Notater


Match 601 til 784 fra 784

      «Forrige 1 2 3 4

 #   Notater   Knyttet til 
601 MH er født i Heufeld, landsdelen Banat, som i 1883 var en del af Østrig-Ungarn.

Kom til Danmark i 1907, hvor han blev. 
Hollinger, Slagter Mathias (I21)
 
602 Mistede sit ene øje under Alexander den Store, hvor han formentlig var officer og havde kommandoen over 7.000 græske hjælpetropper. Mistede øjet i slaget år 340 f. Kr. i slaget ved Perinthos. den enøjede, Hærfører og konge Antigonus I (I2686)
 
603 Mithridates VI var konge af Pontus from omkring 120 til 63 f.Kr.

Han var ud af kongelig familie stammende fra bl.a. Cyrus den Store.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI_of_Pontus 
af Pontus og Bosporus, Konge Mithridates VI Eupator Dinysius (I2663)
 
604 Modstandsmand fra 1942 under Frit Danmark. Havde til opgave at rekruttere og uddanne nye fra Amager.

Fik en karriere efter besættelsen i den danske hær. 
Rix, Keld Jørgen (I3359)
 
605 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Jørgensen Møller, Søren (I1039)
 
606 Møller ved Vestermølle, der ses her http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/klitm%C3%B8ller/40/Billeder.htm Sørensen Møller, Jørgen (I1037)
 
607 MPL er ugift, da hun døber Andrea Laurine i Stovby Kirke. Hos Huusmand Thomas Bosen af Rohdenskov. Laursdatter, Maria Petrea (I940)
 
608 Munk i Johanniterkloster i Viborg, gik over til lutherdommen og indførte sammen med Hans Tausen reformationen i Viborg, sognepræst ved Sortebrødre Kirke i Viborg 1532-38, lektor theol. smst

Hans påståede Løvenbalk-afstamning afvises i PHT. 1966 og 1976. (finnholbek.dk)
 
Jensen Løvenbalk, Johannittermunk og præst Thøger (I694)
 
609 Myrdet af Gevaudan, Greve Gilbert (I3311)
 
610 Myrdet i slaget ved Unstrut bei Runibergun, hvor thüringerne taber til frankerne og dynastiet går under.  af Thuringia, Konge Herminafried (I2241)
 
611 Mytisk konge. Det mener Herodot dog ikke, der peger på Perdiccas I.

Regerede angiveligt 808-778 f. Kr. 
af Macedon, Sagnkonge Caranus (I2718)
 
612 Mytisk person, der skulle nedstamme fra Attila. af magyarerne, Fyrste Ügek (I3043)
 
613 Mytisk person.

Angiveligt datter af en svensk stormand, Skoglar-Toste.

Var angiveligt hedensk som en hund, da hun nægtede at lade sig døbe. Storråda betyder stolt. 
Storråda, Sigrid (I1180)
 
614 Najaden var blevet bygget efter det britiske ran af flåden i 1807 og var i februar 1812 afgået for at tilslutte sig eskadren i Norge. I en dristig aktion blev Najaden og 3 andre danske skibe angrebet af det britiske Orlogsskib Dictator (64 kanoner) og 3 andre britiske skibe. Efter en kort kamp blev Najaden fuldstændig ødelagt og omkring 200 mand af mandskabet dræbt eller sårede. Theisen, Hendrich (I658)
 
615 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Olesen 30 Gift Dagleier Stouby sogn Weile amt
Marie Jensdatter 26 Gift Hans kone Heri sognet
Sørine Hansdatter 2 Ugift Deres barn Heri sognet 
Jensdatter, Marie (I1530)
 
616 Navnet er et gæt, da faderen ikke er oplyst i kirkebogen. Lund, NN (I1480)
 
617 Navnet er min formodning.
www.konger-og-loever.dk: Lyngbygård, Hvidbjerg vesten å sogn, Thisted amt. 1418: Liunngbyegaardt – nu Lomborggård. Gård,
antagelig dannet ved nedlæggelsen af en landsby. I sognet endvidere hovedgården Lyngholm med
middelalderligt voldsted – 1429: Liunngholm, også nævnt 1300. Gennem sognet går en vej fra
Vestervig kloster til Thisted. I sognet endvidere fiskerlejet Lyngby, der er af nyere dato. 
..... Lomborg, Christen (I1389)
 
618 Navnet Jan Finis er i følge hollændernes navnetradition afledt af barnebarnet, der hed Jan. Min teori er, at denne person er Jan (Johan) Finis, der står optegnet på kongens liste over indvandrende hollændere.(FH). `Finis`, `Jan` (I2067)
 
619 Navnet også set som Couselin. St. Gauzelin var biskop af Toul (Moselle, Lorraine) i det tiende århundrede og kan have lagt navn til. Gauzelin betyder `lille goter`. Gauzelin/Conselin, Joseph (I1864)
 
620 Nævnes 1292, var 1296 Ridder, stiftede 1300 et Alter i Ribe Domkirke, udsatte sit Gods for sin Broders Fængsel, skulle 1304 m. flere paaligne Skat i Ribe Stift, beseglede 1307 Hertug Christoffers Forlening med Sønderhalland, - g. m. en Datter af Niels Peck eller med en Datter af Niels Kammermester. Kaas (Sparre), Ridder og rigsrådsmand Niels Lændi (I2827)
 
621 Nævnes både med og uden "hus/huus". Ifølge http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?7,405346,406616#msg-406616 er et grønnehus et parcelsted, der er en udstykning fra en herregård i 1770´erne. Nielsen Grøn(huus), Peter (I822)
 
622 Nævnes første gang som lods i 1700. Dør formentlig af pest, da 1711 var pestår i Dragør. Jensen, Jan (I653)
 
623 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. af Östergötland, Konge Cornube/Korn-Ubbe (I3157)
 
624 Nævnes også under navnet "Keye de Ranzowe". Nævnt i et forloverdokument i Plön 1303. von Rantzau, Cai I (I867)
 
625 Nævnes på nettet som konge af Teutonia, latinsk for Tyskland.

Teutonia var "eine im Hochmittelalter gängige Bezeichnung für das aus dem Ostfrankenreich hervorgegangene deutsche Königreich innerhalb des Heiligen Römischen Reiches".

Østfranken (regnum francorum orientalium) var et europæisk kongerige, der eksisterede fra 843 til 962. Landet er også kendt som Det østfrankiske Rige eller Det østfrankiske Kongerige. Østfranken blev forgænger både for det tysk-romerske rige og for nutidens Tyskland.

Emelreich er ikke nævnt i de officielle lister over konger og hertuger på den tid. 
von Kochu, Konge Emelreich Helmericus (I956)
 
626 Nævnes sidste gang 798 og menes død kort efter. af syddanerne, Konge Sigifred/Sigurd I (I3050)
 
627 Nævnt første gang sammen med sin mand på "Medaillongården" i skatteliste fra 1677. Efter mandens død i 1715, styrer hun gården frem til den brænder ca. 1733. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
628 Nævnt i skatteliste på gård nr. 12 i Store Magleby første gang i 1673. Sidste gang han nævnes er 1711. Gården ligger øde hen 1712-24, hvor enken er flyttet til gård nr .77. 1724 starter en ildebrand på denne gård. Tomten ligger øde hen frem til 1752. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters Butenstadt, Dirch (I53)
 
629 Nævnt i skattelister 1657-92 på "Maglebygård", Kinkelgade 42. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Pieters, Claus (I60)
 
630 Nævnt på denne gård 1615 "udførte 4 heste". 1645 nævnes Trein Wybrandts (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet) Wibrandtsen, Pieter (I696)
 
631 Nævnt som `Sergent et haut maire`, sergent, borgmester i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org) Bourgeois/Bürger, Didier (I2385)
 
632 Nævnt som en af grundlæggerne af Henridorff, Lothringen. Hertug Henri II af Lothringen giver i brev af 15. maj 1614 14(24?) familier areal til til en ny by. Familierne flytter hertil pga religionsstridigheder på deres hjemegn i bl.a. Alsace i det tysk-romerske rige (Boehm). Bourgeois, Jean (I2387)
 
633 Nævnt som scheppen (byrådsmedlem) i 1656, 1661 og 1663. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
634 Nevø til Mojmir I.

