Notater


Match 401 til 600 fra 635

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
401 I skattelister fra 1682-97 er han nævnt som gårdmand på gård nr. 27 "Mindegården" i Store Magleby. Enken fører gården videre og er nævnt som sådan i en liste fra 1711. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacobsen Kurvemager, Jan (I1512)
 
402 Ifølge Charles Amann i FB Sankt Hubert: kan dette slægtsskab med en søn Stephan ikke endeligt bevises, men det er min hypotese. Gift med Anna Maria Klein 1747 i Lixheim og Christina Schweiger i 1772. En anden søn kunne være Johann Joacob Stein f 1759 i Hilbesheim. Stein, Stephan (I1809)
 
403 Ifølge Robert Boehm "Les anciennes populations de Hommarting" havde de 5 børn. Nagot, Françoise (I2064)
 
404 ikke i KB. Sørensen, Johanne Marie (I314)
 
405 Ikke med i FT1834 for Tikøb. Hansdatter, Ane Cathrine (I163)
 
406 It has been theorized by the historian Nicholas Adontz that Zaoutzes might be the son of a contemporary strategos of Macedonia named Tzantzes, the name also of Zaoutzes's son, but the connection is ultimately impossible to prove. Zaoutzes, Officer og minister Stylianos (I2445)
 
407 Jacob Jansen nævnes som gårdmand i Kinkelgade 43, noteres i 1657 med 4 heste, 8 køer, 4 får og et svin. 1679 er familien flyttet til Ullerup. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
408 Jan Gerdtsens datter, Ahf Jansdatter, giftede sig i 1757 med skipper Dirch Albertsen, og det unge par bosatte sig i et fire fags hus på Kongevejen 10/Wismarstræde 2. Måske er denne grund udstykket fra hendes farfars areal ved Wismarstræde 4. Jansdatter, Ahf (I637)
 
409 Jan Jansen er i kirkebogen beskrevet som "van Draker" og det er formentlig gjort for at skelne ham fra de andre af samme navn, der boede i sognet (Store Magleby). (FH). Jansen van Draker, Byfoged, gårdmand Jan (I1620)
 
410 JE var smed i Osted by, formentlig i den tidligere smedie på hovedvejen. Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR). 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. Erichsen, Smed og husmand Jørgen (I324)
 
411 Jeg er usikker på denne, da jeg forlader mig på, at faderen hedder Rasmus og at hun er født omkring 1727 i sognet. Født: Dom 5. Epiph. Rasmusdatter, Maren (I537)
 
412 Jeg er usikker på denne. Se noter ved datteren. Lang, Rasmus (I846)
 
413 Jeg er usikker på hende. Se note ved datteren. Rasmusdatter, Johanne (I847)
 
414 Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. Nielsen, Jens (I1299)
 
415 JL har ifølge FT1787 været gift før. Larsen, Jens (I1365)
 
416 Johan Frederich Braae blev faderens eftermand 1806 og til sin afsked 1857. Hans skudsmaal ved visitats:" Er nogenlunde duelig og meget skikkelig." Han var degn her over 50 aar og fik dermed titlen " Jubellærer" og blev tillige dannebrogsmand.
I hans tid blev der 1814 gennemført en ny skolelov, som indførte undervisningspligt for almuens børn i 7 aar og degnen blev samtidig til skolelærer. Braae blev gammel i embedet, for dengang var pensionen ringe.
(Mads Musholms Historiebog i http://vandborghistorie.dk).
Mellemnavnet Frostberg kommer fra hans farmors søsters mand.
(kilde: hannet.dk) 
Frostberg Braae, Degn, kirkesanger og skolelærer Johan Friderich (I729)
 
417 Johannes Walter og hustru Margaretha optræder i Boglar i 1746/47 som 26 (*1720) og 21 år (*1725). Kunne være en bror på ca. samme alder, der er immigreret til Boglar før Leonhard kommer.
Han er nævnt i KB Heufeld som værende fra Sar i Ungarn. Szar var også en nygrundlagt by til immigranterne. Grundlagt sommeren 1729. 
Walter, Leonhard (I1895)
 
418 Jørgen Andersen Kiil (452)

Køn : Mand
Alder : 93
Født : 03 Dec 1787 Thinstrup, Thisted landsg.Hundborg herr.Thisted Amt
Døbt : 26 Dec 1787 Thisted
Kilde : FADDERE: (1) (2) (B557)
Død : 23 Mar 1881 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt
Begravet : 01 Apr 1881 Vestervig Kirkegård
Konfirmeret : 1804 Thisted Kirke
Alt.navn : kaldet Baun
Stilling : 1819 Slagter i Thisted - fra 1829 Møller i Gårdhus Mølle, Vestervig sogn.
Ref. : 000066
NoterIflg. FT 1801 Tilsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt - lb.nr. 197 er han tjenestefolk i Silstrup bye
Vestervig sogns tilgangsliste siger for 1829: 1/5 1829 ankommet til Vestervig fra Thisted: Jørgen Andersen Kiil eller Baun, og hustru Ellen Cathrine Christensdatter Bunk, født i Dover med børnene Christiane, Anders, Mette, Christen, Laura og Søren.
Efter hans første hustrus død, flytter han i 1832 til gården Cathrinelund i samme sogn. Gårdens navn er velsagtens efter hustruen Ellen Cathrine.
FT 1834 Vestervig sogn, Refs herred, Thisted amt - Gaardhuus
Jørgen Andersen Baun, 47 år gift møller
Mette Kirstine Jensdatter, 35 år hans kone
Børn: Christen 14, Søren 4, Laura 11.
Niels Boesen 38 år gift tjenende på møllen
Niels Pedersen, 23 år ugift tjenende på møllen
Christianne Christensdatter, 25 år ugift tjenestepige
FT 1840 Sm.sted en gaard - Catrinelund.
Jørgen Andersen Baun, 53 år gaardmand
Mette Kjerstine Jensdatter, 44 år hans kone
Børn: Anders 23, Søren 13, Laura 17.
FT 1845 Sm.sted
Jørgen Andersen, 58 år gift gaardmand, født i Tisted
Mette Kirstine Jensdatter, 49 år hans kone, f. i Vester Vandet
Jørgen Christensen Lindberg, 49 år gift tjenestefolk
Mette Marie Hansdatter, 22 år ugift tjenestefolk

Her bor de også iflg. FT 1850+55.

FT 1860 Sm.sted
Jørgen Andersen Baun, 73 år gift gaardmand
Maren Nielsdatter, 36 år gift hans kone
Jens Madsen, 27 år tjenestefolk
Maren Christensen, 18 år do do
FT 1880 Sm.sted et hus i Vestervig - lb.nr. 61-63
Jørgen Baun, 92 år gift kapitalist
Maren Baun, f. Nielsen, 55 år hans husgtru, f. i Ørum sogn
Niels Pallesgaard Laursen, 36 år tøffelmager, f. her i sognet.

