Notater


Match 401 til 600 fra 728

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
401 https://en.wikipedia.org/wiki/Gento_(son_of_Genseric) af Vandalerne, Gento (I2460)
 
402 https://en.wikipedia.org/wiki/Gerberga,_wife_of_Carloman_I af Burgund, Dronning Gerberge (I2410)
 
403 https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_I,_Count_of_Holstein-Itzehoe von Holstein-Itzehoe, Greve Gerhard I (I2602)
 
404 https://en.wikipedia.org/wiki/Gisulf_II_of_Friuli di Friuli, Hertug Gisulfo II (I2198)
 
405 https://en.wikipedia.org/wiki/Heilwig_of_Lippe von Lippe/von Schaumburg, Heilwig (I2606)
 
406 https://en.wikipedia.org/wiki/Itta_of_Metz de Metz, Nonne og helgen Itta/Ida/Iduberga (I1627)
 
407 https://en.wikipedia.org/wiki/Laodice_of_Macedonia af Macedonia, Laodice (I2680)
 
408 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Thea, Dronning Laodice IV (I3070)
 
409 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonean, Konstantinos (I2593)
 
410 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonian, David (I2917)
 
411 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonian, Dzoyk (I2915)
 
412 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonian af Taron, Prins Hrahat (I2918)
 
413 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonian af Taron, Prins Samuel II (I2916)
 
414 https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian Mamikonian III, Hmayeak Thedore Myakes (I2631)
 
415 https://en.wikipedia.org/wiki/Mithrenes af Armenien, General Mithrenes (I2872)
 
416 https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_II_of_Pontus af Pontus, Konge Mithridates II (I2673)
 
417 https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_V_of_Pontus Euergetes af Pontus, Konge Mithridates V (I2666)
 
418 https://en.wikipedia.org/wiki/Orontes_I af Armenien, Konge Orontes I (I2875)
 
419 https://en.wikipedia.org/wiki/Orontes_II

Konge i Armenien 336-331 f.kr. 
af Armenien, Orontes II (I2873)
 
420 https://en.wikipedia.org/wiki/Orontes_III af Armenien, Konge Orontes III (I2871)
 
421 https://en.wikipedia.org/wiki/Pepin_of_Landen "den Ældre" de Landen, Hertug og helgen Pipin (I1626)
 
422 https://en.wikipedia.org/wiki/Pharnaces_I_of_Pontus af Pontus, Konge Pharnaces I (I2667)
 
423 https://en.wikipedia.org/wiki/Richeza_of_Lotharingia de Lorraine, Dronning Richeza (I1333)
 
424 https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Warinus de Poitiers, de Paris, Hertug og helgen Warinus (I1682)
 
425 https://en.wikipedia.org/wiki/Sames_I af Commagene og Sophene, Konge Samos (I2870)
 
426 https://en.wikipedia.org/wiki/Seleucus_I_Nicator General og konge Seleucus I Nicator (I2678)
 
427 https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Vojislav Vojislav af Duklja, Prins Stefan (I2908)
 
428 https://en.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_I_of_Kiev Igorjevich af Kiev og Novgorod, Storfyrste Sviatoslav I (I2500)
 
429 https://en.wikipedia.org/wiki/Tassilo_I_of_Bavaria

Garibaldi I er måske hans far. 
von Bayern, Hertug Tassilo I (I2327)
 
430 https://en.wikipedia.org/wiki/Thuringii di Thuringii, Konge Herminafried (I2241)
 
431 https://en.wikipedia.org/wiki/Tigranes_the_Great den Store af Armenia, Konge Tigranes (I2661)
 
432 https://en.wikipedia.org/wiki/Tonantius_Ferreolus_(senator) Ferreolus af Nimes, Gallo-romersk senator Tonantius (I2246)
 
433 https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_of_Augsburg von Augsburg, Biskop og helgen Ulrich I (I1443)
 
434 https://en.wikipedia.org/wiki/Vinitharius Vinitharius (I2249)
 
435 https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_the_Great

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/vladimi1 
den Store af Kiev, Storfyrste, prins og helgen Vladimir (I2472)
 
436 https://en.wikipedia.org/wiki/William_Longsword Hrolfsson Langsværd af Rouen, Greve Vilhjalm (I2962)
 
437 https://en.wikipedia.org/wiki/Wiprecht_of_Groitzsch

Groitzsch er en mindre by i Sachsen. Navn efter det slaviske navn Groisca. Første gang nævnt på skrift i 1039 i Pegauer Annalerne (Wikipedia)
 
von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
438 https://www.britannica.com/place/Armenia/The-marzpans#ref481351

https://en.wikipedia.org/wiki/Mamikonian

Hans familiedynasti kan føres tilbage til Vardan Mamikonian: https://en.wikipedia.org/wiki/Vardan_Mamikonian

 
Mamikonian, Guvernør Hamazasp (I2919)
 
439 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. von Schauenburg, Greve Hugo (I2879)
 
440 Hun blev gift med Arent Alfsen, sømand på Vestre Sandviken i Øjestad sogn ved Arendal. Andersdatter Kiib, Maren (I383)
 
441 Hun bliver født hos slagtermester Erik Niels Hartman, Borgmester Jørgen Andersens Stræde, Helsingør (FT1787). Nielsdatter, Eva Sophie (I1590)
 
442 hun bliver også nævnt af Peter Grishauge som Maren Pedersdatter Kiib. Pedersdatter Kiib, Maren (I377)
 
443 Hun fik tre børn mere, der døde tidligt. Larsdatter, Karen (I400)
 
444 Hun må være død tidligt som barn, da hun aldrig er nævnt af Jaksi Hollinger, sin fætter...eller et plejebarn, der er kommet med på billedet. Hollinger, Pigebarn (I290)
 
445 Hupald er stamfader til greverne i von Dillingen-familen. von Dillingen, Greve Hupald (I1473)
 
446 Huse og beboere i 1700-tallet i Dragør: Det må være skipper Dirch Jansen Jens, gift med Neel Cornelis Wunder fra Store Magleby, der blev de næste beboere. Han var søn af lodsen Jan Jensen. Deres yngste søn Dirch Dirchsen Jans førte huset videre. Claesen Wunders, Neel Cornelis (I775)
 
447 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: januar 1762 fik han skøde på galeasen "Fire Brødre" på 19 læster. Bertelsen, Carl (I671)
 