Døde i fængsel hos den frankiske konge, Ludvig II Tyskeren, blindet af sine bødler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rastislav_of_Moravia 
af Stor-Moravia, Hertug og helgen Rastislav (I2572)
 
635 Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan og ordineret som sognepræst i 1671 (www.polyjo.dk)
http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm:
73 Niels Christensen Lomborg, præst i Hassing og Villerslev. 10.7.1689. Nr. 28.
E: Karen Clausdatter. Af arvinger angives:
1) bror Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård
2) Kirsten Christensdatter i Villerslev
3) søster g.m. Christen Bertelsen i Tilsted.
http://www.danskkgindex.dk/hassing/div.php: Gravsten i Hassing Kirke. 
Christensen Lomborg, Niels (I1390)
 
636 Niels Svendsen Kiib. Sognedegn 1764-75. Denne Degn synes at være født i Klim Nørgård, hvor hans Forældre boede. Hans Hustru hed Ellen Nielsdatter Kjeldgård, og med hende havde han tre Børn: Christian, f. 1769, Anna, f. 1771, og Maren, f. 1773. Kiib døde den 18. Juni 1775, kun 35 År gl. Han blev begravet den 26. Juni. Enken ejede den halve Klim Kirke med Korn- og Kvægtiende. Efter Degnens Forældre havde hun en Arv på 500 Rdl. og desuden ejede hun en Part af Toftegård i Klim. Indbo og andre Effekter vurderedes til 100 Rdl., såhun synes at have været forholdsvis velhavende. (http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Historisk%20Årbog/Årgang%201914/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf) Svendsen Kiib, Niels (I393)
 
637 Nordgau var et fyrstedømme nord for Bayern, i dag Tyskland. von Nordgau, Eberhard III (I2816)
 
638 Nordrup by bestod af 10 gårde i 1806. Niels Nielsens marker lå øst for byen. Nielsen, Niels (I2330)
 
639 Noteret KB Moderens bopæl: Skt. Knudsgade 23, Ringsted. Født hos gårdejerske Maren Jensen i Ortved. Blev som voksen landmand i Ugilt, Vendsyssel, da han giftede sig i 1950 med en pige, Henny Jensen, der havde overtaget sin fars gård. Mødte Henny på Gerlev Gymnastikhøjskole. Glimsholtvej 240, Ugilt. Begravet i Ugilt. Larsen Jensen, Lagerforvalter og gårdejer Thormod `Tom` (I356)
 
640 Ny Hollænderby fik en kort levetid. Dels blev byen brændt af under krigen mod svenskerne i 1659, dels brændte byen endnu engang i 1697. Da bønderne ikke var så hurtige med at betale deres afgifter til kongen, bestemte han, at byen skulle nedlægges. I stedet blev der anlagt marker med græs - det gav større indtægter. (Kikkenborg nr 2-2015). Jansen Fines, Peter (I1763)
 
641 Obodritterne boede i den nordvestlige del af området mellem Odra og Elbe, der senere i videnskabelig terminologi blev kaldt ”Germania Slavica”. De slaviske stammer indvandrede til området omkring år 600. I løbet af første halvdel af 600- tallet nåede de frem til det nordlige Lauenburg, Lübeck og det østlige Holsten. Dermed beboede de stammer, der senere skulle indgå et forbund, et område der mod nord grænsede til danernes område, mod vest til de saksiske nordalbinger, mod syd til de ligeledes saksiske ostfalere og mod øst til de slaviske wilzeres (veleternes) land.

Nakon regerede 954 til sin død ca. 966.

Obodritternes historie: http://www.spangshus.dk/historie/vestslav5_obodritterne3.pdf 
af Obodritterne, Fyrste Nakon (I2929)
 
642 Obotritter (tysk: Abodritter) var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg. Øst for dem boede wilzerne. Obotritterne havde i mange år en tæt forbindelse til Danmark på godt og ondt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gostomysl 
af Novgorod, Prins Gostomysl (I2579)
 
643 Obotritterne var et vendisk og slavisk folkeslag, der var bosat i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg.  af Obotritterne, Goswin (I2559)
 
644 Officer under Alexander den Store. Blev satrap i Indien.

Elimeia blev i 355 f.Kr. underlagt det makedonske kongerige. 
af Elimeia, Officer og guvernør Philip (I2688)
 
645 Også angivet 1797 som fødeår, check kirkebog Bergs, Johanne Jan (I595)
 
646 Også betegnet den Ældre. von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
647 Også kaldet "Madam Bro" i følge geni.com. Pedersdatter Skyum, Karen (I1217)
 
648 Om Graungaard skriver N.K. Kristensen i "Nørre Horne Herred":
Byens største gård var 1688 udlagt som ryttergård, den fik hartk. 6.131, herunder indbefattet jord, tilhørende Hemmet og Lønborg kirker. Denne jord byttede Søren Sterm sig til 1737, hvorved gårdens hartk. sank til 5.001. 1688 var fæsteren Bertel Iversen. Denne gård er åbenbart Gravengård. 1638 fortæller præsten, at "nordøst fra kirken ligger en gård, kaldes Gravengárd, som i fordums tid skulle have været en herregård". Det er nok således, at dette navn undertiden er knyttet til flere herregårde eller deres voldsteder. Indtil omkring 1850 lå der også et voldsted ude i engene i nærheden af det dengang uregulerede åløb. Det kaldtes Borgvold, var en høj, 30 alen i tværmål (antagelig målt foroven), dvs. den var på størrelse med Karlsgårds (>Knubsholms<) voldsted i Torstrup enge ved Varde å. Der var diameteren 23 3/4 m målt ved den ringformede voldgrav.
0. Nielsen og Palle Fløe skriver: "Vel ligger Gravengârd nu ikke mere på dette sted, men dog kun omtrent i 1000 alens afstand derfra, og gården kan altså meget godt have marker der, hvor gården nu ligger, og taget navnet med sig. Pagård og Nordenå ligger iøvrigt imellem Gravengård og borgpladsen, der hører under Pagård. Deraf kan man slutte, at det egentlig er Pagård, der er den gamle hovedgård, og at Gravengård er en parcel deraf".
Det er indlysende, at ude på Borgvold har der kun været plads til selve borgen, hovedbygningen, ladegården har som sædvanligt i middelalderen ikke ligget i "uføret", men kort derfra, således som tilfældet var ved det førnævnte Karlsgård (opr. Kalsgård). Der gik det således, at da borgen blev nedbrudt, vel af dronning Margrethe, levede ladegården videre som en stor bondegård og trak stednavnet til sig. Sådan er det antagelig ogsaa gået her. Borgen på voldstedet har da heddet Pagård, og navnet er efter dens nedlæggelse overført på ladegården. Om Gravengård er udskilt derfra, eller om den har haft nogen forbindelse med Borgvold er vanskeligt at sige 
Dinesen, Hans Peter /Dynnesen (I287)
 
649 Om Strandgade 23 på www.dragoer.dk/page3261.aspx:: "Efter Anders Geskes død i 1761 er der et hul i beboerrækken. Måske har huset været benyttet til udlejning. Først i 1780`erne finder man tømrer Crilles Andersen Clemme her, gift med Bodil Christiansdatter. Omkring 1800 blev deres hus overtaget af hendes søster Ehm Christiansdatter og ægtemand Jan Jørgensen Berg, og deres efterslægt boede i huset til slutningen af 1800-tallet." Christiansdatter, Bodil (I615)
 
650 Omtalt både hos Saxo og Jomsvikingernes saga. Grundlagde angiveligt Jomsborg.

Det hævdes at han var oldefar af Gorm den Gamle og skulle være identisk med den kendte Palnatoke, der myrdede Harald Blåtand.