Far : Anders Pedersen Kiil (697)
Mor : Anne Kirstine Jørgensdatter (698)
Gift Ellen Katrine Christensdatter Bunk (453)
30 Dec 1815 Thisted Kirke
Kilde : Kirkebog (1) (1) (B614)

Børn : 12 Feb 1816 Christiane Jørgensdatter Baun (435)
28 Aug 1817 Anders Jørgensen Baun (680)
29 Maj 1819 Mette Jørgensdatter Baun (689)
24 Nov 1820 Christen Jørgensen Baun (694)
01 Aug 1822 Lars Jørgensen Kiil (813)
26 Aug 1823 Laura Jørgensdatter Baun (695)
22 Feb 1826 Karen Marie Jørgensdatter Baun (814)
12 Mar 1827 Søren Jørgensen Baun (696)
Gift Mette Kirstine Jensdatter Blach (679)

Gift Maren Nielsdatter Skriver (811)
13 Sep 1859 Vestervig Kirke
Kilde : Gift i hjemmet efter Bevilling af 2/9 1859. (1) (B579)

Børn : 06 Mar 1860 Ellen Cathrine Baun (815)
06 Mar 1860 Mette Kirstine Baun (816) 
Andersen Baun (Kiil), Jørgen (I1031)
 
419 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindal, Jørgen (I1309)
 
420 Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Nielsen, Jørgen (I1301)
 
421 Kaldet Larsdatter i FT1801. Davidsdatter, Ane (I325)
 
422 Kaldte sig "hertug og prins af frankerne".

https://da.wikipedia.org/wiki/Pipin_af_Herstal 
"den Fede" de Herstal, Major Domus Pipin II (I1594)
 
423 Kan ikke finde deres vielse i hverken Helsingør, Tikøb eller Esbønderup. - Borgerlig viet? Gudmandsen, Niels Peter (I15)
 
424 kan ikke læse datoen for dåben. Sørensdatter, Sophia (I1270)
 
425 Katolsk kannik ved Viborg Domkirke indtil ca. 1530, da han sluttede sig til reformationen. Stor modstander af biskop Jørgen Friis, der bemærker i en klage til kongen, at Jens Hansen er "født af Bønderfolk." I 1537 blev han evangelisk sognepræst ved Domkirken og senere Provst i Nørlyng Herred (wikipedia) Hansen, Magister og kannik Jens (I693)
 
426 KB 1959: Købmand i Algade, Store Heddinge, Stevns, hvor han er gift med Karen Stresser født Ludvigsen. Han adopterer hendes datter Hanne (Stresser Brandstrup-Petersen).  Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
427 KB 2 oktober 1646: "de den 28aug ter see umgekohmen". Wibrandtsen, Peter (I717)
 
428 KB Brarup og Toreby: negativ. Jensen, Christian (I468)
 
429 KB for 1784-1790: Ikke fundet ham... Sørensen, Laurs (I946)
 
430 KB for 1815 ikke tilgængelig på AO... Lund, Ane Kjerstine (I1468)
 
431 KB for Kirviller starter først 1727... Grou/Gruss, Jacques (I798)
 
432 KB Moyenvic: Baptêmes, mariages, sépultures. 1733-1750, opslag 218: Charles Jean bliver viet til ... (kan ikke forstå fransk). Er han hendes, bror, onkel, far? Jean, Jeanne (I1197)
 
433 KB Toreby og Brarup: negativ. Jensen, Niels (I469)
 
434 KB-1847 Åker: HPL påtog sig faderskabet selvom han var gift med Bodil Kierstine Nielsdatter i Sletteenge på Lyngen, Åker Sogn. Lund, Hans Peter (I93)
 
435 KB-1847: Moderen er ugift fruentimmer. KB-1904: Stedsøn af Niels Nielsen Hansen Marcher, Jens Laurits Peder (I55)
 
436 KB-1847: ugift fruentimmer... Larsdatter, Boel Kirstine (I94)
 
437 KB-1849, opslag 31 (check rigtighed i original)
Kan ikke finde deres vielse i hverken Toreby, Kippinge eller Brarup sogn...mystisk... 
Nielsen, Færgekarl Jens (I82)
 
438 KB-1849, opslag 31, mor til Hans Neble FT-1885 skriver fødested: Kippinge. KB1822-26 for Brarup og Kippinge negativ. FT-1834 for Brarup og Kippinge: negativ Maribo, Falsters Nørre, Kippinge, Vester Kippinge Bye, Huus, 5, FT-1834 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Olsen 31 Gift Huusmand og Dagleier Sidsel Villadsdatter 32 Gift hans Kone [Jens Olsen] Ane Jensdatter 52 Enke Huusfaderens Moder, der af ham forsørges [Jens Olsen og Sidsel Villadsdatter] Johanne Olsdatter 16 Ugift hendes Datter [Ane Jensdatter] Ikke fundet vielse for hende og Jens i Toreby sogn.... Olsdatter, Johanne Marie (I81)
 
439 KB-1857, Vigersted. Enkemand, FT-1855,tjenestepige og 2 smedesvende ansat (boende). KB-1821 som "Erichsen" FT-1834, tjenestefolk (13 år) på Jens Pedersens gård i Ortved By Erichsen (Eriksen), Husmand og smed Jens (I300)
 
440 KB-1917 Vor Frelser Sogn: Moderens adresse: Præstøgade 8, 2. Faderens adresse Ved Kløvermarken 4. (Fadder: bl.a. Frk. Betty Bertelsen, Udbyhøj). Skilt fra J.H. 30.04.1940.
Borgervielse med Jaksi: 1936 og 1935 for Kbh. negativ. 
Bertelsen, Irene Betty Andrea (I11)
 
441 KB: Død d. 11 juni 1677 - Kistine Espenss, Jens Suensen up Drakers hustru, 55år. Espenss, Christine (I1601)
 
442 KB: Fik Hans Peter med ukendt far. Hansdatter, Karen Kirstine (I1467)
 
443 KB: Ikke født i samme sogn som de andre børn... Andersdatter, Ellen (I1252)
 
444 KB1772: Datoen er svær at læse. Sørensdatter, Kirstine (I1269)
 
445 KB1820: Der er angivet en mor, der hedder Kirsten Thomasdatter...? Pedersen, Niels (I1263)
 
446 KB1825: Faldet i slaget ved Fredericia d. 6. juli 1849. Andersen, Christen (I1249)
 
447 KB1894: Gift med skibsfører Jan Nielsen Magleby (1832-1888) og senere med Carl Jansen Jans (1780-1854) Bertels, Niel Carl (I627)
 
448 KB1903, Nyborg: Brændstrup er tilføjet i 1955. Hans mors fødenavn. Brændstrup Petersen, Børge Bjørn (I98)
 
449 KBca1839: Kan ikke finde hende...men hun figurerer i FT med alder. Nielsdatter, Karen Marie (I1242)
 
450 Kilde: OE-1771
Mandens navn: Syvne Gundersen Mandens erhverv: Bonde
Mandens alder: 53 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 48
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Tikøb Herred: Lynge-Kronborg
Amt: Frederiksborg Stednavn: 18-9b
Indtastningsnr: C3902 Løbenr.: 488 
Gundersen, Syvner/Sivne (I1342)
 
451 Kilde: rootsweb.com. For denne families efterkommere via sønnen Hinrich Kroeger se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Rolfs, Elsche (I285)
 
452 Kilde: rootsweb.com. For hans efterkommere se ingo brockmanns database. En del af efterkommerne udvandrede i 1860´erne til USA, en faldt i 1. verdenskrig og resten bor stadig i Holstein. Kröger, Hinrich (I303)
 
453 kilde: www.mun.dk Pedersen Munck, Adolph (I493)
 