448 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: Omkring 1700 er denne nabofamilie repræsenteret ved Gerdte Hansdatter, født i Strandstræde og enke efter Povel Povelsen. For at klare tilværelsen for sig og sine to små piger måtte hun sidde og væve. I 1704 giftede hun sig igen. Den udkårne var en ung sømand fra Amsterdam, Eilert Lendersen, altså en ægte hollænder. Men også dette ægteskab blev kort, for i 1711 bukkede Eilert under for pestens rasen. Derfor opnåede Gerdte at stå brud for tredje gang. Denne gang hed brudgommen Theis Tønnesen Friis. Datteren Sads Theisdatter fra dette ægteskab blev i 1739 gift med matros Niels Pedersen, og de overtog huset, som i 1759 blev betegnet som et 5½ fags hus. Hansdatter, Gerdte/Geerd (I969)
 
449 Huse og beboere i Dragør i 1700-tallet: Strandgade 9: Den første ejer, man kan finde på denne adresse, er Hans Eilertsen. Han betalte til fogden for en byggeplads til et 6 fags hus, og det har formodentlig været omkring 1729, hvor han var blevet gift. Fogden har på sin liste kaldt ham for Hans Lendersen, så det er nok det navn, han haft i daglig tale. Hans havde sammen med sin broder i 1724 arvet en sum penge fra en tolderenke i Præstø, Anniche Argens, som formodentlig har været i familie med deres far. Hans var skipper og havde jagten "St. Peter" på 16 læster med en besætning på 2 mand og 1 dreng. Eiglertsen/Lendersen, Hans (I806)
 
450 Huse og Folk i Dragør i 1700-tallet: "var vanvittig". Pieters Schmidt, Karen (I766)
 
451 Huse og mennesker i 1700-tallet i Dragør: I november 1748 lå Eric Petersen - sammen med skipper Dirch Jansen Jens fra von Ostensgade 27 - i Korsør havn lige neden for fæstningen. De skulle her indtage magasinkorn beregnet for søetaten. Mens de to skippere lå her, fik de ordre fra kommandanten, oberstløjtnant Paars, til at slukke ilden i deres kabysser, da de lå for tæt på fæstningen. Herover kom de op at mundhugges, ikke blot med vagten, men også med kommandanten selv, idet de hævdede, at de adskillige gange tidligere havde ligget ved Korsør fæstning og haft "ild om bord". Man fornemmer, hvorledes det ene ord har taget det andet - Dirch Jansen skulle have været den værste til at bruge mund. Kommandanten indgav en klage over de to skippere til krigskancelliet, der videresendte den til Danske Kancelli, hvorfra den gik til amtmanden og videre til schouten, der skulle holde et forhør over de to skippere og deres besætninger. Det endte med, at amtmanden overfor kongen forsøgte at glatte ud - om de to skipperes "begangne forseelse ikke for denne gang måtte afsones med en liden mulkt efter deres vilkår og sagens omstændigheder, nemlig Dirch Jansen, som fornemmeligen er den, der synes mest at være skyldig, at betale 2 rigsdaler og Erich Pedersen 1 rigsdaler, hvilket kunne lære dem en anden gang bedre at opføre sig og derhos være en satisfaktion for kommandanten". Dirch Jansen og Erich Pedersen blev således dømt til at betale henholdsvis 2 rigsdaler og 1 rigsdaler. Disse penge skulle gå til de fattige i Korsør, og byens magistrat fik påbud om at modtage og fordele dette beløb. FT: Blev gift med Leudouw Eiberts. Jansen Jens, Dirch (I688)
 
452 Huse og personer i Dragør i 1700-tallet: Lodsstræde 15: Bente og Theis fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. En søn, Henrich, var i 1812 med orlogsskibet ”Najaden” og druknede ved Sandefjord. Deres yngste datter, Niel, blev gift med en af Dragørs store skibsredere, Carl Jansen Jans, som ejede ejendommen Vestgrønningen 18 (nuv. ”Sadolins Hus”). Hun var hans tredje kone – han havde i alt 14 børn, heraf 9 sønner. Efter Bentes død i 1830 blev huset overtaget af skipper Jan Carlsen Jans – en af skibsreder Carl Jansen Jans’ sønner og dermed en stedsøn til Niel. Bertelsen, Theis Carl (I656)
 
453 I 1752 giftede Bente sig med Asmus Nielsen Kromann, der var broder til hendes senere svigersøn.

Asmus var en matros, der i 1751 var blevet kasseret fra hovedrullen på grund af en dårlig skulder. Han stod ellers lige for at skulle have været udkommanderet på fregatten "Bornholm" på et togt til Trankebar. Men nu giftede han sig i stedet for til jagten "St. Peter" - Hans Eilertsens skib. I 1759 solgte han 1/3 af jagten til sin broder, Rasmus Nielsen Kromann. De sejlede i fællesskab med fartøjet. I 1761 stod Rasmus anført som skipper.

Det var et kort ægteskab med Bente, for hun døde allerede året efter. I 1754 giftede Asmus sig så med Karen Pieter Jensen Pouls fra Skipperstræde 14. I dette ægteskab blev født datteren Bente, der som voksen ægtede Jens Poulsen fra Strandgade 14, samt sønnen Pieter Asmussen Kromann.

Deres mor, Karen Pietersdatter, døde i 1768.

I 1769 giftede Asmus sig for tredje gang. Det var med Marchen Pieter Sørensen. Det var imidlertid en kort fornøjelse for Asmus døde året efter. Marchen giftede sig herefter med lodsen Tønnes Pietersen Passer. Han døde i 1778 og efterlod sig en søn Peder Tønnesen Passer.

Marchen nåede endnu et ægteskab - sit tredje. Det var i 1779 med enkemanden Pieter Pietersen Lars. De fik to døtre. Den ældste, Anna, blev opkaldt efter Pieter Pietersen Lars' første kone, der stammede fra Magstræde 4. (Lokalarkiv Dragør). 
Nielsen Kromann, Asmus (I812)
 
454 I 181 f.Kr. grundlagde romerne Aquileia og Friuli blev en del af romerriget. Indtil da havde området været beboet af forskellige stammer, som kun har efterladt sig arkæologiske spor. Med tiden blev Aquileia en af de største byer i romerriget. Romerne grundlagde også havnen i Grado. Fra 401 e.Kr. blev Friuli invaderet af Visigoter, ostrogoter og hunner, i 452, frem til romerrigets sammenbrud i 476.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grasulf_I_of_Friuli

Grasulfo I var bror til Alboin, den første lombardiske konge af Italien og formentlig den første hertug af Friuli. 
di Friuli, Hertug Grasulfo I (I2218)
 
455 I Aage Roussell: Danske slotte og herregaarde, bind 13, Midtjylland står om Aunsbjerg: Aunsbjerg er en gammel gård, først nævnt i kong Olufs tid, da den tilhørte Niels Eriksen af den slægt, som i første halvdel af det 16. århundrede, da den var ved at uddø, tog navnet Løvenbalk efter sit våben (jf. Fr. I's forordning af 1526). Christoffersen Løvenbalk, Prins af Danmark Erik (I750)
 
