Notater


Match 601 til 635 fra 635

      «Forrige 1 2 3 4

 #   Notater   Knyttet til 
601 Udlagt barenfader. Boede i 1922 i Søgade i Ringsted. Justesen, Holger (I467)
 
602 Ulf Jarl (født omkring 988 ? myrdet 31. december 1026 i Trefoldighedskirken, Roskilde) var en dansk jarl, vikingehøvding, statsholder og rigsforstander af Danmark under Knud den Store, han var gift med Knuds søster Estrid og far til kong Svend Estridsen og til vikingen Asbjørn Jarl.

Biografi
Ulf er søn af Thorgils (Styrbjørnsson) Sprakeleg, og nedstammer (ifølge en længe forfægtet men ej bekræftet teori) fra den svenske kongefamilie, hans bedstemor skulle således have været Tyra, datter af Harald Blåtand. Han sluttede sig til Knud den Stores vikingetogter til England, og omkring 1015 gifter han sig med Knuds søster. Ulf får også titel af jarl i England.
Omkring 1024 dør Thorkild den Høje, der indtil da var kong Knuds statholder i Danmark. Herefter indsætter Knud Ulf som Jarl af Danmark, og tillige som foster-far for sin søn Hardeknud.
Da den norske kong Olav den Hellige og svenske kong Anund Jakob angriber Danmark i 1026 var den danske konge i England, og Ulf udråber kongens søn som konge af Danmark, ifølge ham selv for at give danskerne en konge at samles om i en svær tid, hvor andre har konspireret i kupforsøg mod riget. Da Knud finder ud af, hvad der foregår i Danmark, skynder han sig hjem med en stor flåde. Svenskerne bliver jaget ud af Sjælland og over til Sverige, og det ender med slaget ved Helgeå, hvor Ulf meget behjælpeligt kommer kongen til undsætning og er med til at jage fjenden på flugt.
Men Knud er meget vred på Ulf over den måde han har styret landet og udnævnt hans søn som konge. Den 30. december 1026 sidder kongen og Ulf i Roskilde og spiller skak. Under dette spil kommer det til skænderi imellem de to, efter Ulf har væltet brættet og går mod udgangen råber kongen efter ham "Flyr du nu, du rædde Ulf?", Ulf vender sig om i døren og svarede "Længere vilde du være flygtet ved Helgeaa, om du havde kunnet. Dengang kaldte du mig ikke den rædde Ulf, da jeg kom dig til hjælp, fordi svenskerne havde banket eder som hunde!". Dette gjorde imidlertid ikke hadet fra kongen mindre, og næste morgen bad han en skosvend om at gå hen og dræbe Ulf, denne kom tilbage uden at have gjort Ulf noget, da han havde søgt tilflugt i Trefoldighedskirken ville skosvenden ikke gå ind og slå ham ihjel, men det lod Knud sig ikke slå ud af og befalede i stedet nordmanden Iver Hvid at gøre det, og han løb straks over i kirken hvor han ved koret fandt Ulf og myrdede ham med sit sværd.
Knud måtte efterfølgende sone mordet med mandebod, dels til sin søster og dels til Trefoldighedskirken.
 
Sprakalägg Thorgilsson, Jarl Ulf (I1135)
 
603 uliane Hansdatter født 21 Dec. 1793 - død 30 April 1796 i Brarup Juliane Hansdatter født 18 Feb. 1797 i Brarup Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Rasmus Hansen født d. 5 Maj 1802 i Øster Kippinge Jens Hansen født d. 10 Jan. 1805 i Ø. Kippinge - død d. 27Jan. 1813 i V. Kippinge Lars Hansen født 1 Sep. 1807 i Øster Kippinge Hansdatter, Juliane (I1349)
 
604 uliane Hansdatter født 21 Dec. 1793 - død 30 April 1796 i Brarup Juliane Hansdatter født 18 Feb. 1797 i Brarup Peder Hansen født 20 Marts 1799 i Brarup Rasmus Hansen født d. 5 Maj 1802 i Øster Kippinge Jens Hansen født d. 10 Jan. 1805 i Ø. Kippinge - død d. 27Jan. 1813 i V. Kippinge Lars Hansen født 1 Sep. 1807 i Øster Kippinge Hansen, Lars (I1348)
 