Palnatoke opfostrede angiveligt Svend Tveskæg. 
Palnesen Trylle, Jarl Toke (I2844)
 
651 Ophav til slægtsnavnet Munck, ifølge Anders Munck, www.anebasen.dk. `Routved` Nielsen Munck, Christian (I497)
 
652 Opvokset hos Lothar Udo II, markgreve af Nordmark. von Rantzau Klethkamp (von Groitzsch), Greve Wiprecht I (I942)
 
653 Osted Smedie er idag Hovedvejen 166C, Osted. Hovedhus er bygget 1777 (BBR).
1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod Ousted af 12 gårde og få husmandsbrug. 
Erichsen, Smed og husmand Jørgen (I324)
 
654 Overtager faderens gård "Ny Overdrevsgård", Roskildevej 536, ved giftermålet i 1928. Opfører 1960 aftægtshus foran på grunden (Roskildevej 530) som han og konen flytter ind i. Sælger gården ca. 1965 til Charles Mortensen. HPJ var initiativtager til "Slægtsbogen over slægten Jensen".
Aftægtshuset har lige siden været i familiens eje, idet datteren Helle boede der med sin familie. Hendes datter Mette Olesen, f. Frandsen bor der nu med sin familie. 
Jensen, Gårdejer Henning Peder (I74)
 
655 Øster og Vester Baun er lokaliteter i Skinnerup Sogn. Han nævnes i Thisted årbog, hvor han tilskrives arbejder i Nors kirke. 1715 lavede han et nyt pulpitur over kvindestolene. Andersen Baun, Niels (I1041)
 
656 På fire skattelister fra 1660-1677 er han nævnt på gården "Alleenlyst" i Store Magleby. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Sibrandts den ældre, Freck (I1725)
 
657 På geneanet er der en Odile Moser i samme by, der dør i 1766: http://gw.geneanet.org/jpbrunner57050?lang=fr;pz=jean+pierre;nz=brunner;ocz=0;p=odile;n=moser Moser, Anna Maria (I58)
 
658 På skatteliste fra 1645 under gården "Granly" står der "enkemand med 2 børn Maino 25 år, Jacob 20 år, tjfk. Margrethe 18 år". 1657 er der angivet en ny ejer. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jacob Finis (van Dracher), Jan (I1628)
 
659 På skatteliste fra 1657 kan han knyttes til gården "by de Heck (leddet)". Sidste gang han nævnes på skattelister er 1697. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Jansen Fines, Cornelis (I1650)
 
660 Palm Henrich(sen) og Grete Ties(en), der kom til Dragør fra Pommern og Stralsund, formodentlig som flygtninge under Trediveårskrigen. De var blevet gift i 1643 og blev stamforældre til den store slægt af Palm`er i Dragør. Ties(en), Grete (I676)
 
661 Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Hansen, Peder (I1350)
 
662 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsdatter, Maren (I1298)
 
663 Peder Nielsen Vindahl, født 1795, døbt 5/7-1795 LARS NIELSEN VINDAHL, født 1797/98, døbt 14/1-1798, gift med Nille Henrichsdatter 12/12-1823, død 24/6-1881 på Esbønderup Sygehus, begravet i Græsted 30/6-1881. Kirsten Nielsdatter, født 1797/98, døbt 14/1-1798 (Lars´s tvillingsøster) Maren Nielsdatter, født 1802 i Græsted Skovhuse, døbt 7/3-1802 i Græsted Kirke Jørgen Nielsen, født 7/4-1805 i Græsted, DØD april 1810, begravet 10/4-1810. Jens Nielsen, født 1807, døbt 4/10-1807, DØD dec. 1807, begravet 23/12-1807. JENS NIELSEN, født 1809, døbt 12/11-1809, konfirmeret april 1824 Jørgen Nielsen Vindahl, født 1812, døbt 11/3-1812, konfirmeret april 1826 Nielsen Vindahl, Peder (I483)
 
664 Peder og Kathelug ejede formentlig del af Varpelev Kirke og der var tidligere gravsten for familien i kirken. (http://www.varpelev.dk/kirken/kirken.htm).

 
af Varpelev, Kathelug (I2834)
 
665 Personalhistorie: http://minjyskeslaegt.dk/index.php?title=Jens_Andersen_(præst) Andersen, Sognepræst og provst Jens (I649)
 
666 Personelhistorie: http://fmg.ac/Projects/MedLands/MEISSEN.htm#WiprechtIMSigenaA von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
667 Personelhistorie: http://runeberg.org/dbl/7/0576.html Jensen Holm, Rektor og biskop Jacob (I689)
 
668 Personelhistorie: https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Nielsen_Løvenbalk Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg og Odsgaard, Ridder, landsdommer, godsejer og rigsråd Jens (I726)
 
669 Personelhistorie: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_Holstein-Rendsburg von Holstein-Rendsburg, Grevinde Elisabeth (I773)
 
670 Peter Clausen fik 6 børn i tiden 1641 til 1652. Han og hustruen må være gift før kirkebogen begyndte og døde i tiden 1654-59. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Clausen Brouwer, Pieter (I1722)
 
671 Peter Grishauge skriver i "Slægter i Klim Sogn", at Reff tidligere var lavadel fra Han Herred.
Slægtforskningsgruppen skriver Har kigget i Sven Tito Achens "Danske Adelsvåbener". Her nævnesen slægt Fos "II" som udadel fra Sjælland. Kaldes somme tider Ræv (Reef). Claus Fos nævnes 1337 og Otto Fos i Hovbølle i 1446. Der er henvisning til Nyt Dansk Adelslexikon af 1904 - her skulle slægten være omtalt på side 84.Uradel er en gruppe med slægter, hvis adelsskabs oprindelse taber sig i tidernes mørke. God videre jagt. 
Nielsen Reff, Michel (I455)
 
672 Petri Mathilde Dinesen, 7, Ugift, Barn, , Aalborg Carl August Dinesen, 3, Ugift, Barn, , Thiste Dinesen, Carl August (I501)
 
673 Petri Mathilde Dinesen, 7, Ugift, Barn, , Aalborg Carl August Dinesen, 3, Ugift, Barn, , Thisted. Kan ikke finde hende i kirkebøgerne for Ålborg.... Dinesen, Petra Mathilde (I502)
 
674 Polotsk er en historisk by grundlagt 862, nu i Hviderusland.

Ragnvald var første historiske prins af Polotsk. 
af Polotsk, Prins Rogvolod/Ragnvald (4)
 
675 Pontus var et hellenistisk kongerige grundlagt af Mithridates I 281 f.Kr. Indlemmet i det romerske rige under Nero i år 63.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Pontus

https://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_of_Pontus 
den Ældre af Pontus, Dronning Cleopatra (I2662)
 
676 Portugals første konge

https://en.wikipedia.org/wiki/Afonso_I_of_Portugal 
Erobreren de Portugal, Konge Afonso Henriquez I Conde (I3001)
 
677 Præst i Héming, Lothringen (Boehm). Bourgeois, Etienne (I2215)
 
678 Prinsesse af Skåne Sverkersdatter Ebbesen Hvide, Prinsesse Cecilie (I2838)
 
679 Psov er en by og egn i Karlovy Vary distriktet i det allervestligste nutidige Tjekkiet. Tidligt befolket af en vestslavisk stamme, psovanerne.