456 I år 6370 (862) jog de varægerne bort over havet og gav dem ikke skat. De begyndte at herske over sig selv, men der var ingen ret blandt dem, og slægt rejste sig imod slægt; der var fejder blandt dem, og de begyndte at føre krig indbyrdes. De sagde til hverandre:
- "vi vil søge os en fyrste, som kan herske over os og dømme ret."
Og de drog over havet tilvarægerne, til rus'; this således kaldtes disse varæger: rus ', ligesom andre kaldes sveer, atter andre normanner, angler, atter andre gotlændere, - således også disse. Čud, slovener og krivičer og vepser sagde til rus' :
- "vort land er stort og frugtbart, men der er ingen orden i det. Kom I da og vær konger og hersk over os!"
Og de valgte tre brødre med deres slægter, og de tog hele rus' med sig og kom. Den ældste Rjurik, slog sig ned i Novgorod; den anden, Sineus, ved Beloozero, og den tredje, Truvor, i Izborsk. Og efter disse varæger fik det russiske rige navn. Folkene i Novgorod - de er af varægisk slægt, tidligere var de nemlig slovener. 
Fyrste Rurik (I2504)
 
457 I følge kirkebogen levede hun og Peter i flere år i polsk ægteskab... Andersdatter, Karen Marie (I293)
 
458 I godsskiftet er nævnt lokaliteten "Eyaas" i Mosbjerg Sogn. "Ejaas" ligger i Bindslev Sogn... Pedersen, Christen (I1419)
 
459 I historiske kort fra 1806 er Niels Hansen bonden med mest jord i Farendløse. Hansen, (Unge) Niels (I1243)
 
460 I skatteliste 1645 er han nævnt med sin hustru på gård nr. 26 i Store Magleby. Flytter til Ny Hollænderbyen. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet).  Jansen Fines, Peter (I1763)
 
461 I skattelister fra 1682-97 er han nævnt som gårdmand på gård nr. 27 "Mindegården" i Store Magleby. Enken fører gården videre og er nævnt som sådan i en liste fra 1711. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacobsen Kurvemager, Jan (I1512)
 
462 Ifølge Charles Amann i FB Sankt Hubert: kan dette slægtsskab med en søn Stephan ikke endeligt bevises, men det er min hypotese. Gift med Anna Maria Klein 1747 i Lixheim og Christina Schweiger i 1772. En anden søn kunne være Johann Joacob Stein f 1759 i Hilbesheim. Stein, Stephan (I1809)
 
463 Ifølge Robert Boehm "Les anciennes populations de Hommarting" havde de 5 børn. Nagot, Françoise (I2064)
 
464 ikke i KB. Sørensen, Johanne Marie (I314)
 
465 Ikke med i FT1834 for Tikøb. Hansdatter, Ane Cathrine (I163)
 
466 It has been theorized by the historian Nicholas Adontz that Zaoutzes might be the son of a contemporary strategos of Macedonia named Tzantzes, the name also of Zaoutzes's son, but the connection is ultimately impossible to prove. Zaoutzes, Officer og minister Stylianos (I2445)
 
467 Jacob Jansen nævnes som gårdmand i Kinkelgade 43, noteres i 1657 med 4 heste, 8 køer, 4 får og et svin. 1679 er familien flyttet til Ullerup. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
468 Jan Gerdtsens datter, Ahf Jansdatter, giftede sig i 1757 med skipper Dirch Albertsen, og det unge par bosatte sig i et fire fags hus på Kongevejen 10/Wismarstræde 2. Måske er denne grund udstykket fra hendes farfars areal ved Wismarstræde 4. Jansdatter, Ahf (I637)
 
469 Jan Jansen er i kirkebogen beskrevet som "van Draker" og det er formentlig gjort for at skelne ham fra de andre af samme navn, der boede i sognet (Store Magleby). (FH). Jansen van Draker, Byfoged, gårdmand Jan (I1620)
 
470 JE var smed i Osted by, formentlig i den tidligere smedie på hovedvejen. Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR). 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. Erichsen, Smed og husmand Jørgen (I324)
 
471 Jeg er usikker på denne, da jeg forlader mig på, at faderen hedder Rasmus og at hun er født omkring 1727 i sognet. Født: Dom 5. Epiph. Rasmusdatter, Maren (I537)
 
472 Jeg er usikker på denne. Se noter ved datteren. Lang, Rasmus (I846)
 
473 Jeg er usikker på hende. Se note ved datteren. Rasmusdatter, Johanne (I847)
 
474 Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. Nielsen, Jens (I1299)
 
475 JL har ifølge FT1787 været gift før. Larsen, Jens (I1365)
 
476 Johan Frederich Braae blev faderens eftermand 1806 og til sin afsked 1857. Hans skudsmaal ved visitats:" Er nogenlunde duelig og meget skikkelig." Han var degn her over 50 aar og fik dermed titlen " Jubellærer" og blev tillige dannebrogsmand.
I hans tid blev der 1814 gennemført en ny skolelov, som indførte undervisningspligt for almuens børn i 7 aar og degnen blev samtidig til skolelærer. Braae blev gammel i embedet, for dengang var pensionen ringe.
(Mads Musholms Historiebog i http://vandborghistorie.dk).
Mellemnavnet Frostberg kommer fra hans farmors søsters mand.
(kilde: hannet.dk) 
Frostberg Braae, Degn, kirkesanger og skolelærer Johan Friderich (I729)
 
477 Johannes Walter og hustru Margaretha optræder i Boglar i 1746/47 som 26 (*1720) og 21 år (*1725). Kunne være en bror på ca. samme alder, der er immigreret til Boglar før Leonhard kommer.
Han er nævnt i KB Heufeld som værende fra Sar i Ungarn. Szar var også en nygrundlagt by til immigranterne. Grundlagt sommeren 1729. 
Walter, Leonhard (I1895)
 