605 Umiddelbart nord for Pedersker og i et strøg videre mod Aakirkeby har der i middelalderen været et større lyngområde, kaldet Smålyngen. Eksisterer ikke mere som lyngområde. Lund, Hans Peter (I93)
 
606 Usikkerhed om hvorvidt han var Gorms bror eller far. Adam af Bremen omtaler en større begivenhed fra 915, at Hardeknud er søn af en Svend. Roskildekrøniken fra midten af 1100-tallet skriver at han var bror til Gorm. "Svendsen", Hardeknud (I1132)
 
607 Usikkert om han er faderen, ifølge Bent M... 171 Svare på Eniro.dk. En del bor i Korsør/Skælskør... Født: Poul Jensen Svare, september 1714, Korsør Kirkedøbt: 9. september 1714, Korsør Død: april 1757, KORSØR Begravet: 1. april 1757, Korsør Gift 29/05-1744 med Maren Jensdatter, Korsør Kirke Jensen Svare, Povel (I270)
 
608 Vaaen er ifølge vort sogns historie i familiens eje fra 1814. Pedersdatter, Anne Marie (I1004)
 
609 Vel nok Danmarks kendeste vikingekonge.

Jellingstenen: "Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde Danerne kristne".

Jomsborg nævnes i flere skrifter og sagaer: Wollin, som ligger på samme sted som det sagnomspundne, gamle Julin (Jomsborg), skal allerede i det 9. århundrede have været en rig handelsstad og var siden 1125 sæde for et bispedømme, som 1170 blev overflyttet til Kammin.  
Blåtand, Kong Harald I (I1053)
 
610 Vestslavisk. Datter af en stodoransk prins.

The Hevelli or Hevellians, also known as Stodorans (sometimes Havolane; German: Heveller or Stodoranen; Polish: Hawelanie or Stodoranie; Czech: Havolané or Stodorané) were a tribe of the Polabian Slavs, who settled around the middle Havel river in the present-day Havelland region of Brandenburg in eastern Germany from the 8th century onwards.

https://en.wikipedia.org/wiki/Drahom%C3%ADra


 
af Stodor, Prinsesse og hertuginde Drahomira (I2438)
 
611 victor bendixsgade 7, østerbro. gift med d for bladkompagniet. eigil christoffersen. frederikssundsvej 205.
FT1906: Ude at tjene? 
Larsen, Kamma (I135)
 
612 vielse 1730/KB1717-44/Pontipierre/side 45.
vielse 1742 i do. 
Lorrain, Nicolas (I2149)
 
613 Vielse 1731/side 39/KB1717-44, Pontpierre. Lorrain, Thomas (I2148)
 
614 Voksendåb få måneder før bryllup. Lov af 22.4.1904: Skifter navn til Beksø Marker, Ellen Johanne (I36)
 
615 WG var markgreve af Meissen og Sachsen Ostmark fra 1123 til sin død.

Grundlagde i 1096 benediktinerklostret og kirken i Pegau, hvor han er stedt til hvile.  
von Groitzsch, Markgreve Wiprecht II (I937)
 
616 Wien 10.5.1771. til Hatzfeld. Gemmel, Johann Thomas (I1146)
 
617 Wikipedia: Ifølge matriklen fra 1682 bestod Ellekilde da af 2 fiskerhuse med jord, i alt 4,8 tdr. land dyrket areal til en værdi af 1,95 tdr. htk. Husene lå ved stranden, og beboerne.
http://www.hellebaek-aalsgaard.dk/fiskerlejer/ellekilde/ellekilde.htm 
Mogensen, Tue (I1357)
 