454 Kirkebogen er svær at tyde for hans dåb. Jørgensen, Anders (I547)
 
455 Kirkeborgen for Store Magleby sogn starter i 1640 (FH). Freck Sibrandts, Anna (I20)
 
456 Kirsten blev gift samme dag som sin søster Maren Mortensdatter, Kirsten (I989)
 
457 Klippede er en mindre landsby med 4 gårde i 1806. Nielsen, Niels (I932)
 
458 Kom tilbage efter deltagelse i 30 års-krigen i Picardie. Krigen sluttede i 1648. (Gaston Antoni: HILBESHEIM village mal connu, 1991). Dompierre/Stein, Gérardin/Gérard (I169)
 
459 Kong af Danmark 1157. den Store, Konge Valdemar I (I1207)
 
460 Konge af Danmark (1320-26 & 1329-32) Klipping, Konge af Danmark og de Venders Christoffer II (I751)
 
461 Konge af Danmark 1095. Ejegod, Erik I (I1205)
 
462 Konge af Danmark 1104- Svendsen, Konge Niels (I1202)
 
463 Konge af Danmark 1134. den Stærke, Konge Magnus (I1203)
 
464 Konge af Danmark 1241. Plovpennig, Konge Erik IV (I1208)
 
465 Konge af Danmark 1252. Konge af Danmark Christoffer I (I976)
 
466 Konge af Danmark 1259-86. Klipping, Konge af Danmark Erik V (I959)
 
467 Konge af England som CANUTE King of England. Kronet i London 1017. Overtog Danmark efter sin bror i 1018. den Store, Kong Knud (I1030)
 
468 Kongebrev: feb 1763, Tilladelse til vielse uden forudgående trolovelse og lysning Jacobsen Kurvemager, Marchen Jan (I633)
 
469 Kristen dåb ca 965 som Otto Svend til ære for Kejser Otto af Tyskland.

Konge af Danmark 986-1014.
Konge af Norge 986-995.
Konge af England 1013-1014. (første danske konge af England). 
Tveskæg, Kong Svend I (I1046)
 
470 Kroholder, borgmester i Henridorff 1714 (Geneanet.org). Noblet, Nicolas (I2393)
 
471 Kurvemager er et sent tilnavn. Nævnt 1661 i skattelister. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Jansen Kurvemager, Jacob (I1505)
 
472 Lausitz er en region i Tyskland, der ligger mellem floderne Elben og Oder. Idag delt mellem Tyskland og Polen.

Leisnig er en by i Sachsen ved Leipzig. 
von Lausitz-Leisnig, Lensmand og greve Heinrich II (I924)
 
473 Læs mere om Graungård, Hemmet på http://www.greenstreet.dk/ringkobing.htm Pedersen (Toftum), Hans (I581)
 
474 Læs om familiens sommerhus, der nu er kommet på museum: http://hilsenfraodsherred.dk/kaffestuen-coln-470/ Olsen/Korshagen, Olga Elisabeth (I73)
 
475 Le couple partage leurs biens le 14 Mars 1622 Thisse, Michel /This (I2160)
 
476 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Larsen, Evelyn `Nudde` (I113)
 
477 Lodsstræde 15: Bente og Theis fik fem børn, der nåede frem til voksenalderen. En søn, Henrich, var i 1812 med orlogsskibet ”Najaden” og druknede ved Sandefjord. Deres yngste datter, Niel, blev gift med en af Dragørs store skibsredere, Carl Jansen Jans, som ejede ejendommen Vestgrønningen 18 (nuv. ”Sadolins Hus”). Hun var hans tredje kone – han havde i alt 14 børn, heraf 9 sønner. Efter Bentes død i 1830 blev huset overtaget af skipper Jan Carlsen Jans – en af skibsreder Carl Jansen Jans’ sønner og dermed en stedsøn til Niel. Palm, Bente Hendrich (I657)
 
478 Løvegården nævnes første gang 1645, men er sikkert ældre, da mange dokumenter gik tabt i Store Magleby under svenskernes hærgen. Cornelissen Bacher, Gerrid (I1661)
 
479 Løvenbalk (balk, ty. for bjælke) er en jysk uradelslægt, hvis stamfader Erik Christoffersen — der dog ikke kendes i primære kilder — skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. (Wikipedia) Christoffersen Løvenbalk, Prins af Danmark Erik (I750)
 
480 Løvenbalk (balk, ty. for bjælke) er en jysk uradelslægt, hvis stamfader Erik Christofferssenn — der dog ikke kendes i primære kilder — skal have været frugten af kong Christoffer II's forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. (Wikipedia) Thøgersen Løvenbalk, Præst og biskop Peder (I691)
 
481 Luftfoto af Lemtorphuse: https://arkiv.dk/vis/4366492. Andersen Abildgård, Indsidder og gårdmand Søren Christian (I151)
 
482 Lugoj, Rumænien Hollinger, Ernest-Peter (I136)
 
483 Lugoj. Düsseldorf ?, Helene (I282)
 
484 Lunge er en sjællandsk uradelslægt, de gamle Lunger’er der førte tre guld-liljer i rødt felt, kendes allerede fra sidste halvdel af det 13. århundrede og hører til de mere fremtrædende middelalderlige adelslægter.

Som stamfader opstilles hendes far Iver Lunge fra Roskilde. Sønnen Oluf nævnes i 1268 og 1290. Døde før 1302.

(wikipedia) 
Iversdatter Lunge, Grevinde Inger (I802)
 
485 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Gudmandsen, Asta Boline (I9)
 
486 Lyngby Parkkirkegård: Dine bedsteforældre ligger begravet på Sorgenfri kirkegård afdeling 4-Urnehave 1, Linie C, nr. 8.
Gravstedet bliver erhvervet i 1976 i forbindelse med Murer Tage Larsens død.
Jeg har desværre ingen oplysninger om hvornår har var født men jeg kan henvise til kordegnen ved
Kongens Lyngby kirke, idet din bedstefar boede på Nørgaardsvej 6 B, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby på det tidspunkt
hvor han afgik ved døden. Tage Larsen er nedsat i gravstedet den 2. april 1976, og var 75 år på det tidspunkt.

Din bedstemor Asta Boline Larsen f. Gudmandsen døde den 10 November 1992, og lørdag den 14 november kl 12:00
var der en bisættelse i Lyngby Parkkirkegårds lille kapel, Præst var Jesper Stange. Din bedstemor blev nedsat i
gravstedet mandag den 30 november kl. 10:00 under overværelse af familien.

Gravstedet er stadig i familiens eje og er betalt for indtil den 31 december 2017. 
Larsen, Murer Tage (I8)
 
487 M: Beathe Madsdatter
tjenestepige i Daugaard
Udlagt barnefader er Hans
Olesen tjenestekarl Hyrup,
Stovby Sogn. 
Hansen, Mads (I941)
 
488 Marchen er datter fra den kendte Backer/Bacher-slægt, der gennem mange år var schout i Store Magleby. Bacher, Marchen Gerdts (I631)
 
489 Maren Christensdatter (451)

Køn : Kvinde
Alder : 87
Født : 13 Mar 1793 Astrup sogn,Vennebjerg herred,Hjørring Amt.
Døbt : 21 Apr 1793 Astrup Kirke
Død : 10 Jul 1880 Sindal
Kilde : Død af alderdom (2)
Begravet : 23 Jul 1880 Astrup Kirkegaard
Konfirmeret : 05 Apr 1807 Astrup Kirke
Vaccineret: Naturlig kobber
Stilling : Ved ægteskab Sypige på gården Odden, Mygdal.
Ref. : 000065
NoterFT 1801 Astrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 29-33 - Astrup by.
Christen Christensen, 50 år gift 2. gang, husmand med jord
Sofie Larsdatter, 35 år gift 1. gang, hans kone
Maren Christensdatter, 8 år deres barn
Christen Christensen, 6 år do
Jens Christensen, 3 år do.

