http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/ho/ho_1994-PDF/ho_1994_75452.pdfKildeoplysninger