478 Jørgen Andersen Kiil (452)

Køn : Mand
Alder : 93
Født : 03 Dec 1787 Thinstrup, Thisted landsg.Hundborg herr.Thisted Amt
Døbt : 26 Dec 1787 Thisted
Kilde : FADDERE: (1) (2) (B557)
Død : 23 Mar 1881 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt
Begravet : 01 Apr 1881 Vestervig Kirkegård
Konfirmeret : 1804 Thisted Kirke
Alt.navn : kaldet Baun
Stilling : 1819 Slagter i Thisted - fra 1829 Møller i Gårdhus Mølle, Vestervig sogn.
Ref. : 000066
NoterIflg. FT 1801 Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt - lb.nr. 197 er han tjenestefolk i Silstrup bye
Vestervig sogns tilgangsliste siger for 1829: 1/5 1829 ankommet til Vestervig fra Thisted: Jørgen Andersen Kiil eller Baun, og hustru Ellen Cathrine Christensdatter Bunk, født i Dover med børnene Christiane, Anders, Mette, Christen, Laura og Søren.
Efter hans første hustrus død, flytter han i 1832 til gården Cathrinelund i samme sogn. Gårdens navn er velsagtens efter hustruen Ellen Cathrine.
FT 1834 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt - Gaardhuus
Jørgen Andersen Baun, 47 år gift møller
Mette Kirstine Jensdatter, 35 år hans kone
Børn: Christen 14, Søren 4, Laura 11.
Niels Boesen 38 år gift tjenende på møllen
Niels Pedersen, 23 år ugift tjenende på møllen
Christianne Christensdatter, 25 år ugift tjenestepige
FT 1840 Sm.sted en gaard - Catrinelund.
Jørgen Andersen Baun, 53 år gaardmand
Mette Kjerstine Jensdatter, 44 år hans kone
Børn: Anders 23, Søren 13, Laura 17.
FT 1845 Sm.sted
Jørgen Andersen, 58 år gift gaardmand, født i Tisted
Mette Kirstine Jensdatter, 49 år hans kone, f. i Vester Vandet
Jørgen Christensen Lindberg, 49 år gift tjenestefolk
Mette Marie Hansdatter, 22 år ugift tjenestefolk

Her bor de også iflg. FT 1850+55.

FT 1860 Sm.sted
Jørgen Andersen Baun, 73 år gift gaardmand
Maren Nielsdatter, 36 år gift hans kone
Jens Madsen, 27 år tjenestefolk
Maren Christensen, 18 år do do
FT 1880 Sm.sted et hus i Vestervig - lb.nr. 61-63
Jørgen Baun, 92 år gift kapitalist
Maren Baun, f. Nielsen, 55 år hans husgtru, f. i Ørum sogn
Niels Pallesgaard Laursen, 36 år tøffelmager, f. her i sognet.

Far : Anders Pedersen Kiil (697)
Mor : Anne Kirstine Jørgensdatter (698)
Gift Ellen Katrine Christensdatter Bunk (453)
30 Dec 1815 Thisted Kirke
Kilde : Kirkebog (1) (1) (B614)

Børn : 12 Feb 1816 Christiane Jørgensdatter Baun (435)
28 Aug 1817 Anders Jørgensen Baun (680)
29 Maj 1819 Mette Jørgensdatter Baun (689)
24 Nov 1820 Christen Jørgensen Baun (694)
01 Aug 1822 Lars Jørgensen Kiil (813)
26 Aug 1823 Laura Jørgensdatter Baun (695)
22 Feb 1826 Karen Marie Jørgensdatter Baun (814)
12 Mar 1827 Søren Jørgensen Baun (696)
Gift Mette Kirstine Jensdatter Blach (679)

Gift Maren Nielsdatter Skriver (811)
13 Sep 1859 Vestervig Kirke
Kilde : Gift i hjemmet efter Bevilling af 2/9 1859. (1) (B579)

Børn : 06 Mar 1860 Ellen Cathrine Baun (815)
06 Mar 1860 Mette Kirstine Baun (816) 
Andersen Baun (Kiil), Jørgen (I1031)
 
479 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindal, Jørgen (I1309)
 
480 Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Nielsen, Jørgen (I1301)
 
481 Kaldet Larsdatter i FT1801. Davidsdatter, Ane (I325)
 
482 Kaldte sig "hertug og prins af frankerne".

https://da.wikipedia.org/wiki/Pipin_af_Herstal 
"den Fede" de Herstal, Major Domus Pipin II (I1594)
 
483 Kammermester: en embedsmand, der havde ansvar for de kongelige finanser, særligt skat-kammeret. Embedet omtales i Danmark fra 1100-tallet.

 
Herlugsen Rani af Varpelev, Kammermester Peder (I2833)
 
484 Kammermester: en embedsmand, der havde ansvar for de kongelige finanser, særligt skat-kammeret. Embedet omtales i Danmark fra 1100-tallet. Pedersen, Kammermester Niels (I2831)
 
485 Kan ikke finde deres vielse i hverken Helsingør, Tikøb eller Esbønderup. - Borgerlig viet? Gudmandsen, Niels Peter (I15)
 
486 kan ikke læse datoen for dåben. Sørensdatter, Sophia (I1270)
 
487 Katolsk kannik ved Viborg Domkirke indtil ca. 1530, da han sluttede sig til reformationen. Stor modstander af biskop Jørgen Friis, der bemærker i en klage til kongen, at Jens Hansen er "født af Bønderfolk." I 1537 blev han evangelisk sognepræst ved Domkirken og senere Provst i Nørlyng Herred (wikipedia) Hansen, Magister og kannik Jens (I693)
 
488 KB 1959: Købmand i Algade, Store Heddinge, Stevns, hvor han er gift med Karen Stresser født Ludvigsen. Han adopterer hendes datter Hanne (Stresser Brandstrup-Petersen).  Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
489 KB 2 oktober 1646: "de den 28aug ter see umgekohmen". Wibrandtsen, Peter (I717)
 
490 KB Brarup og Toreby: negativ. Jensen, Christian (I468)
 
491 KB for 1784-1790: Ikke fundet ham... Sørensen, Laurs (I946)
 
492 KB for 1815 ikke tilgængelig på AO... Lund, Ane Kjerstine (I1468)
 
493 KB for Kirviller starter først 1727... Grou/Gruss, Jacques (I798)
 
494 KB Moyenvic: Baptêmes, mariages, sépultures. 1733-1750, opslag 218: Charles Jean bliver viet til ... (kan ikke forstå fransk). Er han hendes, bror, onkel, far? Jean, Jeanne (I1197)
 
495 KB Toreby og Brarup: negativ. Jensen, Niels (I469)
 
496 KB-1847 Åker: HPL påtog sig faderskabet selvom han var gift med Bodil Kierstine Nielsdatter i Sletteenge på Lyngen, Åker Sogn. Lund, Hans Peter (I93)
 
497 KB-1847: Moderen er ugift fruentimmer. KB-1904: Stedsøn af Niels Nielsen Hansen Marcher, Jens Laurits Peder (I55)
 
498 KB-1847: ugift fruentimmer... Larsdatter, Boel Kirstine (I94)
 
499 KB-1849, opslag 31 (check rigtighed i original)
Kan ikke finde deres vielse i hverken Toreby, Kippinge eller Brarup sogn...mystisk... 
Nielsen, Færgekarl Jens (I82)
 