Wikipedia: In der Christianslegende aus dem Ende des 10. Jahrhunderts wird in der Geschichte der Heiligen Ludmilla von Böhmen (um 860) deren Herkunft aus einer slawischen Provinz Psou beschrieben: ex provincia Sclavorum, que Psou antiquitus nuncupabatur.[1] Ihr Vater Slavibor wird dort als Fürst genannt.

Obwohl nach dessen Tod das Gebiet an die böhmischen Přemysliden fällt, wird für das Jahr 1086 in der Chronica Boemorum des Bischofs Cosmas von Prag (aus dem Beginn des 12. Jahrhunderts) in einer Grenzbeschreibung des Bistums Prag der Stamm der Pschowanen erwähnt: "Deinde ad aquilonem hi sunt termini: Psouane, Crouati et altera Chrouati, Zlasane, Trebouane, Pobarane, Dedosize usque ad mediam silvam qua Milcianorum occurrunt termini". 
af Psov, Prins Slawibov (I2443)
 
680 Rådmand i Thisted og givetvis fader til Anne. Werth - stammer fra det gotisk efternavn Worth. Optræder i Tyskland og Schweiz. Laursen Werth, Jens (I1101)
 
681 Rantzau (også Ranzow) er navnet på en holstensk og dansk uradelsslægt, der har stamsæde på Schloss Rantzau ved Plön. Slægtens væsentligste landområder blev 1650 ophøjet til Rigsgrevskabet Rantzau.

Det første kendte medlem af slægten er ridderen Johann Ranzow, der i 1226 tjente som væbner under grev Adolf 4. af Holsten.

Oprindeligt et vendisk stednavn, Ranzow.

(Wikipedia). 
Johansdatter von Rantzau, Grevinde Sophie (I734)
 
682 Registreret i 1770 i Wien som bonde med 6 børn immigreret fra Lothringen. Familien er nogle af de første indbyggere i Sankt Hubert (Stefan Stader: Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten) Hollinger, Johann/Jean (I34)
 
683 Regnar Lodbrog er ikke nævnt i historiske kilder lige som sine sønner. Kun i sagaerne, hvor han nedlægger lindorme og andet:))

Menes at have været lokal konge over Sjælland og Skåne under Horik I med magtbase i Lejre. (Troels Brandt 2019).

Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. 
Lodbrog Sigifredsson af Sjælland og Skåne, Lokalkonge og høvding Regnar (I3057)
 
684 Rigshovmester/Major Domus og reelt konge over de tre frankiske kongedømmer. Han er især berømt for at vinde slaget ved Poitiers i 732 , hvor han standsede et muslimsk plyndringstogt ledet af guvernøren af al-Andalus . Med denne sejr satte han en stopper for videre muslimsk plyndring i Frankrig. Martell, Rigshovmester Karl (I1589)
 
685 Robert Boehm skriver: JB er sandsynligvis efterkommer af Jean Bourgeois, der var en af grundlæggerne af byen Henridorff d. 15. maj 1614. Bourgeois/Bürger, Jean/Hans (I2196)
 
686 Røggel navnet var tidligere Røgild, en kendt slægt fra Brovst-egnen. Det menes slægten kom til Lindholm o. 1700. "1739 døde Lars Nielsen i Lindholm, og 1762 hans enke: »Lars Nielsen Røggels enke i Sundby, 67 aar gammel." (https://dis-danmark.dk/bibliotek/909397.pdf)

Røgild ligger i Langeslund sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. 
Jensdatter Røggel, Tjenestepige Ane Kirstine (I313)
 
687 Samtidige registrede omkring 1770 ("Ansiedler von St. Hubert"), St. Hubert: Sebastian Aubertin (1718-1786, hus 40), Nicolas Aubertin (1740-1821, hus 33), Stephan Aubertin (1736-1787, hus 5), Jacob Aubertin (hus 54).
Sikkert familie.
En Nicolaus Aubertin er registreret i Heimatbuch, at oprindelse er Haboudange, Lorraine. Nu fundet: http://gw.geneanet.org/alainlaplace?lang=de;pz=alain+jean+marie;nz=laplace;ocz=0;p=sebastien;n=aubertin+oberteng 
Aubertin/Oberteng, Dominick Jean/Johann (I917)
 
688 Sankt Hubert blev grundlagt 1771 med 75 familier fra Lothringen. (http://www.genealogy.ro/cont/French/Tables.pdf) Hollinger, Johann/Jean (I34)
 
689 Sankt Hubert: Hus nr. 67 blev registreret under hendes navn ved ankomsten til byen i 1770. Hun har været familiens overhoved - 9 år gammel. Hollinger, Barbara (I1816)
 
690 Se lige her efter flere børn. http://search.ancestry.com.au/cgi-bin/sse.dll?db=pubmembertrees&rank=1&sbo=t&gsbco=Sweden&gsln=Conselin

Geneanet: Channet forekommer i det meste af Frankrig 
Chanet, Catharine (I1865)
 
691 se mere http://torslev.dk/Wulff/Personer/per04960.htm#0

Begravet i Ugilt. Gift med Peter Olesen. To drenge, Svend og Ole. 
Jensen, Dagmar Jensine (I398)
 
692 Seglet til Tolleiv Torkjellsson Sande (Tholleff Sande) finnes ved kongehyllingen i 1591 - med inskripsjon TOLLF*TORKILS.650

Et jordebytte skjer 2 jun 1596 (4. pinsedag), der Tollef Torckillß og broren Arne Torckiellß skal ha Gare “som er 4 Huder med siin ødegor som er Grønsfior odehl gods.” Her nevnes også søstrene Syri og Rane.651 
Torkildson Sande, Tolli (I1997)
 
693 Seneste spor af hende er FT1925 i Flensborggade 99. FT1930 er hun flyttet. Mor mener at hun boede i Sundby, da hun døde før 1937. Filip 1934-43 negativ. Sundby 1931-40 negativ. Nielsen, Elisabeth Kirstine (I56)
 
694 Sidst kendte adresse var Lundestrædet 24, 1. mf., 4300 Holbæk. Gift og skilt med/fra Lisbeth. 1 dreng. Sørensen, Henning Vinkel (I148)
 
695 Sidste mandlige efterkommer af Gorm den Gamle...

https://da.wikipedia.org/wiki/Hardeknud 
Knudsen af Danmark og England, Konge Hardeknud (I1215)
 
696 Sigena var den 3. abbedisse i nonneklostret, der var grundlagt 991. Kort efter hendes død, 1112, bliver klostret opløst under hendes mands befaling og overgår til munkekloster.
(wikipedia). 
von Leige, Heiress of Morungen und Gatersleben Sigena (I981)
 
697 Sigfred er den første danske konge, som har en egentlig omtale i de historiske udenlandske kilder - de frankiske annaler.

https://da.wikipedia.org/wiki/Sigfred 
af syddanerne, Konge Sigifred/Sigurd I (I3050)
 
