
387 Om Graungaard skriver N.K. Kristensen i "Nørre Horne Herred":
Byens største gård var 1688 udlagt som ryttergård, den fik hartk. 6.131, herunder indbefattet jord, tilhørende Hemmet og Lønborg kirker. Denne jord byttede Søren Sterm sig til 1737, hvorved gårdens hartk. sank til 5.001. 1688 var fæsteren Bertel Iversen. Denne gård er åbenbart Gravengård. 1638 fortæller præsten, at "nordøst fra kirken ligger en gård, kaldes Gravengárd, som i fordums tid skulle have været en herregård". Det er nok således, at dette navn undertiden er knyttet til flere herregårde eller deres voldsteder. Indtil omkring 1850 lå der også et voldsted ude i engene i nærheden af det dengang uregulerede åløb. Det kaldtes Borgvold, var en høj, 30 alen i tværmål (antagelig målt foroven), dvs. den var på størrelse med Karlsgårds (>Knubsholms<) voldsted i Torstrup enge ved Varde å. Der var diameteren 23 3/4 m målt ved den ringformede voldgrav.
0. Nielsen og Palle Fløe skriver: "Vel ligger Gravengârd nu ikke mere på dette sted, men dog kun omtrent i 1000 alens afstand derfra, og gården kan altså meget godt have marker der, hvor gården nu ligger, og taget navnet med sig. Pagård og Nordenå ligger iøvrigt imellem Gravengård og borgpladsen, der hører under Pagård. Deraf kan man slutte, at det egentlig er Pagård, der er den gamle hovedgård, og at Gravengård er en parcel deraf".
Det er indlysende, at ude på Borgvold har der kun været plads til selve borgen, hovedbygningen, ladegården har som sædvanligt i middelalderen ikke ligget i "uføret", men kort derfra, således som tilfældet var ved det førnævnte Karlsgård (opr. Kalsgård). Der gik det således, at da borgen blev nedbrudt, vel af dronning Margrethe, levede ladegården videre som en stor bondegård og trak stednavnet til sig. Sådan er det antagelig ogsaa gået her. Borgen på voldstedet har da heddet Pagård, og navnet er efter dens nedlæggelse overført på ladegården. Om Gravengård er udskilt derfra, eller om den har haft nogen forbindelse med Borgvold er vanskeligt at sige 
Dinesen, Hans Peter /Dynnesen (I287)
 
388 Om Strandgade 23 på www.dragoer.dk/page3261.aspx:: "Efter Anders Geskes død i 1761 er der et hul i beboerrækken. Måske har huset været benyttet til udlejning. Først i 1780`erne finder man tømrer Crilles Andersen Clemme her, gift med Bodil Christiansdatter. Omkring 1800 blev deres hus overtaget af hendes søster Ehm Christiansdatter og ægtemand Jan Jørgensen Berg, og deres efterslægt boede i huset til slutningen af 1800-tallet." Christiansdatter, Bodil (I615)
 
389 Ophav til slægtsnavnet Munck, ifølge Anders Munck, www.anebasen.dk. `Routved` Nielsen Munck, Christian (I497)
 
390 Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR).
1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. 
Erichsen, Jørgen (I324)
 
391 Overtager faderens gård "Ny Overdrevsgård", Roskildevej 536, ved giftermålet i 1928. Opfører 1960 aftægtshus foran på grunden (Roskildevej 530) som han og konen flytter ind i. Sælger gården ca. 1965 til Charles Mortensen. HPJ var initiativtager til "Slægtsbogen over slægten Jensen".
Aftægtshuset har lige siden været i familiens eje, idet datteren Helle boede der med sin familie. Hendes datter Mette Olesen, f. Frandsen bor der nu med sin familie. 
Jensen, Henning Peter (I74)
 
392 Øster og Vester Baun er lokaliteter i Skinnerup Sogn. Han nævnes i Thisted årbog, hvor han tilskrives arbejder i Nors kirke. 1715 lavede han et nyt pulpitur over kvindestolene. Andersen Baun, Niels (I1041)
 
393 På fire skattelister fra 1660-1677 er han nævnt på gården "Alleenlyst" i Store Magleby. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
394 På geneanet er der en Odile Moser i samme by, der dør i 1766: http://gw.geneanet.org/jpbrunner57050?lang=fr;pz=jean+pierre;nz=brunner;ocz=0;p=odile;n=moser Moser, Anna Maria (I58)
 
395 På skatteliste fra 1645 under gården "Granly" står der "enkemand med 2 børn Maino 25 år, Jacob 20 år, tjfk. Margrethe 18 år". 1657 er der angivet en ny ejer. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacob Finis (van Dracher), Jan (I1628)
 
396 På skatteliste fra 1657 kan han knyttes til gården "by de Heck (leddet)". Sidste gang han nævnes på skattelister er 1697. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Fines, Cornelis (I1650)
 
397 Palm Henrich(sen) og Grete Ties(en), der kom til Dragør fra Pommern og Stralsund, formodentlig som flygtninge under Trediveårskrigen. De var blevet gift i 1643 og blev stamforældre til den store slægt af Palm`er i Dragør. Ties(en), Grete (I676)
 
398 Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Hansen, Peder (I1350)
 
399 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsdatter, Maren (I1298)
 
400 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindahl, Peder (I483)
 

      «Forrige 1 2 3 Næste»