FT 1834 Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 186-190 Biergbye Nørrehede
Søren Mortensen Bæch, 45 år gift seelvejergårdmand og jordbruger
Maren Christensdatter, 41 år gift hans kone
Børn: Karen Marie 8, Dorthea 6, Niels Christian 3

FT 1845 Aasted sogn, Horns herred, Hjørring amt - lb.nr. 791-795 Meiling bye - et huus
Søren Mortensen, 56 år gift indsidder
Maren Christensdatter, 50 år hans kone
Niels Christian Sørensen, 14 år barn
Jacob Sørensen, 10 år do
Christen Sørensen, 7 år do

FT 1850 Sm.sted - lb.nr. 532-538 et hus
Søren Sørensen, 57 år gift tømmermand
Ane Marie Hansdatter, 58 år hans kone
Grethe Olesdatter, 13 år plejebarn
Søren Sørensen, 23 år ugift søn fraværende i krigstjeneste
Maren Christensdatter, 56 år gift indsidder, dagleier, født i Astrup sogn
Jacob Sørensen, 15 år hendes barn, født i Bjergby
Christen Sørensen, 13 år do do

FT 1880 Sindal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt - lb.nr. 220-223 Fjeldsted, et hus på Hougårds mark.
Niels Chrestian Sørensen, 48 år gift huseier og jordbruger, født i Mygdal sogn
Maren Kirstine Mathisen, 49 år hans kone, f. i Bjergby sogn
Johan Krestinus Christensen, 16 år tjenestekarl, f. i St. Olai sogn
Maren Chrestensdatter, 85 år enke-aftægtskone, Niels' mor, født i Astrup sogn.

Far : Chresten Christensen (2689)
Mor : Sofie Larsdatter (2690)
Gift Christian Pedersen (450)

Børn : 20 Aug 1815 Christian Caspar Møller (434)
Gift Jacob Christensen (2699)

Børn : 15 Jun 1820 Jacob Jacobsen (2682)
Gift Søren Mortensen Bech (2683)
23 Okt 1825 Mygdal Kirke
Kilde : FORLOVERE: (4) (5) (B996)

Børn : 20 Maj 1826 Karen Marie Sørensdatter (2684)
02 Feb 1829 Dorthea Sørensdatter (2685)
10 Dec 1831 Niels Christian Sørensen (2686)
20 Jul 1835 Jacob Sørensen (2687)
26 Apr 1838 Christen Sørensen (2688) 
Christensdatter, Maren (I1438)
 
490 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye Bye, , 35te: familie, FT-1801 Rasmusdatter, Karen (I476)
 
491 Maribo, Musse, Toreby, Thorebye, en Gaard, 290, FT-1834 Jensen, Niels (I470)
 
492 Markgreve af Meissen. von Rantzau Klethkamp (von Groitzsch), Greve Wiprecht I (I942)
 
493 Måske er han Rorik af Dorestad, dansk vikingehøvding fra Hedeby? Rurik (I2504)
 
494 Måske navneoprindelse fra Slesvig, der er en Lindner i starten af 1700-tallet i Landkirchen, Fehmarn og Egernførde.1741 fødes en Martin Pauli Lindner i Pløn. FT1787: Bor familien ikke længere i Fladstrand... Lindner, Musketér Johan Georg (I1228)
 
495 Matriklen 1682:
Vigersted: 10 gårde, 1 hus 53 tdr.
- Ågerup: 5 gårde, 6 huse, 29 tdr.
- Snekkerup: 13 gårde, 12 huse, 75 tdr.
- Ortved: 12 gårde, 5 huse, 98 tdr.
I alt: 40 gårde, 25 huse, 257 tdr. hartkorn 
Jensen, Christen (I878)
 
496 Med baggrund i svenskernes hærgen på Amager gik kirkebogen for 1654-58 tabt. Petersen, Wibrandt (I695)
 
497 MH er født i Heufeld, landsdelen Banat, som i 1883 var en del af Østrig-Ungarn.

Kom til Danmark i 1907, hvor han blev. 
Hollinger, Slagter Mathias (I21)
 
498 Mithridates VI var konge af Pontus from omkring 120 til 63 f.Kr.

Han var ud af kongelig familie stammende fra bl.a. Cyrus den Store. 
af Pontus og Bosporus, Konge Mithridates VI Eupator Dinysius (I2663)
 
499 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Jørgensen Møller, Søren (I1039)
 
500 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Sørensen Møller, Jørgen (I1037)
 
501 MPL er ugift, da hun døber Andrea Laurine i Stovby Kirke. Hos Huusmand Thomas Bosen af Rohdenskov. Laursdatter, Maria Petrea (I940)
 
502 Munk i Johanniterkloster i Viborg, gik over til lutherdommen og indførte sammen med Hans Tausen reformationen i Viborg, sognepræst ved Sortebrødre Kirke i Viborg 1532-38, lektor theol. smst

Hans påståede Løvenbalk-afstamning afvises i PHT. 1966 og 1976. (finnholbek.dk)
 
Jensen Løvenbalk, Johannittermunk og præst Thøger (I694)
 
503 Mytisk person.

Angiveligt datter af en svensk stormand, Skoglar-Toste.

Var angiveligt hedensk som en hund, da hun nægtede at lade sig døbe. Storråda betyder stolt. 
Storråda, Sigrid (I1180)
 
504 Najaden var blevet bygget efter det britiske ran af flåden i 1807 og var i februar 1812 afgået for at tilslutte sig eskadren i Norge. I en dristig aktion blev Najaden og 3 andre danske skibe angrebet af det britiske Orlogsskib Dictator (64 kanoner) og 3 andre britiske skibe. Efter en kort kamp blev Najaden fuldstændig ødelagt og omkring 200 mand af mandskabet dræbt eller sårede. Theisen, Hendrich (I658)
 
505 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olesen 30 Gift Dagleier Stouby sogn Weile amt
Marie Jensdatter 26 Gift Hans kone Heri sognet
Sørine Hansdatter 2 Ugift Deres barn Heri sognet 
Jensdatter, Marie (I1530)
 
506 Navnet er et gæt, da faderen ikke er oplyst i kirkebogen. Lund, NN (I1480)
 
507 Navnet er min formodning.
www.konger-og-loever.dk: Lyngbygård, Hvidbjerg vesten å sogn, Thisted amt. 1418: Liunngbyegaardt – nu Lomborggård. Gård,
antagelig dannet ved nedlæggelsen af en landsby. I sognet endvidere hovedgården Lyngholm med
middelalderligt voldsted – 1429: Liunngholm, også nævnt 1300. Gennem sognet går en vej fra
Vestervig kloster til Thisted. I sognet endvidere fiskerlejet Lyngby, der er af nyere dato. 
..... Lomborg, Christen (I1389)
 