500 KB-1849, opslag 31, mor til Hans Neble FT-1885 skriver fødested: Kippinge. KB1822-26 for Brarup og Kippinge negativ. FT-1834 for Brarup og Kippinge: negativ Maribo, Falsters Nørre, Kippinge, Vester Kippinge Bye, Huus, 5, FT-1834 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Olsen 31 Gift Huusmand og Dagleier Sidsel Villadsdatter 32 Gift hans Kone [Jens Olsen] Ane Jensdatter 52 Enke Huusfaderens Moder, der af ham forsørges [Jens Olsen og Sidsel Villadsdatter] Johanne Olsdatter 16 Ugift hendes Datter [Ane Jensdatter] Ikke fundet vielse for hende og Jens i Toreby sogn.... Olsdatter, Johanne Marie (I81)
 
501 KB-1857, Vigersted. Enkemand, FT-1855,tjenestepige og 2 smedesvende ansat (boende). KB-1821 som "Erichsen" FT-1834, tjenestefolk (13 år) på Jens Pedersens gård i Ortved By Erichsen (Eriksen), Husmand og smed Jens (I300)
 
502 KB-1917 Vor Frelser Sogn: Moderens adresse: Præstøgade 8, 2. Faderens adresse Ved Kløvermarken 4. (Fadder: bl.a. Frk. Betty Bertelsen, Udbyhøj). Skilt fra J.H. 30.04.1940.
Borgervielse med Jaksi: 1936 og 1935 for Kbh. negativ. 
Bertelsen, Irene Betty Andrea (I11)
 
503 KB: Død d. 11 juni 1677 - Kistine Espenss, Jens Suensen up Drakers hustru, 55år. Espenss, Christine (I1601)
 
504 KB: Fik Hans Peter med ukendt far. Hansdatter, Karen Kirstine (I1467)
 
505 KB: Ikke født i samme sogn som de andre børn... Andersdatter, Ellen (I1252)
 
506 KB1772: Datoen er svær at læse. Sørensdatter, Kirstine (I1269)
 
507 KB1820: Der er angivet en mor, der hedder Kirsten Thomasdatter...? Pedersen, Niels (I1263)
 
508 KB1825: Faldet i slaget ved Fredericia d. 6. juli 1849. Andersen, Christen (I1249)
 
509 KB1894: Gift med skibsfører Jan Nielsen Magleby (1832-1888) og senere med Carl Jansen Jans (1780-1854) Bertels, Niel Carl (I627)
 
510 KB1903, Nyborg: Brændstrup er tilføjet i 1955. Hans mors fødenavn. Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
511 KBca1839: Kan ikke finde hende...men hun figurerer i FT med alder. Nielsdatter, Karen Marie (I1242)
 
512 Kilde: OE-1771
Mandens navn: Syvne Gundersen Mandens erhverv: Bonde
Mandens alder: 53 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 48
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Tikøb Herred: Lynge-Kronborg
Amt: Frederiksborg Stednavn: 18-9b
Indtastningsnr: C3902 Løbenr.: 488 
Gundersen, Syvner/Sivne (I1342)
 
513 Kilde: rootsweb.com. For denne families efterkommere via sønnen Hinrich Kroeger se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Rolfs, Elsche (I285)
 
514 Kilde: rootsweb.com. For hans efterkommere se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Kröger, Hinrich (I303)
 
515 kilde: www.mun.dk Pedersen Munck, Adolph (I493)
 
516 Kirkebogen er svær at tyde for hans dåb. Jørgensen, Anders (I547)
 
517 Kirkeborgen for Store Magleby sogn starter i 1640 (FH). Freck Sibrandts, Anna (I20)
 
518 Kirsten blev gift samme dag som sin søster Maren Mortensdatter, Kirsten (I989)
 
519 Klippede er en mindre landsby med 4 gårde i 1806. Nielsen, Niels (I932)
 
520 Kom tilbage efter deltagelse i 30 års-krigen i Picardie. Krigen sluttede i 1648. (Gaston Antoni: HILBESHEIM village mal connu, 1991). Dompierre/Stein, Gérardin/Gérard (I169)
 
521 Kong af Danmark 1157. den Store, Konge Valdemar I (I1207)
 
522 Konge af Danmark (1320-26 & 1329-32) Klipping, Konge af Danmark og de Venders Christoffer II (I751)
 
523 Konge af Danmark 1095. Ejegod, Konge Erik I (I1205)
 
524 Konge af Danmark 1104- Svendsen, Konge Niels (I1202)
 
525 Konge af Danmark 1134. den Stærke, Konge Magnus (I1203)
 
526 Konge af Danmark 1241. Plovpennig af Danmark, Konge Erik IV (I1208)
 
527 Konge af Danmark 1252-59. af Danmark og de Venders, Konge Christoffer I (I976)
 
528 Konge af Danmark 1259-86. Klipping, Konge af Danmark Erik V (I959)
 
529 Konge af England som CANUTE King of England. Kronet i London 1017. Overtog Danmark efter sin bror i 1018. Sveinsson den Store af Danmark, Norge og England, Kong Knud II (I1030)
 
530 Konge af Paris 511-558.
Konge af Orleans 524-558. 
af Paris og Orleans, Konge Childebert I (I3110)
 
531 Konge i Friesland/Frisien/Frisia 689-719 (frankiske annaler).

Voksede op hos sin farmor i Danmark, Othilda (frisisk krønike). 
af Friesland, Konge Raboud/Radbard II (I3060)
 
532 Kongebrev: feb 1763, Tilladelse til vielse uden forudgående trolovelse og lysning Jacobsen Kurvemager, Marchen Jan (I633)
 
533 Kristen dåb ca 965 som Otto Svend til ære for Kejser Otto af Tyskland.

Konge af Danmark 986-1014.
Konge af Norge 986-995.
Konge af England 1013-1014. (første danske konge af England). 
Haraldsen Tveskæg af Danmark, Norge og England, Konge Svend I (I1046)
 
534 Kroholder, borgmester i Henridorff 1714 (Geneanet.org). Noblet, Nicolas (I2393)
 
535 Kurvemager er et sent tilnavn. Nævnt 1661 i skattelister. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
536 Lausitz er en region i Tyskland, der ligger mellem floderne Elben og Oder. Idag delt mellem Tyskland og Polen.