698 Sindal Brandvæsen: Da Vaaen i Mosbjerg brændte den 2. december 1965, blev alle avlsbygningerne ødelagt. Ca. 50 grise der var på loftet af stalden kunne ikke reddes.
Gården har både heddet Vaaen og Vester Vaaen. En anden gård hedder Øster Vaaen (Jerupvej 281, Sindal).
Har de mødt hinanden, da han var med til at genopbygge Vaaen i 1919. 
Jensen, Thyra Sigrid (I63)
 
699 Skal tages med et gran salt, da Jens Lauridsen Løvenbalk og Helene Pedersdatter Munk ikke findes i DAAs udgave af Løvenbalk slægten. Er vel et af de mest diskuterede links i genealogien overhovedet, jfr. m. bla. Diskussionen på DIS Pedersdatter Munk, Helene (I2630)
 
700 Skudt i hovedet med en pil af hunnernes hærfører Bülümar i slaget ved Erac floden. den Retfærdige af goterne i Greuthungi, Hærfører Vinitharius (I2249)
 
701 Smed i alsted, sorø Jensen, Einar Frederik (I358)
 
702 Smed i Henridorff, Lothringen (Geneanet.org). Bürger/Bourgeois, Paul (I2208)
 
703 Smeden i Snekkerup ?, ? (I323)
 
704 Snigmyrdet i 885 af højtstående folk under ledelse af Henri af Franconia. Godfred havde som hertug af Frisien "tilladt" danske vikinger at plyndre Flandern i 884. Halfdansson af Hedeby og Friesland, Hertug og konge Godfred (I2932)
 
705 Snigmyrdet med gift. Haraldsen Tveskæg af Danmark, Norge og England, Konge Svend I (I1046)
 
706 Sofia af Minsk eller dronning Sophie af Danmark eller Sofie af Novgorod, også kaldet Sofija Vladimirovna eller Sofia Volodarsdatter.

https://da.wikipedia.org/wiki/Sofia_af_Minsk 
af Danmark, Dronning Sofia (I2859)
 
707 Som skipper på galeasen "Haabet" forliste han i 1840 i nordsøen sammen med hele besætningen.

Ifølge rederibogen står der "forlist paa kysten af England i nærheden af Whitby 1840 i foraaret". 
Bertelsen, Pieter Carl (I621)
 
708 Søn af en hollænder, Eilert Lendersen, som var fra Amsterdam og havde været gift og bosat på Kongevejen 27. Hans havde sammen med sin broder i 1724 arvet en sum penge fra en tolderenke i Præstø, Anniche Argens, som formodentlig har været i familie med deres far.

Hans var skipper og havde jagten "St. Peter" på 16 læster med en besætning på 2 mand og 1 dreng.

Den pige, Bente Olsdatter, som Hans blev gift med, havde han hentet på den anden side af gaden Strandgade 6. Hun var datter af bødkeren Ole Jacobsen.

De fik otte børn, hvoraf døden tog sin part. En søn, Eilert Hansen, blev styrmand og sejlede herefter med forskellige københavnske fartøjer. På et tidspunkt forsvandt han fra den dragørske horisont. Hans to søstre, Griet og Anna, blev gift med henholdsvis Henrich Theisen Palm og Peder Nielsen Kromann.

Hans døde i 1748, og i 1752 giftede Bente sig med Asmus Nielsen Kromann, der var broder til hendes senere svigersøn. (Lokalarkiv Dragør). 
Eiglertsen/Lendersen, Hans (I806)
 
709 Søn af sidste Ægteskab Hansen, (Unge) Niels (I1243)
 
710 Sønnen Christian Casper fødes uægte. Pedersen, Christian (I1437)
 
711 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nerva, Cocceia (I2745)
 
712 Søster til Thyra Danebod....wikipedia Haraldsdatter af Danmark, Thyrne (I2994)
 
713 Stamfader til grevskabet Oldenburg.

Huset Oldenborg er et europæisk fyrstehus med oprindelse i Nordtyskland. Navnet stammer fra slægtens stamborg Aldenburg (dansk: den gamle borg) i Nordtyskland.

Det er en af Europas mest indflydelsesrige fyrstelige slægter med grene, der har regeret i Oldenborg, Danmark, Norge, Sverige, Slesvig, Holsten, Rusland, Sachsen-Lauenburg, Grækenland og Island.

Den nuværende dronning af Danmark, konge af Norge og ex-konge af Grækenland samt den britiske dronnings ægtefælle tilhører alle Huset Oldenborg. 
von Oldenburg und Lerigau, Greve Egilmar I (I2778)
 
714 Stamfader til Lunge uradelsslægten. Lunge, Bispelensmand Iver (I818)
 
715 Steffen Baunbæk Pedersen skriver: "Sandsynligvis en efterkommer - et oldebarn? - af Claes Wowterss, der nævnes som ankommet fra Holland til Amager i indvandrerlisten Register von Amack i 1521" Slægtsnavnet Wunder optræder ikke som sådan i Register van Amack - registret over de hollandske familier, der på foranledning af Christian d. II ankom til Amager i 1521. Men det gør til gengæld navnet Wowterss, der placeres i Store Magleby i form af to mænd: Jan og Claes Wowterss. Mon ikke de er slægtens udgangspunkt - og mon ikke Wowterss, via en smule forvanskning op gennem det efterfølgende århundrede, blev til det ellers uforståelige slægtsnavn Wunder? Cornelis Claesen Wunder var navnelogisk set søn af en Claes Wunder. Kan han have været sønnesøn til Claes Wowterss fra 1521? I hvert fald var det en tradition af opkalde den ældste søn i familien efter farfaderen. Wowterss er i antageligvis i sig selv en forvanskning af det gængse hollandske slægtsnavn Wouters, der optræder i samtidige kilder fra hjemlandet. Claesen Wunder, Cornelis (I777)
 
716 Storesøster til Anne, Sørens 2. kone. Jørgensdatter, Maren (I2282)
 
717 Stormgade 3: Huset blev derefter overtaget af Cornelius Theisen Palm, der tidligere havde haft spækhøker- og urtekramforretning i Strandgade 30. Han ønskede nu blot at ernære sig ved søfart, men han var godt oppe i årene og livet til søs var vel ikke det mest tillokkende. I 1804 blev han betegnet som gammel og fattig. Under et forrygende stormvejr i januar 1808 omkom han sammen med flere andre under en bjergningsassistance ved Saltholm. Theisen Palm, Cornelis (I680)
 
718 The Moymirid dynasty[1] (Latin: Moimarii, Czech and Slovak: Mojmírovci) was a Moravian ruling dynasty that ruled over Moravia in the 9th and early 10th century. On one hand, it is named after the first known member Mojmir I, but on the other hand the Latin form of the dynasty's name is first mentioned in a letter from the year 900. af Moravia, Konge Mojmir I (I2575)
 
719 The semi-legendary founder of the Merovingian dynasty of the Salian Franks (although either Childeric I, his supposed son, or Clovis I, his supposed grandson, can also be considered the founder), which later became the dominant Frankish tribe. Hærfører Merovech (I2596)
 
720 The Thuringii was a tribe which appeared later than most in the highlands of central Germany, a region which still bears their name to this day -- Thuringia. They evidently filled a void left when the previous inhabitants -- the Alamannic Confederation -- migrated south. It is unclear whether they were remnants of the Alamanni, or simply another lesser tribe. They appeared in the Harz Mountains region around 280 and were conquered by the Franks around 550. de Thuringia, Dronning Argotta (I1950)
 