508 Navnet Jan Finis er i følge hollændernes navnetradition afledt af barnebarnet, der hed Jan. Min teori er, at denne person er Jan (Johan) Finis, der står optegnet på kongens liste over indvandrende hollændere.(FH). `Finis`, `Jan` (I2067)
 
509 Navnet også set som Couselin. St. Gauzelin var biskop af Toul (Moselle, Lorraine) i det tiende århundrede og kan have lagt navn til. Gauzelin betyder `lille goter`. Gauzelin/Conselin, Joseph (I1864)
 
510 Nævnes både med og uden "hus/huus". Ifølge http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?7,405346,406616#msg-406616 er et grønnehus et parcelsted, der er en udstykning fra en herregård i 1770´erne. Nielsen Grøn(huus), Peter (I822)
 
511 Nævnes første gang som lods i 1700. Dør formentlig af pest, da 1711 var pestår i Dragør. Jensen, Jan (I653)
 
512 Nævnes også under navnet "Keye de Ranzowe". Nævnt i et forloverdokument i Plön 1303. von Rantzau, Cai I (I867)
 
513 Nævnes på nettet som konge af Teutonia, latinsk for Tyskland.

Teutonia var "eine im Hochmittelalter gängige Bezeichnung für das aus dem Ostfrankenreich hervorgegangene deutsche Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches".

Østfranken (regnum francorum orientalium) var et europæisk kongerige, der eksisterede fra 843 til 962. Landet er også kendt som Det østfrankiske Rige eller Det østfrankiske Kongerige. Østfranken blev forgænger både for det tysk-romerske rige og for nutidens Tyskland.

Emelreich er ikke nævnt i de officielle lister over konger og hertuger på den tid. 
von Kochu, Konge Emelreich Helmericus (I956)
 
514 Nævnt første gang sammen med sin mand på "Medaillongården" i skatteliste fra 1677. Efter mandens død i 1715, styrer hun gården frem til den brænder ca. 1733. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
515 Nævnt i skatteliste på gård nr. 12 i Store Magleby første gang i 1673. Sidste gang han nævnes er 1711. Gården ligger øde hen 1712-24, hvor enken er flyttet til gård nr .77. 1724 starter en ildebrand på denne gård. Tomten ligger øde hen frem til 1752. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters Butenstadt, Dirch (I53)
 
516 Nævnt i skattelister 1657-92 på "Maglebygård", Kinkelgade 42. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters, Claus (I60)
 
517 Nævnt på denne gård 1615 "udførte 4 heste". 1645 nævnes Trein Wybrandts (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Wibrandtsen, Pieter (I696)
 
518 Nævnt som `Sergent et haut maire`, sergent, borgmester i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org) Bourgeois/Bürger, Didier (I2385)
 
519 Nævnt som en af grundlæggerne af Henridorff, Lothringen. Hertug Henri II af Lothringen giver i brev af 15. maj 1614 14(24?) familier areal til til en ny by. Familierne flytter hertil pga religionsstridigheder på deres hjemegn i bl.a. Alsace i det tysk-romerske rige (Boehm). Bourgeois, Jean (I2387)
 
520 Nævnt som scheppen (byrådsmedlem) i 1656, 1661 og 1663. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
521 Nevø til Mojmir I.

Døde i fængsel hos den frankiske konge, Ludvig II Tyskeren, blindet af sine bødler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rastislav_of_Moravia 
af Stor-Moravia, Hertug og helgen Rastiz I (I2572)
 
522 Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan og ordineret som sognepræst i 1671 (www.polyjo.dk)
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm:
73 Niels Christensen Lomborg, præst i Hassing og Villerslev. 10.7.1689. Nr. 28.
E: Karen Clausdatter. Af arvinger angives:
1) bror Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård
2) Kirsten Christensdatter i Villerslev
3) søster g.m. Christen Bertelsen i Tilsted.
http://www.danskkgindex.dk/hassing/div.php: Gravsten i Hassing Kirke. 
Christensen Lomborg, Niels (I1390)
 
523 Niels Svendsen Kiib. Sognedegn 1764-75. Denne Degn synes at være født i Klim Nørgård, hvor hans Forældre boede. Hans Hustru hed Ellen Nielsdatter Kjeldgård, og med hende havde han tre Børn: Christian, f. 1769, Anna, f. 1771, og Maren, f. 1773. Kiib døde den 18. Juni 1775, kun 35 År gl. Han blev begravet den 26. Juni. Enken ejede den halve Klim Kirke med Korn- og Kvægtiende. Efter Degnens Forældre havde hun en Arv på 500 Rdl. og desuden ejede hun en Part af Toftegård i Klim. Indbo og andre Effekter vurderedes til 100 Rdl., såhun synes at have været forholdsvis velhavende. (http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201914/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf) Svendsen Kiib, Niels (I393)
 
524 Nordrup by bestod af 10 gårde i 1806. Niels Nielsens marker lå øst for byen. Nielsen, Niels (I2330)
 
525 Noteret KB Moderens bopæl: Skt. Knudsgade 23, Ringsted. Født hos gårdejerske Maren Jensen i Ortved. Blev som voksen landmand i Ugilt, Vendsyssel, da han giftede sig i 1950 med en pige, Henny Jensen, der havde overtaget sin fars gård. Mødte Henny på Gerlev Gymnastikhøjskole. Glimsholtvej 240, Ugilt. Begravet i Ugilt. Larsen Jensen, Thormod `Tom` (I356)
 
526 Ny Hollænderby fik en kort levetid. Dels blev byen brændt af under krigen mod svenskerne i 1659, dels brændte byen endnu engang i 1697. Da bønderne ikke var så hurtige med at betale deres afgifter til kongen, bestemte han, at byen skulle nedlægges. I stedet blev der anlagt marker med græs - det gav større indtægter. (Kikkenborg nr 2-2015). Jansen Fines, Peter (I1763)
 
527 Obotritter (tysk: Abodritter) var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg. Øst for dem boede wilzerne. Obotritterne havde i mange år en tæt forbindelse til Danmark på godt og ondt. af Obotritterne, Gostomysl (I2579)
 