Leisnig er en by i Sachsen ved Leipzig. 
von Lausitz-Leisnig, Lensmand og greve Heinrich II (I924)
 
537 Læs mere om Graungård, Hemmet på http://www.greenstreet.dk/ringkobing.htm Pedersen (Toftum), Hans (I581)
 
538 Læs om familiens sommerhus, der nu er kommet på museum: http://hilsenfraodsherred.dk/kaffestuen-coln-470/ Olsen/Korshagen, Olga Elisabeth (I73)
 
539 Le couple partage leurs biens le 14 Mars 1622 Thisse, Michel /This (I2160)
 
540 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Evelyn `Nudde` (I113)
 
541 Lodsstræde 15: Bente og Theis fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. En søn, Henrich, var i 1812 med orlogsskibet ”Najaden” og druknede ved Sandefjord. Deres yngste datter, Niel, blev gift med en af Dragørs store skibsredere, Carl Jansen Jans, som ejede ejendommen Vestgrønningen 18 (nuv. ”Sadolins Hus”). Hun var hans tredje kone – han havde i alt 14 børn, heraf 9 sønner. Efter Bentes død i 1830 blev huset overtaget af skipper Jan Carlsen Jans – en af skibsreder Carl Jansen Jans’ sønner og dermed en stedsøn til Niel. Palm, Bente Hendrich (I657)
 
542 Løvegården nævnes første gang 1645, men er sikkert ældre, da mange dokumenter gik tabt i Store Magleby under svenskernes hærgen. Cornelissen Bacher, Gerrid (I1661)
 
543 Løvenbalk (balk, ty. for bjælke) er en jysk uradelslægt, hvis stamfader Erik Christoffersen — der dog ikke kendes i primære kilder — skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. (Wikipedia) Christoffersen Løvenbalk, Prins af Danmark Erik (I750)
 
544 Løvenbalk (balk, ty. for bjælke) er en jysk uradelslægt, hvis stamfader Erik Christofferssenn — der dog ikke kendes i primære kilder — skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. (Wikipedia) Thøgersen Løvenbalk, Præst og biskop Peder (I691)
 
545 Lugoj, Rumænien Hollinger, Ernest-Peter (I136)
 
546 Lugoj. Düsseldorf ?, Helene (I282)
 
547 Lunge er en sjællandsk uradelslægt, de gamle Lunger’er der førte tre guld-liljer i rødt felt, kendes allerede fra sidste halvdel af det 13. århundrede og hører til de mere fremtrædende middelalderlige adelslægter.

Som stamfader opstilles hendes far Iver Lunge fra Roskilde. Sønnen Oluf nævnes i 1268 og 1290. Døde før 1302.

(wikipedia) 
Iversdatter Lunge, Grevinde Inger (I802)
 
548 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Gudmandsen, Asta Boline (I9)
 
549 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Larsen, Murer Tage (I8)
 
550 M: Beathe Madsdatter
tjenestepige i Daugaard
Udlagt barnefader er Hans
Olesen tjenestekarl Hyrup,
Stovby Sogn. 
Hansen, Mads (I941)
 
551 Marchen er datter fra den kendte Backer/Bacher-slægt, der gennem mange år var schout i Store Magleby. Bacher, Marchen Gerdts (I631)
 
552 Maren Christensdatter (451)

Køn : Kvinde
Alder : 87
Født : 13 Mar 1793 Astrup sogn,Vennebjerg herred,Hjørring Amt.
Døbt : 21 Apr 1793 Astrup Kirke
Død : 10 Jul 1880 Sindal
Kilde : Død af alderdom (2)
Begravet : 23 Jul 1880 Astrup Kirkegaard
Konfirmeret : 05 Apr 1807 Astrup Kirke
Vaccineret: Naturlig kobber
Stilling : Ved ægteskab Sypige på gården Odden, Mygdal.
Ref. : 000065
NoterFT 1801 Astrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 29-33 - Astrup by.
Christen Christensen, 50 år gift 2. gang, husmand med jord
Sofie Larsdatter, 35 år gift 1. gang, hans kone
Maren Christensdatter, 8 år deres barn
Christen Christensen, 6 år do
Jens Christensen, 3 år do.

FT 1834 Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 186-190 Biergbye Nørrehede
Søren Mortensen Bæch, 45 år gift seelvejergårdmand og jordbruger
Maren Christensdatter, 41 år gift hans kone
Børn: Karen Marie 8, Dorthea 6, Niels Christian 3

FT 1845 Aasted sogn, Horns herred, Hjørring amt - lb.nr. 791-795 Meiling bye - et huus
Søren Mortensen, 56 år gift indsidder
Maren Christensdatter, 50 år hans kone
Niels Christian Sørensen, 14 år barn
Jacob Sørensen, 10 år do
Christen Sørensen, 7 år do

FT 1850 Sm.sted - lb.nr. 532-538 et hus
Søren Sørensen, 57 år gift tømmermand
Ane Marie Hansdatter, 58 år hans kone
Grethe Olesdatter, 13 år plejebarn
Søren Sørensen, 23 år ugift søn fraværende i krigstjeneste
Maren Christensdatter, 56 år gift indsidder, dagleier, født i Astrup sogn
Jacob Sørensen, 15 år hendes barn, født i Bjergby
Christen Sørensen, 13 år do do

FT 1880 Sindal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 220-223 Fjeldsted, et hus på Hougårds mark.
Niels Chrestian Sørensen, 48 år gift huseier og jordbruger, født i Mygdal sogn
Maren Kirstine Mathisen, 49 år hans kone, f. i Bjergby sogn
Johan Krestinus Christensen, 16 år tjenestekarl, f. i St. Olai sogn
Maren Chrestensdatter, 85 år enke-aftægtskone, Niels' mor, født i Astrup sogn.

Far : Chresten Christensen (2689)
Mor : Sofie Larsdatter (2690)
Gift Christian Pedersen (450)

Børn : 20 Aug 1815 Christian Caspar Møller (434)
Gift Jacob Christensen (2699)

Børn : 15 Jun 1820 Jacob Jacobsen (2682)
Gift Søren Mortensen Bech (2683)
23 Okt 1825 Mygdal Kirke
Kilde : FORLOVERE: (4) (5) (B996)

Børn : 20 Maj 1826 Karen Marie Sørensdatter (2684)
02 Feb 1829 Dorthea Sørensdatter (2685)
10 Dec 1831 Niels Christian Sørensen (2686)
20 Jul 1835 Jacob Sørensen (2687)
26 Apr 1838 Christen Sørensen (2688) 
Christensdatter, Maren (I1438)
 
553 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye Bye, , 35te: familie, FT-1801 Rasmusdatter, Karen (I476)
 
554 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye, en Gaard, 290, FT-1834 Jensen, Niels (I470)
 
555 Markgreve af Meissen. von Rantzau Klethkamp (von Groitzsch), Greve Wiprecht I (I942)
 
556 Måske er ham, der senere bliver fotograf på Torvet i Horsens. Arkiv.dk har en del af hans fotografier. Braae Sørensen, Smed Johan Frederik (I533)
 