721 They had the following children:
1677i. Gjertrud Torgrimsdtr (-<1667)
ii. Berge Torgrimson (~1601-~1667)
1680iii. Ansten Torgrimson (~1602-1665)
iv. Kristoffer Torgrimson (~1624-~1684)
v. Jakob Torgrimson
vi. Mette Torgrimsdtr
vii. Aatlou Torgrimsdtr
viii. Mari Torgrimsdtr
ix. Torborg Torgrimsdtr

Inger (Ingjerd) og hennes medarvinger sitter som oppsitter på Hundingsland fra 1644, http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11649/16/. 3. feb. 1654 selger hun, med samtykke av sønnene Berge, Ansten og Kristoffer Torgrimsønner, 5 engelsk i østre Gare til salige Jon Sævigs arvinger 
Tollisdatter Sande, Inger/Inggjerd (I1973)
 
722 They had the following children:
i. Jon Tollisson
ii. Gunder Tollisson
iii. Salve Tollisson
iv. Tosten Tollisson
v. Torkild Tollisson
3355vi. Inger Tollisdtr
3173vii. Åsne Tollisdtr 
Salvesdatter Lyngsvåg, NN (I1998)
 
723 Thrasamund (450–523), King of the Vandals and Alans (496–523), was the fourth king of the north African Kingdom of the Vandals, and reigned longer than any other Vandal king in Africa other than his grandfather Genseric. Thrasamund was the third son of Gento, and became king in 496 after all of Genseric's sons and his own brother, King Gunthamund, had died. af Vandalerne og Alanerne, Konge Thrasamund (I2456)
 
724 Thyra er måske ikke hans mor.

Hans bror, Asbjørn, døde også i slaget ved Fyrisvallarne i Sverige. 
Gormsen, Jarl Toke "Val-toke" (I3016)
 
725 Tidligere gift i 1673 med Dirch Teisen på Medaillongården. Han dør i 1676 og hun gifter sig igen i 1677. (Hollænderbyens gårde i 1700-tallet). Siebrant, Martjen Frecks (I1721)
 
726 Tidligste noterede Væber i Danmark er omkring 1610, Gauerslund, Vejle. Weber/Væber, Peder (I1219)
 
727 Tilnavnet Kuyper kommer fra faderen, der var bødker. Kuyper betyder bødker på hollandsk (FH). Olufsdatter Kuypers, Bente (I807)
 
728 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petronius, Centurion and skatteindkræver Titus Flavius (I2750)
 
729 Torgrim Bergesen (Børgesen) Hundingsland opptrer som fremste skattebonde på garden Hundingsland i tidsrommet 1611-35. Tidligere hadde han bodd på Birkeland i Feda, hvor han finnes i skattelistene iallfall i 1600. I Lister lens jordebok fra omkring 1617 heter det at Torgrim eide 3 huder i Hundingsland sammen med Øystein (Lauridsen) og deres medeiere. Samtidig eide Torgrim sammen med søstera Mette Bergesdtr. Birkeland og Bergesen Hundingsland, Torgrim (I1970)
 
730 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Konge Ingeld (I3067)
 
731 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen.

Kaldet Hrœrekr slöngvanbaugi - Rørik Ringkasteren. 
af Sjælland, Konge Rørik (I3064)
 
732 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen.

Med sit giftermål med Thyra fra Jylland blev Danmark samlet (igen). 
den Gamle af Danmark, Konge Gorm/Wurm (I1054)
 
733 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen.

Også benævnt Sigurd Ring i sagaerne. 
af Danmark og Sverige, Konge Sigifred II (I3065)
 
734 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. den Dybsindige Ivarsdottir af Sjælland og Friesland, Dronning Aud (I3063)
 
735 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. Vidfadme af Skåne, Sverige og Norge, Konge Ivar (I3062)
 
736 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kvinde (I3068)
 
737 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. Hildetand af Danmark, Sverige og Vestfold, Konge Harald (I3069)
 
738 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. af Danmark og Sverige, Konge Ranver/Regnar (I3052)
 
739 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. af Danmark, Konge Sigifred I (I3058)
 
740 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. "Prinsesse" Kvinde (I3066)
 
741 Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. Orm-i-Øje Regnarsson, Høvding Sigurd (I3055)
 
742 Tvillingebror til Kirstine. Nielsen Vindahl, Lars (I484)
 
743 Tvillingesøster til Lars. Nielsdatter, Kirstine Kirsten (I362)
 
744 Uægte søn af kong Svend.

Konge i 1086. 
Hunger, Jarl og konge Oluf I (I1022)
 
745 Ud af den kendte Hvide slægt, der kan føres tilbage Skjalm Hvide fra det 11. århundrede. (wikipedia) Andersdatter Hvide, Grevinde Chirstine (I817)
 
746 Udlagt barenfader. Boede i 1922 i Søgade i Ringsted. Justesen, Banearbejder Holger (I467)
 
747 Ugift - ingen børn. Larsen, Anne (I864)
 
748 Ulf Jarl (født omkring 988 ? myrdet 31. december 1026 i Trefoldighedskirken, Roskilde) var en dansk jarl, vikingehøvding, statsholder og rigsforstander af Danmark under Knud den Store, han var gift med Knuds søster Estrid og far til kong Svend Estridsen og til vikingen Asbjørn Jarl.

Biografi
Ulf er søn af Thorgils (Styrbjørnsson) Sprakeleg, og nedstammer (ifølge en længe forfægtet men ej bekræftet teori) fra den svenske kongefamilie, hans bedstemor skulle således have været Tyra, datter af Harald Blåtand. Han sluttede sig til Knud den Stores vikingetogter til England, og omkring 1015 gifter han sig med Knuds søster. Ulf får også titel af jarl i England.
Omkring 1024 dør Thorkild den Høje, der indtil da var kong Knuds statholder i Danmark. Herefter indsætter Knud Ulf som Jarl af Danmark, og tillige som foster-far for sin søn Hardeknud.
Da den norske kong Olav den Hellige og svenske kong Anund Jakob angriber Danmark i 1026 var den danske konge i England, og Ulf udråber kongens søn som konge af Danmark, ifølge ham selv for at give danskerne en konge at samles om i en svær tid, hvor andre har konspireret i kupforsøg mod riget. Da Knud finder ud af, hvad der foregår i Danmark, skynder han sig hjem med en stor flåde. Svenskerne bliver jaget ud af Sjælland og over til Sverige, og det ender med slaget ved Helgeå, hvor Ulf meget behjælpeligt kommer kongen til undsætning og er med til at jage fjenden på flugt.
Men Knud er meget vred på Ulf over den måde han har styret landet og udnævnt hans søn som konge. Den 30. december 1026 sidder kongen og Ulf i Roskilde og spiller skak. Under dette spil kommer det til skænderi imellem de to, efter Ulf har væltet brættet og går mod udgangen råber kongen efter ham "Flyr du nu, du rædde Ulf?", Ulf vender sig om i døren og svarede "Længere vilde du være flygtet ved Helgeaa, om du havde kunnet. Dengang kaldte du mig ikke den rædde Ulf, da jeg kom dig til hjælp, fordi svenskerne havde banket eder som hunde!". Dette gjorde imidlertid ikke hadet fra kongen mindre, og næste morgen bad han en skosvend om at gå hen og dræbe Ulf, denne kom tilbage uden at have gjort Ulf noget, da han havde søgt tilflugt i Trefoldighedskirken ville skosvenden ikke gå ind og slå ham ihjel, men det lod Knud sig ikke slå ud af og befalede i stedet nordmanden Iver Hvid at gøre det, og han løb straks over i kirken hvor han ved koret fandt Ulf og myrdede ham med sit sværd.
Knud måtte efterfølgende sone mordet med mandebod, dels til sin søster og dels til Trefoldighedskirken.
 