528 Obotritterne var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg.  af Obotritterne, Goswin (I2559)
 
529 Også angivet 1797 som fødeår, check kirkebog Bergs, Johanne Jan (I595)
 
530 Også betegnet den Ældre. von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
531 Om Graungaard skriver N.K. Kristensen i "Nørre Horne Herred":
Byens største gård var 1688 udlagt som ryttergård, den fik hartk. 6.131, herunder indbefattet jord, tilhørende Hemmet og Lønborg kirker. Denne jord byttede Søren Sterm sig til 1737, hvorved gårdens hartk. sank til 5.001. 1688 var fæsteren Bertel Iversen. Denne gård er åbenbart Gravengård. 1638 fortæller præsten, at "nordøst fra kirken ligger en gård, kaldes Gravengárd, som i fordums tid skulle have været en herregård". Det er nok således, at dette navn undertiden er knyttet til flere herregårde eller deres voldsteder. Indtil omkring 1850 lå der også et voldsted ude i engene i nærheden af det dengang uregulerede åløb. Det kaldtes Borgvold, var en høj, 30 alen i tværmål (antagelig målt foroven), dvs. den var på størrelse med Karlsgårds (>Knubsholms<) voldsted i Torstrup enge ved Varde å. Der var diameteren 23 3/4 m målt ved den ringformede voldgrav.
0. Nielsen og Palle Fløe skriver: "Vel ligger Gravengârd nu ikke mere på dette sted, men dog kun omtrent i 1000 alens afstand derfra, og gården kan altså meget godt have marker der, hvor gården nu ligger, og taget navnet med sig. Pagård og Nordenå ligger iøvrigt imellem Gravengård og borgpladsen, der hører under Pagård. Deraf kan man slutte, at det egentlig er Pagård, der er den gamle hovedgård, og at Gravengård er en parcel deraf".
Det er indlysende, at ude på Borgvold har der kun været plads til selve borgen, hovedbygningen, ladegården har som sædvanligt i middelalderen ikke ligget i "uføret", men kort derfra, således som tilfældet var ved det førnævnte Karlsgård (opr. Kalsgård). Der gik det således, at da borgen blev nedbrudt, vel af dronning Margrethe, levede ladegården videre som en stor bondegård og trak stednavnet til sig. Sådan er det antagelig ogsaa gået her. Borgen på voldstedet har da heddet Pagård, og navnet er efter dens nedlæggelse overført på ladegården. Om Gravengård er udskilt derfra, eller om den har haft nogen forbindelse med Borgvold er vanskeligt at sige 
Dinesen, Hans Peter /Dynnesen (I287)
 
532 Om Strandgade 23 på www.dragoer.dk/page3261.aspx:: "Efter Anders Geskes død i 1761 er der et hul i beboerrækken. Måske har huset været benyttet til udlejning. Først i 1780`erne finder man tømrer Crilles Andersen Clemme her, gift med Bodil Christiansdatter. Omkring 1800 blev deres hus overtaget af hendes søster Ehm Christiansdatter og ægtemand Jan Jørgensen Berg, og deres efterslægt boede i huset til slutningen af 1800-tallet." Christiansdatter, Bodil (I615)
 
533 Ophav til slægtsnavnet Munck, ifølge Anders Munck, www.anebasen.dk. `Routved` Nielsen Munck, Christian (I497)
 
534 Opvokset hos Lothar Udo II, markgreve af Nordmark. von Rantzau Klethkamp (von Groitzsch), Greve Wiprecht I (I942)
 
535 Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR).
1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. 
Erichsen, Smed og husmand Jørgen (I324)
 
536 Overtager faderens gård "Ny Overdrevsgård", Roskildevej 536, ved giftermålet i 1928. Opfører 1960 aftægtshus foran på grunden (Roskildevej 530) som han og konen flytter ind i. Sælger gården ca. 1965 til Charles Mortensen. HPJ var initiativtager til "Slægtsbogen over slægten Jensen".
Aftægtshuset har lige siden været i familiens eje, idet datteren Helle boede der med sin familie. Hendes datter Mette Olesen, f. Frandsen bor der nu med sin familie. 
Jensen, Gårdejer Henning Peder (I74)
 
537 Øster og Vester Baun er lokaliteter i Skinnerup Sogn. Han nævnes i Thisted årbog, hvor han tilskrives arbejder i Nors kirke. 1715 lavede han et nyt pulpitur over kvindestolene. Andersen Baun, Niels (I1041)
 
538 På fire skattelister fra 1660-1677 er han nævnt på gården "Alleenlyst" i Store Magleby. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
539 På geneanet er der en Odile Moser i samme by, der dør i 1766: http://gw.geneanet.org/jpbrunner57050?lang=fr;pz=jean+pierre;nz=brunner;ocz=0;p=odile;n=moser Moser, Anna Maria (I58)
 
540 På skatteliste fra 1645 under gården "Granly" står der "enkemand med 2 børn Maino 25 år, Jacob 20 år, tjfk. Margrethe 18 år". 1657 er der angivet en ny ejer. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacob Finis (van Dracher), Jan (I1628)
 
541 På skatteliste fra 1657 kan han knyttes til gården "by de Heck (leddet)". Sidste gang han nævnes på skattelister er 1697. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Fines, Cornelis (I1650)
 
542 Palm Henrich(sen) og Grete Ties(en), der kom til Dragør fra Pommern og Stralsund, formodentlig som flygtninge under Trediveårskrigen. De var blevet gift i 1643 og blev stamforældre til den store slægt af Palm`er i Dragør. Ties(en), Grete (I676)
 
543 Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Hansen, Peder (I1350)
 
544 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsdatter, Maren (I1298)
 
545 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindahl, Peder (I483)
 
546 Personalhistorie: http://minjyskeslaegt.dk/index.php?title=Jens_Andersen_(præst) Andersen, Sognepræst og provst Jens (I649)
 
547 Personelhistorie: http://fmg.ac/Projects/MedLands/MEISSEN.htm#WiprechtIMSigenaA von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
548 Personelhistorie: http://runeberg.org/dbl/7/0576.html Jensen Holm, Rektor og biskop Jacob (I689)
 
549 Personelhistorie: https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Nielsen_Løvenbalk Nielsen Løvenbalk, Ridder, landsdommer, godsejer og rigsråd Jens (I726)
 
550 Personelhistorie: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_Holstein-Rendsburg von Holstein-Rendsburg, Grevinde Elisabeth (I773)
 
551 Peter Clausen fik 6 børn i tiden 1641 til 1652. Han og hustruen må være gift før kirkebogen begyndte og døde i tiden 1654-59. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Clausen Brouwer, Pieter (I1722)
 
552 Peter Grishauge skriver i "Slægter i Klim Sogn", at Reff tidligere var lavadel fra Han Herred.
Slægtforskningsgruppen skriver Har kigget i Sven Tito Achens "Danske Adelsvåbener". Her nævnesen slægt Fos "II" som udadel fra Sjælland. Kaldes somme tider Ræv (Reef). Claus Fos nævnes 1337 og Otto Fos i Hovbølle i 1446. Der er henvisning til Nyt Dansk Adelslexikon af 1904 - her skulle slægten være omtalt på side 84.Uradel er en gruppe med slægter, hvis adelsskabs oprindelse taber sig i tidernes mørke. God videre jagt. 
Nielsen Reff, Michel (I455)
 
553 Petri Mathilde Dinesen, 7, Ugift, Barn, , Aalborg Carl August Dinesen, 3, Ugift, Barn, , Thiste Dinesen, Carl August (I501)
 
554 Petri Mathilde Dinesen, 7, Ugift, Barn, , Aalborg Carl August Dinesen, 3, Ugift, Barn, , Thisted. Kan ikke finde hende i kirkebøgerne for Ålborg.... Dinesen, Petra Mathilde (I502)
 
555 Polatsk er en historisk by grundlagt 862, nu i Hviderusland.

Ragnvald var første historiske prins. 
af Polatsk, Prins Rogvolod/Ragnvald (4)
 
556 Pontus var et hellenistisk kongerige grundlagt af Mithridates I 281 f.Kr. Indlemmet i det romerske rige under Nero i år 63.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Pontus 
den Ældre af Pontus, Dronning Cleopatra (I2662)
 
557 Præst i Héming, Lothringen (Boehm). Bourgeois, Etienne (I2215)
 
558 Psov er en by og egn i Karlovy Vary distriktet i det allervestligste nutidige Tjekkiet. Tidligt befolket af en vestslavisk stamme, psovanerne.