557 Måske er han Rorik af Dorestad, dansk vikingehøvding fra Hedeby? Fyrste Rurik (I2504)
 
558 Måske navneoprindelse fra Slesvig, der er en Lindner i starten af 1700-tallet i Landkirchen, Fehmarn og Egernførde.1741 fødes en Martin Pauli Lindner i Pløn. FT1787: Bor familien ikke længere i Fladstrand... Lindner, Musketér Johan Georg (I1228)
 
559 Matriklen 1682:
Vigersted: 10 gårde, 1 hus 53 tdr.
- Ågerup: 5 gårde, 6 huse, 29 tdr.
- Snekkerup: 13 gårde, 12 huse, 75 tdr.
- Ortved: 12 gårde, 5 huse, 98 tdr.
I alt: 40 gårde, 25 huse, 257 tdr. hartkorn 
Jensen, Christen (I878)
 
560 Med baggrund i svenskernes hærgen på Amager gik kirkebogen for 1654-58 tabt. Petersen, Wibrandt (I695)
 
561 Medkonge af Svealand i Sverige 935. den Store Björnsson af Svealand, Medkonge Olof II (I2970)
 
562 MH er født i Heufeld, landsdelen Banat, som i 1883 var en del af Østrig-Ungarn.

Kom til Danmark i 1907, hvor han blev. 
Hollinger, Slagter Mathias (I21)
 
563 Mithridates VI var konge af Pontus from omkring 120 til 63 f.Kr.

Han var ud af kongelig familie stammende fra bl.a. Cyrus den Store.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI_of_Pontus 
af Pontus og Bosporus, Konge Mithridates VI Eupator Dinysius (I2663)
 
564 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Jørgensen Møller, Søren (I1039)
 
565 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Sørensen Møller, Jørgen (I1037)
 
566 MPL er ugift, da hun døber Andrea Laurine i Stovby Kirke. Hos Huusmand Thomas Bosen af Rohdenskov. Laursdatter, Maria Petrea (I940)
 
567 Munk i Johanniterkloster i Viborg, gik over til lutherdommen og indførte sammen med Hans Tausen reformationen i Viborg, sognepræst ved Sortebrødre Kirke i Viborg 1532-38, lektor theol. smst

Hans påståede Løvenbalk-afstamning afvises i PHT. 1966 og 1976. (finnholbek.dk)
 
Jensen Løvenbalk, Johannittermunk og præst Thøger (I694)
 
568 Mytisk person, der skulle nedstamme fra Attila. af magyarerne, Fyrste Ügek (I3043)
 
569 Mytisk person.

Angiveligt datter af en svensk stormand, Skoglar-Toste.

Var angiveligt hedensk som en hund, da hun nægtede at lade sig døbe. Storråda betyder stolt. 
Storråda, Sigrid (I1180)
 
570 Najaden var blevet bygget efter det britiske ran af flåden i 1807 og var i februar 1812 afgået for at tilslutte sig eskadren i Norge. I en dristig aktion blev Najaden og 3 andre danske skibe angrebet af det britiske Orlogsskib Dictator (64 kanoner) og 3 andre britiske skibe. Efter en kort kamp blev Najaden fuldstændig ødelagt og omkring 200 mand af mandskabet dræbt eller sårede. Theisen, Hendrich (I658)
 
571 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olesen 30 Gift Dagleier Stouby sogn Weile amt
Marie Jensdatter 26 Gift Hans kone Heri sognet
Sørine Hansdatter 2 Ugift Deres barn Heri sognet 
Jensdatter, Marie (I1530)
 
572 Navnet er et gæt, da faderen ikke er oplyst i kirkebogen. Lund, NN (I1480)
 
573 Navnet er min formodning.
www.konger-og-loever.dk: Lyngbygård, Hvidbjerg vesten å sogn, Thisted amt. 1418: Liunngbyegaardt – nu Lomborggård. Gård,
antagelig dannet ved nedlæggelsen af en landsby. I sognet endvidere hovedgården Lyngholm med
middelalderligt voldsted – 1429: Liunngholm, også nævnt 1300. Gennem sognet går en vej fra
Vestervig kloster til Thisted. I sognet endvidere fiskerlejet Lyngby, der er af nyere dato. 
..... Lomborg, Christen (I1389)
 
574 Navnet Jan Finis er i følge hollændernes navnetradition afledt af barnebarnet, der hed Jan. Min teori er, at denne person er Jan (Johan) Finis, der står optegnet på kongens liste over indvandrende hollændere.(FH). `Finis`, `Jan` (I2067)
 
575 Navnet også set som Couselin. St. Gauzelin var biskop af Toul (Moselle, Lorraine) i det tiende århundrede og kan have lagt navn til. Gauzelin betyder `lille goter`. Gauzelin/Conselin, Joseph (I1864)
 
576 Nævnes 1292, var 1296 Ridder, stiftede 1300 et Alter i Ribe Domkirke, udsatte sit Gods for sin Broders Fængsel, skulle 1304 m. flere paaligne Skat i Ribe Stift, beseglede 1307 Hertug Christoffers Forlening med Sønderhalland, - g. m. en Datter af Niels Peck eller med en Datter af Niels Kammermester. Kaas (Sparre), Ridder og rigsrådsmand Niels Lændi (I2827)
 
577 Nævnes både med og uden "hus/huus". Ifølge http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?7,405346,406616#msg-406616 er et grønnehus et parcelsted, der er en udstykning fra en herregård i 1770´erne. Nielsen Grøn(huus), Peter (I822)
 
578 Nævnes første gang som lods i 1700. Dør formentlig af pest, da 1711 var pestår i Dragør. Jensen, Jan (I653)
 
579 Nævnes også under navnet "Keye de Ranzowe". Nævnt i et forloverdokument i Plön 1303. von Rantzau, Cai I (I867)
 
580 Nævnes på nettet som konge af Teutonia, latinsk for Tyskland.

Teutonia var "eine im Hochmittelalter gängige Bezeichnung für das aus dem Ostfrankenreich hervorgegangene deutsche Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches".

Østfranken (regnum francorum orientalium) var et europæisk kongerige, der eksisterede fra 843 til 962. Landet er også kendt som Det østfrankiske Rige eller Det østfrankiske Kongerige. Østfranken blev forgænger både for det tysk-romerske rige og for nutidens Tyskland.