618 Wiprechts Vater war der heidnische Slave Wolf, der mit seiner Familie aus Pommern vertrieben und vermutlich nach der Niederlage Kaiser OTTOS II. in Italien um das Jahr 982 zur Zeit des allgemeinen Aufruhrs der Slaven, die damals die Elbe überschritten, in das Balsamer Land eingedrungen ist, wo er sich ansässig machte. Es handelt sich bei dem Balsamer Land um das Gebiet zwischen der Elbe, der Bisa, Milda und Ohra auf dem linken Elbufer, den landstrich um Stendal und Arneburg Denn der Vater Wiprechts von Groitzsch, der Sohn Wulfs, Wiprecht I., sucht die Vertreibung seines Vaters und seiner Brüder aus Pommern an diesen zu rächen. Wie sollte das möglich sein, wenn Wulf erst nach seiner Vertreibung eine dänische Königs-Tochter, die Mutter dieser Söhne, geheiratet hat? (Manfried-hiebl.de) von Arneburg, Greve Wolf (I943)
 
619 Wolf beskrives som en hedensk slaver fra Pommern, der var gift med en dansk kongedatter. von Arneburg, Greve Wolf (I943)
 
620 www.dragoer.dk: Da manden døde i 1704, stod hun tilbage med 6 børn i alderen 3/4 til 9 år. Pieters (Claussen), Maritje (I640)
 
621 www.ferling.dk: "Familienavnet "Captain" synes af kunne føres tilbage til Hans Castensen, som blev født ca. i 1656 og døde i Dragør d. 25 maj 1716. Han blev 1'gang gift med Ave Cornelis Jansen fines d. 10 nov. 1678, og da hun dør i peståret d. 9 okt. 1711. Gifter han sig igen med Ave Jacob Kurvemagers, da hun bliver enke, gifter hun sig d. 29 marts 1717 med skipper Jan Jansen Jens, som tog familienavnet "Captain" efter sin kones første mand." Jansen Captain, Jan (I655)
 
622 www.genealogienetz.de: En "Hans Rolfs" får en datter Gretje Rolfs 1676 i Kükels. Er det den samme? Rolfs, Hans (I298)
 
623 www.kirkebog.dk: der er to hans nielsen i hasle, der bliver konfirmeret i sognet i 1787 (sidenr. 237) og 1791 (sidenr. 246b). Nielsen, Hans (I548)
 
624 www.kirkebog.dk: konfirmation i 1795. Er det hende? Skal bekræftes. Pedersdatter, Elsebet (I549)
 
625 www.molidorf.com: En del familier flyttede i 1832 fra Skt Hubert et al til Molidorf: Lafleur, Diepold, m.fl. Laflör, Elisabeth (I31)
 
626 www.polyjo.dk: Af et skifte efter Poul Simonsen i 1765 fremgår det, at han da foruden enken efterlod sig børnene Jens, Simon, Anders, Niels, Hans Jacob, Anne og Kirsten. Jens var da hattemager i Nykøbing, Simon var smed i Nors, Anders var i tjeneste hos Christen Smed i Nors, Niels opholdt sig hjemme, Hans Jacob tjente i Thisted, Anne var gift med en murermester i København og Kirsten tjente i huset i Thisted. (sNJB-). Simonsen, Poul (I1063)
 
627 www.polyjo.dk: Anders Jensen Bunche må antages at have været snedkermester. I hvert fald oplyses i forbindelse med en beskrivelse af Skjoldborg Kirke, at han i 1717 leverede kirken 25 stolestade-døre, som han selv havde fremstillet. Samme år fik han af amtsforvalter Jens Hansens enke fæste på det til Drasbæk Mølle hørende hus i Tingstrup tilligemed den dertil hørende jord, engen dog undtaget. I fæstebrevet hedder det, at Jens Hansens enke skulle levere Anders Jensen Bunche tømmer og tag til en binding hus samt tømmer, ler og tag til fire andre bindinger. Det må formodes, at Anders Jensen bunche selv skulle istandsætte og udvide huset, for det første år skulle han ikke betale skal og landgidle, ligesom enken i samme periode skulle pløje og dyrke jorden for ham, mod at han dog selv skaffede korn. Herefter skulle han hvert år betale 8 rdr. og i øvrigt sørge for husets vedligeholdelse. Selve møllen og den dertil hørende mølledam medfulgte ikke, og i fæstebrevet er det præciseret, at Jens Hansens enke forbeholder sig retten til brug af disse ejendomme. (sNJB-) Bunche, Anders /Jensen Bunk (I1073)
 