Wikipedia: In der Christianslegende aus dem Ende des 10. Jahrhunderts wird in der Geschichte der Heiligen Ludmilla von Böhmen (um 860) deren Herkunft aus einer slawischen Provinz Psou beschrieben: ex provincia Sclavorum, que Psou antiquitus nuncupabatur.[1] Ihr Vater Slavibor wird dort als Fürst genannt.

Obwohl nach dessen Tod das Gebiet an die böhmischen Přemysliden fällt, wird für das Jahr 1086 in der Chronica Boemorum des Bischofs Cosmas von Prag (aus dem Beginn des 12. Jahrhunderts) in einer Grenzbeschreibung des Bistums Prag der Stamm der Pschowanen erwähnt: "Deinde ad aquilonem hi sunt termini: Psouane, Crouati et altera Chrouati, Zlasane, Trebouane, Pobarane, Dedosize usque ad mediam silvam qua Milcianorum occurrunt termini". 
af Psov, Prins Slawibov (I2443)
 
559 Rådmand i Thisted og givetvis fader til Anne. Werth - stammer fra det gotisk efternavn Worth. Optræder i Tyskland og Schweiz. Laursen Werth, Jens (I1101)
 
560 Rantzau (også Ranzow) er navnet på en holstensk og dansk uradelsslægt, der har stamsæde på Schloss Rantzau ved Plön. Slægtens væsentligste landområder blev 1650 ophøjet til Rigsgrevskabet Rantzau.

Det første kendte medlem af slægten er ridderen Johann Ranzow, der i 1226 tjente som væbner under grev Adolf 4. af Holsten.

Oprindeligt et vendisk stednavn, Ranzow.

(Wikipedia). 
Johansdatter von Rantzau, Grevinde Sophie (I734)
 
561 Registreret i 1770 i Wien som bonde med 6 børn immigreret fra Lothringen. Familien er nogle af de første indbyggere i Sankt Hubert (Stefan Stader: Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten) Hollinger, Johann/Jean (I34)
 
562 Rigshovmester/Major Domus og reelt konge over de tre frankiske kongedømmer. Han er især berømt for at vinde slaget ved Poitiers i 732 , hvor han standsede et muslimsk plyndringstogt ledet af guvernøren af al-Andalus . Med denne sejr satte han en stopper for videre muslimsk plyndring i Frankrig. Martell, Rigshovmester Karl (I1589)
 
563 Robert Boehm skriver: JB er sandsynligvis efterkommer af Jean Bourgeois, der var en af grundlæggerne af byen Henridorff d. 15. maj 1614. Bourgeois/Bürger, Jean/Hans (I2196)
 
564 Samtidige registrede omkring 1770 ("Ansiedler von St. Hubert"), St. Hubert: Sebastian Aubertin (1718-1786, hus 40), Nicolas Aubertin (1740-1821, hus 33), Stephan Aubertin (1736-1787, hus 5), Jacob Aubertin (hus 54).
Sikkert familie.
En Nicolaus Aubertin er registreret i Heimatbuch, at oprindelse er Haboudange, Lorraine. Nu fundet: http://gw.geneanet.org/alainlaplace?lang=de;pz=alain+jean+marie;nz=laplace;ocz=0;p=sebastien;n=aubertin+oberteng 
Aubertin/Oberteng, Dominick Jean/Johann (I917)
 
565 Sankt Hubert blev grundlagt 1771 med 75 familier fra Lothringen. (http://www.genealogy.ro/cont/French/Tables.pdf) Hollinger, Johann/Jean (I34)
 
566 Se lige her efter flere børn. http://search.ancestry.com.au/cgi-bin/sse.dll?db=pubmembertrees&rank=1&sbo=t&gsbco=Sweden&gsln=Conselin

Geneanet: Channet forekommer i det meste af Frankrig 
Chanet, Catharine (I1865)
 
567 se mere http://torslev.dk/Wulff/Personer/per04960.htm#0

Begravet i Ugilt. Gift med Peter Olesen. To drenge, Svend og Ole. 
Jensen, Dagmar Jensine (I398)
 
568 Seglet til Tolleiv Torkjellsson Sande (Tholleff Sande) finnes ved kongehyllingen i 1591 - med inskripsjon TOLLF*TORKILS.650

Et jordebytte skjer 2 jun 1596 (4. pinsedag), der Tollef Torckillß og broren Arne Torckiellß skal ha Gare “som er 4 Huder med siin ødegor som er Grønsfior odehl gods.” Her nevnes også søstrene Syri og Rane.651 
Torkildson Sande, Tolli (I1997)
 
569 Seneste spor af hende er FT1925 i Flensborggade 99. FT1930 er hun flyttet. Mor mener at hun boede i Sundby, da hun døde før 1937. Filip 1934-43 negativ. Sundby 1931-40 negativ. Nielsen, Elisabeth Kirstine (I56)
 
570 Sidst kendte adresse var Lundestrædet 24, 1. mf., 4300 Holbæk. Gift og skilt med/fra Lisbeth. 1 dreng. Sørensen, Henning Vinkel (I148)
 
571 Sidste mandlige efterkommer af Gorm den Gamle... Hardeknud, Konge Knud III (I1215)
 
572 Sigena var den 3. abbedisse i nonneklostret, der var grundlagt 991. Kort efter hendes død, 1112, bliver klostret opløst under hendes mands befaling og overgår til munkekloster.
(wikipedia). 
von Leige, Heiress of Morungen und Gatersleben Sigena (I981)
 
573 Sindal Brandvæsen: Da Vaaen i Mosbjerg brændte den 2. december 1965, blev alle avlsbygningerne ødelagt. Ca. 50 grise der var på loftet af stalden kunne ikke reddes.
Gården har både heddet Vaaen og Vester Vaaen. En anden gård hedder Øster Vaaen (Jerupvej 281, Sindal).
Har de mødt hinanden, da han var med til at genopbygge Vaaen i 1919. 
Jensen, Thyra Sigrid (I63)
 
574 Skal tages med et gran salt, da Jens Lauridsen Løvenbalk og Helene Pedersdatter Munk ikke findes i DAAs udgave af Løvenbalk slægten. Er vel et af de mest diskuterede links i genealogien overhovedet, jfr. m. bla. Diskussionen på DIS Pedersdatter Munk, Helene (I2630)
 
575 Smed i alsted, sorø Jensen, Einar Frederik (I358)
 
576 Smed i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org). Bürger/Bourgeois, Paul (I2208)
 
577 Smeden i Snekkerup ?, ? (I323)
 
578 Som skipper på galeasen "Haabet" forliste han i 1840 i nordsøen sammen med hele besætningen.

Ifølge rederibogen står der "forlist paa kysten af England i nærheden af Whitby 1840 i foraaret". 
Bertelsen, Pieter Carl (I621)
 
579 Søn af en hollænder, Eilert Lendersen, som var fra Amsterdam og havde været gift og bosat på Kongevejen 27. Hans havde sammen med sin broder i 1724 arvet en sum penge fra en tolderenke i Præstø, Anniche Argens, som formodentlig har været i familie med deres far.

Hans var skipper og havde jagten "St. Peter" på 16 læster med en besætning på 2 mand og 1 dreng.

Den pige, Bente Olsdatter, som Hans blev gift med, havde han hentet på den anden side af gaden Strandgade 6. Hun var datter af bødkeren Ole Jacobsen.

