Slægten Bacher fra Store Magleby



Kildeoplysninger