Emelreich er ikke nævnt i de officielle lister over konger og hertuger på den tid. 
von Kochu, Konge Emelreich Helmericus (I956)
 
581 Nævnes sidste gang 798 og menes død kort efter. af syddanerne, Konge Sigifred/Sigurd I (I3050)
 
582 Nævnt første gang sammen med sin mand på "Medaillongården" i skatteliste fra 1677. Efter mandens død i 1715, styrer hun gården frem til den brænder ca. 1733. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
583 Nævnt i skatteliste på gård nr. 12 i Store Magleby første gang i 1673. Sidste gang han nævnes er 1711. Gården ligger øde hen 1712-24, hvor enken er flyttet til gård nr .77. 1724 starter en ildebrand på denne gård. Tomten ligger øde hen frem til 1752. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters Butenstadt, Dirch (I53)
 
584 Nævnt i skattelister 1657-92 på "Maglebygård", Kinkelgade 42. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters, Claus (I60)
 
585 Nævnt på denne gård 1615 "udførte 4 heste". 1645 nævnes Trein Wybrandts (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Wibrandtsen, Pieter (I696)
 
586 Nævnt som `Sergent et haut maire`, sergent, borgmester i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org) Bourgeois/Bürger, Didier (I2385)
 
587 Nævnt som en af grundlæggerne af Henridorff, Lothringen. Hertug Henri II af Lothringen giver i brev af 15. maj 1614 14(24?) familier areal til til en ny by. Familierne flytter hertil pga religionsstridigheder på deres hjemegn i bl.a. Alsace i det tysk-romerske rige (Boehm). Bourgeois, Jean (I2387)
 
588 Nævnt som scheppen (byrådsmedlem) i 1656, 1661 og 1663. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
589 Nevø til Mojmir I.

Døde i fængsel hos den frankiske konge, Ludvig II Tyskeren, blindet af sine bødler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rastislav_of_Moravia 
af Stor-Moravia, Hertug og helgen Rastislav (I2572)
 
590 Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan og ordineret som sognepræst i 1671 (www.polyjo.dk)
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm:
73 Niels Christensen Lomborg, præst i Hassing og Villerslev. 10.7.1689. Nr. 28.
E: Karen Clausdatter. Af arvinger angives:
1) bror Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård
2) Kirsten Christensdatter i Villerslev
3) søster g.m. Christen Bertelsen i Tilsted.
http://www.danskkgindex.dk/hassing/div.php: Gravsten i Hassing Kirke. 
Christensen Lomborg, Niels (I1390)
 
591 Niels Svendsen Kiib. Sognedegn 1764-75. Denne Degn synes at være født i Klim Nørgård, hvor hans Forældre boede. Hans Hustru hed Ellen Nielsdatter Kjeldgård, og med hende havde han tre Børn: Christian, f. 1769, Anna, f. 1771, og Maren, f. 1773. Kiib døde den 18. Juni 1775, kun 35 År gl. Han blev begravet den 26. Juni. Enken ejede den halve Klim Kirke med Korn- og Kvægtiende. Efter Degnens Forældre havde hun en Arv på 500 Rdl. og desuden ejede hun en Part af Toftegård i Klim. Indbo og andre Effekter vurderedes til 100 Rdl., såhun synes at have været forholdsvis velhavende. (http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201914/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf) Svendsen Kiib, Niels (I393)
 
592 Nordrup by bestod af 10 gårde i 1806. Niels Nielsens marker lå øst for byen. Nielsen, Niels (I2330)
 
593 Noteret KB Moderens bopæl: Skt. Knudsgade 23, Ringsted. Født hos gårdejerske Maren Jensen i Ortved. Blev som voksen landmand i Ugilt, Vendsyssel, da han giftede sig i 1950 med en pige, Henny Jensen, der havde overtaget sin fars gård. Mødte Henny på Gerlev Gymnastikhøjskole. Glimsholtvej 240, Ugilt. Begravet i Ugilt. Larsen Jensen, Thormod `Tom` (I356)
 
594 Ny Hollænderby fik en kort levetid. Dels blev byen brændt af under krigen mod svenskerne i 1659, dels brændte byen endnu engang i 1697. Da bønderne ikke var så hurtige med at betale deres afgifter til kongen, bestemte han, at byen skulle nedlægges. I stedet blev der anlagt marker med græs - det gav større indtægter. (Kikkenborg nr 2-2015). Jansen Fines, Peter (I1763)
 
595 Obotritter (tysk: Abodritter) var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg. Øst for dem boede wilzerne. Obotritterne havde i mange år en tæt forbindelse til Danmark på godt og ondt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gostomysl 
af Novgorod, Prins Gostomysl (I2579)
 
596 Obotritterne var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg.  af Obotritterne, Goswin (I2559)
 
597 Også angivet 1797 som fødeår, check kirkebog Bergs, Johanne Jan (I595)
 
598 Også betegnet den Ældre. von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
599 Også kaldet "Madam Bro" i følge geni.com. Pedersdatter Skyum, Karen (I1217)
 
600 Om Graungaard skriver N.K. Kristensen i "Nørre Horne Herred":
Byens største gård var 1688 udlagt som ryttergård, den fik hartk. 6.131, herunder indbefattet jord, tilhørende Hemmet og Lønborg kirker. Denne jord byttede Søren Sterm sig til 1737, hvorved gårdens hartk. sank til 5.001. 1688 var fæsteren Bertel Iversen. Denne gård er åbenbart Gravengård. 1638 fortæller præsten, at "nordøst fra kirken ligger en gård, kaldes Gravengárd, som i fordums tid skulle have været en herregård". Det er nok således, at dette navn undertiden er knyttet til flere herregårde eller deres voldsteder. Indtil omkring 1850 lå der også et voldsted ude i engene i nærheden af det dengang uregulerede åløb. Det kaldtes Borgvold, var en høj, 30 alen i tværmål (antagelig målt foroven), dvs. den var på størrelse med Karlsgårds (>Knubsholms<) voldsted i Torstrup enge ved Varde å. Der var diameteren 23 3/4 m målt ved den ringformede voldgrav.
0. Nielsen og Palle Fløe skriver: "Vel ligger Gravengârd nu ikke mere på dette sted, men dog kun omtrent i 1000 alens afstand derfra, og gården kan altså meget godt have marker der, hvor gården nu ligger, og taget navnet med sig. Pagård og Nordenå ligger iøvrigt imellem Gravengård og borgpladsen, der hører under Pagård. Deraf kan man slutte, at det egentlig er Pagård, der er den gamle hovedgård, og at Gravengård er en parcel deraf".
Det er indlysende, at ude på Borgvold har der kun været plads til selve borgen, hovedbygningen, ladegården har som sædvanligt i middelalderen ikke ligget i "uføret", men kort derfra, således som tilfældet var ved det førnævnte Karlsgård (opr. Kalsgård). Der gik det således, at da borgen blev nedbrudt, vel af dronning Margrethe, levede ladegården videre som en stor bondegård og trak stednavnet til sig. Sådan er det antagelig ogsaa gået her. Borgen på voldstedet har da heddet Pagård, og navnet er efter dens nedlæggelse overført på ladegården. Om Gravengård er udskilt derfra, eller om den har haft nogen forbindelse med Borgvold er vanskeligt at sige 
Dinesen, Hans Peter /Dynnesen (I287)
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»