628 www.polyjo.dk: Efter Jens Poulsen Bunchs død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene. Det hedder herom i Thisted bys skifteprotokol bl.a.: "Anno 1779 den 13 augusti indfandt sig paa vedkommende Skifteforvalter og Skrivers Vegne Peder Back i Thisted udi Thøger Mølgaards Hus samme sted, hvor afgangne Jens Hattemager var til huse, straks saasnart det var anmeldt at bemeldte Jens Hattemager i gaar paa sin Posttour til Byen paa Morsøe, 1/4 Mil fra Nykøbing ved Døden var afgangen, tilligemed 2de medbragte Vitterlighedsmænd og Vidner, nemlig Anders Cold og Jens Lomborg, begge af Thisted for at foretage lovlig Registrering og [kopi ulæslig], da ved denne forretning var tilsted Enken Anne Cathrine Christensdatter Lomborg og den ældste Søn Christen Jensen, 20 Aar gammel, og blev da saaledes i deres Overværelse forrettet som følger: 1 langt Bord af Fyr med skuffe under, 2 gamle Stole og 1 Skammel, 1 Pyramide, en [kopi ulæselig] Kakkelovn, som blev foregivet at tilhøre Mads Tousgod. Paa et [kopi ulæselig, bør tages om for videre afskrift]". Den 13. september 1779 mødtes man atter for at afslutte skifteforretningen, og her oplyses det, at afdøde foruden enken og ovenfor nævnte søn Christen endvidere efterlod sig børnene Poul 10 år, Anders 8 år, Anne Elisabeth 14 år og Karen 5 år gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte deres farbroder Niels Paulsen fra Thisted. Man vurderede og værdisatte herefter boets faa og fattige effekter til ialt [kopi ulæselig] skill., medens gælden blandt andet var paa 7 rdr. for afdødes begravelse, 9 rdr. 5 mk. 8 skill., som boet skyldte vurderingsmanden Anders Cold, og 20 rdr., som enken havde i klatgæld til forskelige. Det stod herefter klart, at boet var insolvent. (sNJB-). Post), Jens /Poulsen Bunk (Hatmager (I1061)
 
629 www.polyjo.dk: får 2 dødfødte børn i 1703 og 1704. Ifølge KB blev hun 103 år, 10 måneder, 1 uge og 1 dag gammel. Nielsdatter, Anne (I1068)
 
630 www.polyjo.dk: Gift efterfølgende med Christen Jensen Fuglsang (1735-1776) med hvem hun fik 3 børn. Lauritzdatter, Ellen /Laurs (I1285)
 
631 www.polyjo.dk: Hendes herkomst kendes ikke, men det er sandsynligt, at hun var en niece til præsten Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan 1660 og ordineret som sognepræst 1671. Christensdatter Lomborg, Anne (I1095)
 
632 www.polyjo.dk: Kirsten Andersdatter kaldes ved vielsen Jensdatter, men alle øvrige steder Andersdatter. Andersdatter, Kirsten (I1074)
 
633 www.polyjo.dk: ses ikke begravet i Thisted Landsogn eller Købstad 1787-1807 Willumsdatter, Maren /Villadsdatter (I1042)
 
634 www.polyjo.dk: ses ikke døbt i Tingstrup... Pedersen Kiil, Anders (I1033)
 
635 www.tornbygk.dk/Index/Tornby_gammel.../Historie/.../bog.doc: "Det kan til Beroligelse berettes, at der senere, maaske efter Aars Forløb, fandtes en rig Brud til Styrmanden, en mere vellært og velopdragen Pige end almindeligt. Det var en Datter af Sognefogden Lars Chr. Pilgaard, Snevre i Bjergby Sogn. En Søn var død, saa hun var Arving til megen Rigdom". Pedersen, Søren (I506)
 

      «Forrige 1 2 3 4