De fik otte børn, hvoraf døden tog sin part. En søn, Eilert Hansen, blev styrmand og sejlede herefter med forskellige københavnske fartøjer. På et tidspunkt forsvandt han fra den dragørske horisont. Hans to søstre, Griet og Anna, blev gift med henholdsvis Henrich Theisen Palm og Peder Nielsen Kromann.

Hans døde i 1748, og i 1752 giftede Bente sig med Asmus Nielsen Kromann, der var broder til hendes senere svigersøn. (Lokalarkiv Dragør). 
Eiglertsen/Lendersen, Hans (I806)
 
580 Søn af sidste Ægteskab Hansen, (Unge) Niels (I1243)
 
581 Sønnen Christian Casper fødes uægte. Pedersen, Christian (I1437)
 
582 Stamfader til grevskabet Oldenburg.

Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus med oprindelse i Nordtyskland. Navnet stammer fra slægtens stamborg Aldenburg (dansk: den gamle borg) i Nordtyskland.

Det er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter med grene, der har regeret i Oldenborg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland og Island.

Den nuværende dronning af Danmark, konge af Norge og ex-konge af Grækenland samt den britiske dronnings ægtefælle tilhører alle Huset Oldenborg. 
von Oldenburg und Lerigau, Greve Egilmar I (I2778)
 
583 Stamfader til Lunge uradelsslægten. Lunge, Bispelensmand Iver (I818)
 
584 Steffen Baunbæk Pedersen skriver: "Sandsynligvis en efterkommer - et oldebarn? - af Claes Wowterss, der nævnes som ankommet fra Holland til Amager i indvandrerlisten Register von Amack i 1521" Slægtsnavnet Wunder optræder ikke som sådan i Register van Amack - registret over de hollandske familier, der på foranledning af Christian d. II ankom til Amager i 1521. Men det gør til gengæld navnet Wowterss, der placeres i Store Magleby i form af to mænd: Jan og Claes Wowterss. Mon ikke de er slægtens udgangspunkt - og mon ikke Wowterss, via en smule forvanskning op gennem det efterfølgende århundrede, blev til det ellers uforståelige slægtsnavn Wunder? Cornelis Claesen Wunder var navnelogisk set søn af en Claes Wunder. Kan han have været sønnesøn til Claes Wowterss fra 1521? I hvert fald var det en tradition af opkalde den ældste søn i familien efter farfaderen. Wowterss er i antageligvis i sig selv en forvanskning af det gængse hollandske slægtsnavn Wouters, der optræder i samtidige kilder fra hjemlandet. Claesen Wunder, Cornelis (I777)
 
585 Storesøster til Anne, Sørens 2. kone. Jørgensdatter, Maren (I2282)
 
586 Stormgade 3: Huset blev derefter overtaget af Cornelius Theisen Palm, der tidligere havde haft spækhøker- og urtekramforretning i Strandgade 30. Han ønskede nu blot at ernære sig ved søfart, men han var godt oppe i årene og livet til søs var vel ikke det mest tillokkende. I 1804 blev han betegnet som gammel og fattig. Under et forrygende stormvejr i januar 1808 omkom han sammen med flere andre under en bjergningsassistance ved Saltholm. Theisen Palm, Cornelis (I680)
 
587 The Moymirid dynasty[1] (Latin: Moimarii, Czech and Slovak: Mojmírovci) was a Moravian ruling dynasty that ruled over Moravia in the 9th and early 10th century. On one hand, it is named after the first known member Mojmir I, but on the other hand the Latin form of the dynasty's name is first mentioned in a letter from the year 900. af Moravia, Konge Mojmir I (I2575)
 
588 The semi-legendary founder of the Merovingian dynasty of the Salian Franks (although either Childeric I, his supposed son, or Clovis I, his supposed grandson, can also be considered the founder), which later became the dominant Frankish tribe. Hærfører Merovech (I2596)
 
589 The Thuringii was a tribe which appeared later than most in the highlands of central Germany, a region which still bears their name to this day -- Thuringia. They evidently filled a void left when the previous inhabitants -- the Alamannic Confederation -- migrated south. It is unclear whether they were remnants of the Alamanni, or simply another lesser tribe. They appeared in the Harz Mountains region around 280 and were conquered by the Franks around 550. de Thuringia, Dronning Argotta (I1950)
 
590 They had the following children:
1677i. Gjertrud Torgrimsdtr (-<1667)
ii. Berge Torgrimson (~1601-~1667)
1680iii. Ansten Torgrimson (~1602-1665)
iv. Kristoffer Torgrimson (~1624-~1684)
v. Jakob Torgrimson
vi. Mette Torgrimsdtr
vii. Aatlou Torgrimsdtr
viii. Mari Torgrimsdtr
ix. Torborg Torgrimsdtr

Inger (Ingjerd) og hennes medarvinger sitter som oppsitter på Hundingsland fra 1644, http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11649/16/. 3. feb. 1654 selger hun, med samtykke av sønnene Berge, Ansten og Kristoffer Torgrimsønner, 5 engelsk i østre Gare til salige Jon Sævigs arvinger 
Tollisdatter Sande, Inger/Inggjerd (I1973)
 
591 They had the following children:
i. Jon Tollisson
ii. Gunder Tollisson
iii. Salve Tollisson
iv. Tosten Tollisson
v. Torkild Tollisson
3355vi. Inger Tollisdtr
3173vii. Åsne Tollisdtr 
Salvesdatter Lyngsvåg, NN (I1998)
 
592 Thrasamund (450–523), King of the Vandals and Alans (496–523), was the fourth king of the north African Kingdom of the Vandals, and reigned longer than any other Vandal king in Africa other than his grandfather Genseric. Thrasamund was the third son of Gento, and became king in 496 after all of Genseric's sons and his own brother, King Gunthamund, had died. af Vandalerne og Alanerne, Konge Thrasamund (I2456)
 
593 Tidligere gift i 1673 med Dirch Teisen på Medaillongården. Han dør i 1676 og hun gifter sig igen i 1677. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
594 Tilnavnet Kuyper kommer fra faderen, der var bødker. Kuyper betyder bødker på hollandsk (FH). Olufsdatter Kuypers, Bente (I807)
 
595 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petronius, Centurion and skatteindkræver Titus Flavius (I2750)
 
596 Torgrim Bergesen (Børgesen) Hundingsland opptrer som fremste skattebonde på garden Hundingsland i tidsrommet 1611-35. Tidligere hadde han bodd på Birkeland i Feda, hvor han finnes i skattelistene iallfall i 1600. I Lister lens jordebok fra omkring 1617 heter det at Torgrim eide 3 huder i Hundingsland sammen med Øystein (Lauridsen) og deres medeiere. Samtidig eide Torgrim sammen med søstera Mette Bergesdtr. Birkeland og Bergesen Hundingsland, Torgrim (I1970)
 
597 Tvillingebror til Kirstine. Nielsen Vindahl, Lars (I484)
 
598 Tvillingesøster til Lars. Nielsdatter, Kirstine Kirsten (I362)
 
599 Uægte søn af kong Svend.

Konge i 1086. 
Hunger, Oluf I (I1022)
 
600 Ud af den kendte Hvide slægt, der kan føres tilbage Skjalm Hvide fra det 11. århundrede. (wikipedia) Andersdatter Hvide, Grevinde Chirstine (I817)
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»