Sprakalägg Thorgilsson af Skåne, Jarl og rigsforstander Ulf (I1135)
 
749 uliane Hansdatter født 21 Dec. 1793 - død 30 April 1796 i Brarup Juliane Hansdatter født 18 Feb. 1797 i Brarup Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Rasmus Hansen født d. 5 Maj 1802 i Øster Kippinge Jens Hansen født d. 10 Jan. 1805 i Ø. Kippinge - død d. 27Jan. 1813 i V. Kippinge Lars Hansen født 1 Sep. 1807 i Øster Kippinge Hansdatter, Juliane (I1349)
 
750 uliane Hansdatter født 21 Dec. 1793 - død 30 April 1796 i Brarup Juliane Hansdatter født 18 Feb. 1797 i Brarup Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Rasmus Hansen født d. 5 Maj 1802 i Øster Kippinge Jens Hansen født d. 10 Jan. 1805 i Ø. Kippinge - død d. 27Jan. 1813 i V. Kippinge Lars Hansen født 1 Sep. 1807 i Øster Kippinge Hansen, Lars (I1348)
 
751 Umiddelbart nord for Pedersker og i et strøg videre mod Aakirkeby har der i middelalderen været et større lyngområde, kaldet Smålyngen. Eksisterer ikke mere som lyngområde. Lund, Hans Peter (I93)
 
752 Under Horik I menes Regnar Lodbrog at være vikingehøvding eller lokal konge over Sjælland og Skåne med magtbase i Lejre. Hans far og Godfreds onkel Sigurd Ring II havde indsat ham.

Regnar Lodbrog er i modsætning til Horik ikke nævnt i historiske kilder (Troels Brandt).

Med- eller samkonge var Harald Klak (790´erne - 842) og en anden unavngiven søn af Godfred. Se https://da.wikipedia.org/wiki/Harald_Klak 
af Jylland, Fyn og Vestfold, Medkonge Horik/Erik I (I3054)
 
753 Usikkerhed om hvorvidt han var Gorms bror eller far. Adam af Bremen omtaler en større begivenhed fra 915, at Hardeknud er søn af en Svend. Roskildekrøniken fra midten af 1100-tallet skriver at han var bror til Gorm.

Bog af Troels Brandt http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/ho/ho_1994-PDF/ho_1994_75452.pdf
beskriver forholdene og slægtskabet i den tids kongeslægt.

Troels Brandt, 2019: Rekonstruktion – med den usikkerhed det indebærer – af kongeslægten baseret primært på de frankiske annaler og Adam af Bremen. 
af York, Konge Hardeknud Orm (I1132)
 
754 Usikkert om han er faderen, ifølge Bent M... 171 Svare på Eniro.dk. En del bor i Korsør/Skælskør... Født: Poul Jensen Svare, september 1714, Korsør Kirkedøbt: 9. september 1714, Korsør Død: april 1757, KORSØR Begravet: 1. april 1757, Korsør Gift 29/05-1744 med Maren Jensdatter, Korsør Kirke Jensen Svare, Povel (I270)
 
755 Vaaen er ifølge vort sogns historie i familiens eje fra 1814. Pedersdatter, Anne Marie (I1004)
 
756 var 1382 væbner, 1386 på Nørre Herreds Ting (Dyrs) (Swene Wgtblz) (Segl), fik 1388 af Johannes Lagesøn tilskødet dennes gods Sostrup i N. Herred og Vibekær, var 1396 tingsvidne i Randers og Horsens og da endnu væbner, men 1400 ridder. Skødede 1406 til Dronning Margrethe alt sit gods i Tordrup (Torup. nu Frisenvold i Galten H.) og Vesterbølle i Rinds H., pantsatte 1412 til Fin Aagesen Ulfeldt for 300 Mark lybsk alt sit gods i Langeland, som han havde fået i arv med sin frue Kirstine Andersdatter, der havde arvet det efter sin oldefader Jens Olafsen.
Skrives 1414 til Sostrup, da han atter pantsatte sit af hustruen arvede gods på Langeland til Fin Aagesen, bortpantede 1415 (af Sostrup) to gårde i Hallendrup til Palle Jensen; ejede Kirialsgaard (Aagaard, Erslev S., Nørre H., Randers Amt). 
Udsen til Sostrup, Ridder Svend (I815)
 
757 Vel nok Danmarks kendeste vikingekonge.

Jellingstenen: "Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde Danerne kristne".

Jomsborg nævnes i flere skrifter og sagaer: Wollin, som ligger på samme sted som det sagnomspundne, gamle Julin (Jomsborg), skal allerede i det 9. århundrede have været en rig handelsstad og var siden 1125 sæde for et bispedømme, som 1170 blev overflyttet til Kammin.

Harald var gift tre gange og fik 6 børn. Men hvem der var mor til hvem, er usikkert. 
Gormsen Blåtand, Kong Harald I (I1053)
 
758 Vestslavisk. Datter af en stodoransk prins.

The Hevelli or Hevellians, also known as Stodorans (sometimes Havolane; German: Heveller or Stodoranen; Polish: Hawelanie or Stodoranie; Czech: Havolané or Stodorané) were a tribe of the Polabian Slavs, who settled around the middle Havel river in the present-day Havelland region of Brandenburg in eastern Germany from the 8th century onwards.

https://en.wikipedia.org/wiki/Drahom%C3%ADra


 
af Stodor, Prinsesse og hertuginde Drahomira (I2438)
 
759 victor bendixsgade 7, østerbro. gift med d for bladkompagniet. eigil christoffersen. frederikssundsvej 205.
FT1906: Ude at tjene? 
Larsen, Kamma (I135)
 
760 vielse 1730/KB1717-44/Pontipierre/side 45.
vielse 1742 i do. 
Lorrain, Nicolas (I2149)
 
761 Vielse 1731/side 39/KB1717-44, Pontpierre. Lorrain, Thomas (I2148)
 
762 Voksendåb få måneder før bryllup. Lov af 22.4.1904: Skifter navn til Beksø Marker, Ellen Johanne (I36)
 
763 Wanda er angiveligt en sagnprinsesse, der levede blandt vandalerne. Vichimirsdotter af Polen, Prinsesse Wanda (I2588)
 
764 WG var markgreve af Meissen og Sachsen Ostmark fra 1123 til sin død.

Grundlagde i 1096 benediktinerklostret og kirken i Pegau, hvor han er stedt til hvile.  
von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
765 Wien 10.5.1771. til Hatzfeld. Gemmel, Johann Thomas (I1146)
 
766 Wikipedia: Ifølge matriklen fra 1682 bestod Ellekilde da af 2 fiskerhuse med jord, i alt 4,8 tdr. land dyrket areal til en værdi af 1,95 tdr. htk. Husene lå ved stranden, og beboerne.
http://www.hellebaek-aalsgaard.dk/fiskerlejer/ellekilde/ellekilde.htm 
Mogensen, Tue (I1357)
 
767 Wiprechts Vater war der heidnische Slave Wolf, der mit seiner Familie aus Pommern vertrieben und vermutlich nach der Niederlage Kaiser OTTOS II. in Italien um das Jahr 982 zur Zeit des allgemeinen Aufruhrs der Slaven, die damals die Elbe überschritten, in das Balsamer Land eingedrungen ist, wo er sich ansässig machte. Es handelt sich bei dem Balsamer Land um das Gebiet zwischen der Elbe, der Bisa, Milda und Ohra auf dem linken Elbufer, den landstrich um Stendal und Arneburg Denn der Vater Wiprechts von Groitzsch, der Sohn Wulfs, Wiprecht I., sucht die Vertreibung seines Vaters und seiner Brüder aus Pommern an diesen zu rächen. Wie sollte das möglich sein, wenn Wulf erst nach seiner Vertreibung eine dänische Königs-Tochter, die Mutter dieser Söhne, geheiratet hat? (Manfried-hiebl.de) von Arneburg, Greve Wolf (I943)
 
768 Wolf beskrives som en hedensk slaver fra Pommern, der var gift med en dansk kongedatter. von Arneburg, Greve Wolf (I943)
 
769 www.dragoer.dk: Da manden døde i 1704, stod hun tilbage med 6 børn i alderen 3/4 til 9 år. Pieters (Claussen), Maritje (I640)
 
770 www.ferling.dk: "Familienavnet "Captain" synes af kunne føres tilbage til Hans Castensen, som blev født ca. i 1656 og døde i Dragør d. 25 maj 1716. Han blev 1'gang gift med Ave Cornelis Jansen fines d. 10 nov. 1678, og da hun dør i peståret d. 9 okt. 1711. Gifter han sig igen med Ave Jacob Kurvemagers, da hun bliver enke, gifter hun sig d. 29 marts 1717 med skipper Jan Jansen Jens, som tog familienavnet "Captain" efter sin kones første mand." Jansen Captain, Jan (I655)
 
771 www.genealogienetz.de: En "Hans Rolfs" får en datter Gretje Rolfs 1676 i Kükels. Er det den samme? Rolfs, Hans (I298)
 
772 www.kirkebog.dk: der er to hans nielsen i hasle, der bliver konfirmeret i sognet i 1787 (sidenr. 237) og 1791 (sidenr. 246b). Nielsen, Hans (I548)
 
773 www.kirkebog.dk: konfirmation i 1795. Er det hende? Skal bekræftes. Pedersdatter, Elsebet (I549)
 
774 www.molidorf.com: En del familier flyttede i 1832 fra Skt Hubert et al til Molidorf: Lafleur, Diepold, m.fl. Laflör, Elisabeth (I31)
 
775 www.polyjo.dk: Af et skifte efter Poul Simonsen i 1765 fremgår det, at han da foruden enken efterlod sig børnene Jens, Simon, Anders, Niels, Hans Jacob, Anne og Kirsten. Jens var da hattemager i Nykøbing, Simon var smed i Nors, Anders var i tjeneste hos Christen Smed i Nors, Niels opholdt sig hjemme, Hans Jacob tjente i Thisted, Anne var gift med en murermester i København og Kirsten tjente i huset i Thisted. (sNJB-). Simonsen, Poul (I1063)
 
776 www.polyjo.dk: Anders Jensen Bunche må antages at have været snedkermester. I hvert fald oplyses i forbindelse med en beskrivelse af Skjoldborg Kirke, at han i 1717 leverede kirken 25 stolestade-døre, som han selv havde fremstillet. Samme år fik han af amtsforvalter Jens Hansens enke fæste på det til Drasbæk Mølle hørende hus i Tingstrup tilligemed den dertil hørende jord, engen dog undtaget. I fæstebrevet hedder det, at Jens Hansens enke skulle levere Anders Jensen Bunche tømmer og tag til en binding hus samt tømmer, ler og tag til fire andre bindinger. Det må formodes, at Anders Jensen bunche selv skulle istandsætte og udvide huset, for det første år skulle han ikke betale skal og landgidle, ligesom enken i samme periode skulle pløje og dyrke jorden for ham, mod at han dog selv skaffede korn. Herefter skulle han hvert år betale 8 rdr. og i øvrigt sørge for husets vedligeholdelse. Selve møllen og den dertil hørende mølledam medfulgte ikke, og i fæstebrevet er det præciseret, at Jens Hansens enke forbeholder sig retten til brug af disse ejendomme. (sNJB-) Bunche, Anders /Jensen Bunk (I1073)
 
777 www.polyjo.dk: Efter Jens Poulsen Bunchs død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene. Det hedder herom i Thisted bys skifteprotokol bl.a.: "Anno 1779 den 13 augusti indfandt sig paa vedkommende Skifteforvalter og Skrivers Vegne Peder Back i Thisted udi Thøger Mølgaards Hus samme sted, hvor afgangne Jens Hattemager var til huse, straks saasnart det var anmeldt at bemeldte Jens Hattemager i gaar paa sin Posttour til Byen paa Morsøe, 1/4 Mil fra Nykøbing ved Døden var afgangen, tilligemed 2de medbragte Vitterlighedsmænd og Vidner, nemlig Anders Cold og Jens Lomborg, begge af Thisted for at foretage lovlig Registrering og [kopi ulæslig], da ved denne forretning var tilsted Enken Anne Cathrine Christensdatter Lomborg og den ældste Søn Christen Jensen, 20 Aar gammel, og blev da saaledes i deres Overværelse forrettet som følger: 1 langt Bord af Fyr med skuffe under, 2 gamle Stole og 1 Skammel, 1 Pyramide, en [kopi ulæselig] Kakkelovn, som blev foregivet at tilhøre Mads Tousgod. Paa et [kopi ulæselig, bør tages om for videre afskrift]". Den 13. september 1779 mødtes man atter for at afslutte skifteforretningen, og her oplyses det, at afdøde foruden enken og ovenfor nævnte søn Christen endvidere efterlod sig børnene Poul 10 år, Anders 8 år, Anne Elisabeth 14 år og Karen 5 år gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte deres farbroder Niels Paulsen fra Thisted. Man vurderede og værdisatte herefter boets faa og fattige effekter til ialt [kopi ulæselig] skill., medens gælden blandt andet var paa 7 rdr. for afdødes begravelse, 9 rdr. 5 mk. 8 skill., som boet skyldte vurderingsmanden Anders Cold, og 20 rdr., som enken havde i klatgæld til forskelige. Det stod herefter klart, at boet var insolvent. (sNJB-). Post), Jens /Poulsen Bunk (Hatmager (I1061)
 
778 www.polyjo.dk: får 2 dødfødte børn i 1703 og 1704. Ifølge KB blev hun 103 år, 10 måneder, 1 uge og 1 dag gammel. Nielsdatter, Anne (I1068)
 
779 www.polyjo.dk: Gift efterfølgende med Christen Jensen Fuglsang (1735-1776) med hvem hun fik 3 børn. Lauritzdatter, Ellen /Laurs (I1285)
 
780 www.polyjo.dk: Hendes herkomst kendes ikke, men det er sandsynligt, at hun var en niece til præsten Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan 1660 og ordineret som sognepræst 1671. Christensdatter Lomborg, Anne (I1095)
 
781 www.polyjo.dk: Kirsten Andersdatter kaldes ved vielsen Jensdatter, men alle øvrige steder Andersdatter. Andersdatter, Kirsten (I1074)
 
782 www.polyjo.dk: ses ikke begravet i Thisted Landsogn eller Købstad 1787-1807 Willumsdatter, Maren /Villadsdatter (I1042)
 
783 www.polyjo.dk: ses ikke døbt i Tingstrup... Pedersen Kiil, Anders (I1033)
 
784 www.tornbygk.dk/Index/Tornby_gammel.../Historie/.../bog.doc: "Det kan til Beroligelse berettes, at der senere, maaske efter Aars Forløb, fandtes en rig Brud til Styrmanden, en mere vellært og velopdragen Pige end almindeligt. Det var en Datter af Sognefogden Lars Chr. Pilgaard, Snevre i Bjergby Sogn. En Søn var død, saa hun var Arving til megen Rigdom". Pedersen, Søren (I506)
 

      «Forrige 1 2 3 4